Topos

okladkamala

podwójny numer TOPOSU  wraz z tomikami
BOGDANA JAREMINA
ZYGMUNTA FICKA

 

12. Konkurs na zbiór wierszy imienia Scherffera von Scherfeersteina O Syfon Scherfera – Brzeg 2020

PATRON

Wenzel Scherffer von Scherffenstein (ur. 1603 w Głubczycach, zm. 1674 w Brzegu) – niemiecki organista i poeta barokowy, poliglota, tłumacz, polonofil. Był uczniem kompozytora Matthausa Apellesa von Löwensteina. Jako organista działał w przyzamkowej kaplicy św. Jadwigi w Brzegu, jako poeta w 1653 został uhonorowany zaszczytnym tytułem Poeta laureatus. Jako tłumacz przekładał z języków łacińskiego i polskiego, na język niemiecki przełożył m.in. 138 fraszek Jana Kochanowskiego. Dzieła poetyckie wydawał w Brzegu, m.in. liczący 800 stron zbiór błyskotliwych, niestroniących od humoru wierszy „Geist- und Weltliche Gedichte”. Napisał również sporą ilość utworów okolicznościowych, w których posługiwał się także dialektem śląskim. Od 1631 aż do śmierci pozostał na usługach Piastów brzeskich.

REGULAMIN 
1. Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" z Brzegu ogłasza 12. KONKURS NA ZBIÓR WIERSZY. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje się do regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych. 
2. Uczestnicy winni nadsyłać zestawy obejmujące nie więcej niż 45 utworów poetyckich, mieszczących się na nie więcej niż 54 stronach (nie licząc spisu treści i tytułowej), w 3 kopiach oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD, pendrive).
3. Termin nadsyłania prac upływa dnia 15 września 2020, liczy się data stempla pocztowego. Zestawy prac należy nadsyłać na adres: K. I. T. "STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW", MIEJSK BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. Ks. LUDWIKA I, UL. JANA PAWŁA II Nr. 5 (NISZA), Z DOPISKIEM „SYFON SCHERFFERA 2020”.
4. Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora.
5. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora. 
6. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w konkursach na tomik wierszy ani publikowane w drukach zwartych. Mogą być publikowane częściowo w drukach ulotnych, internecie, prasie lokalnej, radio i telewizji, prasie literackiej.
7. Nadesłane zestawy wierszy oceni jury w składzie: Ryszard Chłopek, Joanna Mueller, Radosław Wiśniewski.
8. Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów będą dyskwalifikowane.
9. O wynikach konkursu laureat zostanie powiadomiony listownie, internetowo, telefonicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.
10. Wręczenie nagrody finansowej oraz honorowej odbędzie się w trakcie 22. Konfrontacji Literackich Syfon w październiku 2020 roku.
12. Nagrodzony tom wierszy zostanie opublikowany nakładem organizatora konkursu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do poczynienia drobnych zmian o charakterze redakcyjnym i korektorskim w nagrodzonym zestawie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z przyznania nagrody i rozstrzygnięcia konkursu w przypadku braku zestawów spełniających kryteria estetyczne i formalne lub z przyczyn od niego niezależnych.

Termin: do 15 września 2020, liczy się data stempla pocztowego

Adres: K. I. T. "STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW", MIEJSK BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. Ks. LUDWIKA I, UL. JANA PAWŁA II Nr. 5 (NISZA), Z DOPISKIEM „SYFON SCHERFFERA 2020”.

Dodatkowe informacje: na stronie profilowej Stowarzyszenia w serwisie www.facebook.pl oraz pod adresem e-mail: kit_szp@wp.pl

Data zakończenia: wtorek, 15 wrzesień 2020
Pozostało dni: -130
Adres:
Dodatkowe informacje:
 

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików) w cenie 10 zł, tomiki poetyckie w cenie 15 zł oraz książki z serii „Biblioteki Krytyki” w cenie 20-25 zł za egzemplarz, można zamówić pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl 

Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o jego całkowitym koszcie (wraz z przesyłką) oraz danymi do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Prenumerata na rok 2021 w cenie 95 zł (obejmuje 6 kolejnych numerów, w tym jeden numer podwójny, z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”). 

Cena prenumeraty zagranicznej: 95 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu).

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 95 zł (bezpłatna wysyłka na terenie Polski)

Po dokonaniu przelewu prosimy o podanie na e-maila: prenumerata@tps-dworek.pl aktualnego adresu do wysyłki czasopisma.

Polecamy nowości Biblioteki Krytyki

Nieosiągalne? Realizm – wyobraźnia – pamięć (przechadzki krytycznoliterackie)

Karol Alichnowicz

 

Okładka: miękka ze skrzydełkami
Wymiary tomu: 14cm x 21 cm
Liczba stron: 166
Biblioteka „Toposu” T.179 / 2020


Cena: 20 zł
Dla prenumeratorów „Toposu” książka gratis!

Czytaj więcej...

 

 

 

Głód nadziei. Eseje i szkice o poezji współczesnej

Janusz Nowak

Okładka: miękka ze skrzydełkami
Wymiary tomu: 14cm x 21 cm
Liczba stron: 366
Biblioteka „Toposu” T.178 / 2020

Cena: 25 zł
Dla prenumeratorów „Toposu” książka gratis!

Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV