Topos

nowy numer TOPOSU  wraz z tomikami
JADWIGI NOWAK
ARTURA DANIELA LISKOWACKIEGO

 

XI edycja Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2021 pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Polskiego Oddziału Pen Club.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:
I – ORFEUSZ
II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej (Powiśle, Warmia, Mazury, Podlasie) 
za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) żyjącego autora, napisaną w języku polskim i wydaną w Polsce pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r.

Zgłoszenie książek do nagrody powinno mieć charakter pisemny na formularzu, który jest dostępny na stronie www.orfeusz-nagroda.pl. Do listu przewodniego należy dołączyć 6 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu i przesłać je na adres sekretarza jury do 1 lutego 2022 r.  
Wojciech Kass, Muzeum K.I. Gałczyńskiego, Pranie 1, 12–220 Ruciane-Nida z dopiskiem „Orfeusz” lub „Orfeusz...

…pod patronatem Starosty Piskiego, Burmistrza Orzysza, Dwumiesięcznika Literackiego „Topos” i „Gazety Olsztyńskiej” ogłaszają  Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum...

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazał się obszerny tom esejów i szkiców literackich Artura Grabowskiego zatytułowany „Co myślą wiersze (polskie drugiej połowy...

Prestiżowy amerykański tygodnik już od siedmiu lat drukuje wiersze Tadeusza Dąbrowskiego, umieszczając je także na swojej liście najlepszych wierszy roku. Właśnie ukazał się tam...

W ostatnim tegorocznym „Toposie” piszemy o tym, co ważne, o tym, co broni sensu i co wskazuje na punkty orientacyjne w otaczającej nas rzeczywistości.

Publikujemy początkowy fragment rozmowy poety i eseisty Wojciecha Kassa z Krzysztofem Kuczkowskim, założycielem i redaktorem naczelnym dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Zapraszamy do wysłuchania fragmentów najnowszej publikacji Jarosława Jakubowskiego – poety, prozaika, dramatopisarza i dziennikarza.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym Czytelnikom, Autorom, Przyjaciołom i Sympatykom życzymy,

Na łamach grudniowej „Twórczości” ukazało się kilka nowych wierszy Krzysztofa Kuczkowskiego, autora tomów m.in. „Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości” (2007) i „Ruchome święta” (2017).

Ireneusz Staroń poleca antologię wierszy dwumiesięcznika „Topos" pt. „wieczór / vespera", która ukazała się w 2020 roku.

Zapraszamy do wysłuchania obszernych fragmentów rozmowy o pierwszej monografii twórczości poetyckiej Krzysztofa Karaska.

Liczący prawie 300 stron wybór wierszy Wojciecha Kassa „Kamyk metafizyczny” jest już książkowym faktem.

W krakowskim wydawnictwie Collegium Columbinum SJ ukazał się tom studiów pod tytułem: „Topos: pismo literackie, idee, środowisko”.

Prof. Dorota Heck poleca dwie książki eseistyczne: „Ocalić od zapomnienia” (OKIS Wrocław) Marka Dyżewskiego oraz „ranek/mane. eseje – szkice – przyczynki krytyczne. antologia toposu” (Towarzystwo Przyjaciół Sopotu).

Na łamach gazety „Nowiny Raciborskie” ukazała się kolumna z tekstem: „Marek Rapnicki i Janusz Nowak o porwaniu prawdziwej Europy i zastąpieniu jej podróbką. Poezja z Raciborza w prestiżowym czasopiśmie”. Wyjaśniamy:

Autor, Marek Rapnicki, opatrzył recenzję tomu „Pomieszane języki” (Biblioteka „Toposu”, T. 200) wdzięcznym tytułem: „Okropności Jana Polkowskiego”, i zaraz go wyjaśnił:

Spotkanie promujące tom wierszy Wojciecha Banacha „Mecz z realem” (Biblioteka „Toposu”, T. 192) odbędzie się w czwartek, 25 listopada, o godz. 18.00 w Galerii Autorskiej przy ul. Chocimskiej 5 w Bydgoszczy.

Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu zaprasza osoby reprezentujące

 Oficyna Wydawnicza Volumen zaprasza na wieczór poetycki z Piotrem Goćkiem autorem książki „Widzenie Eneasza”. Spotkanie poprowadzi red. Jakub Moroz, wiersze przeczyta: Dariusz Kowalski.

Janusz Ryszkowski w cyklicznej rubryce „Z mojego wierszonotatnika (II)” ukazującej się na łamach „Prowincji”, recenzuje tom Kazimierza Brakonieckiego „Biografie wiersza” (Biblioteka „Toposu”, T. 197).

W tekście zatytułowanym „Metafizyka, sztuka i molo” Tomasz Kłusek pisze o antologii „Toposu”:

15 listopada br. będzie miała miejsce premiera tomu wierszy Piotra Müldner-Nieckowskiego pt. „Żywica”.

Z recenzji pt. „O pojmowaniu milczenia” Teresy Tomsi wynotowujemy:

Bogusława Latawiec-Balcerzan (ur. 25 września 1939 roku w Wołominie) zmarła w dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada 2021 roku.

Na łamach październikowych „Nowych Książek” Adriana Szymańska recenzuje „Mecz z realem” Wojciecha Banacha. Tom ukazał się na początku br. jako 192. pozycja Biblioteki „Toposu”.

30 listopada br. będzie miała miejsce premiera tomu Wojciecha Kassa pt. „Kamyk metafizyczny.

W najnowszym numerze „Toposu” publikujemy relacje z dwóch, a w zasadzie trzech imprez literackich:

Dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze oraz prof. dr hab. Dariusz Pawelec, Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają na

Już niedługo nakładem Oficyny Wydawniczej Volumen ukaże się autorski wybór wierszy Piotra Goćka, znanego pisarza i publicysty, „który jako poeta debiutował poza zasięgiem cenzury PRL, w drugoobiegowej „Kulturze Niezależnej”.

Nagrodę przyznaje się autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu,

Instytut Książki przygotowuje co roku katalog „New Books From Poland” z myślą o wydawcach i tłumaczach na całym świecie,

W serii Biblioteka „Toposu” właśnie ukazała się najnowsza publikacja Mirosława Dzienia pt. „O męczeństwie rozumu i zarazie świata”.

Dwumiesięcznik literacki „Topos” oraz Towarzystwo Przyjaciół Sopotu zapraszają do wspólnego uczczenia 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Ceniony w świecie poeta wkracza w przestrzeń obrazu.

„Zapiski z pamięci” – tak zatytułował Marian Kisiel recenzję antologii „Toposu” pt. „północ / media nox”, która ukazała się na łamach miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”.

„Nic prócz godności zwykłej” – tak Antoni Wrzosek zatytułował recenzję tomu „Smokonie” Łukasza Michalskiego, opublikowaną w najnowszym numerze „Nowych Książek”. Z tekstu wynotowujemy:

Bartosz Suwiński, w recenzji zatytułowanej „Locje wersów. Przypadek Wojciecha Kassa”, pisze m.in.:

Radiowa adaptacja Poematu „Ba!” Wojciecha Kassa zakwalifikowana do udziału w koszalińskim festiwalu debiutów w monodramie "Strzała północy".

Tomasz Pyzik, autor recenzji tomu „Metaf. 20 wierszy o położeniu” Wojciecha Kassa, tekst pt. „Istnienie ponad wszelkie istnienie” rozpoczyna od ogólnej, a przy tym niezwykle trafnej konstatacji:

Jury XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego STRUNA ORFICKA im. Wojciecha Bąka – Ostrów Wielkopolski 2021, w składzie:

Na łamach białostockiego nieregularnika „Epea” Bartłomiej Siwiec recenzuje antologie „Toposu”: „ranek / mane. eseje – szkice – przyczynki krytyczne”, „południe / meridies. proza” oraz „wieczór / vespera. poezja”. W tekście zatytułowanym „Trylogia metafizyczna”, czytamy m.in.:

Najnowszy numer „Toposu” 3(178) ma kilka centrów tematycznych. Jednym z nich z pewnością jest esej Krzysztofa Dybciaka pt. „Prekursor zmiany orientacji geokulturowej. Hispanidad Józefa Łobodowskiego”.

Dziesięciolecie Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz zostało godnie upamiętnione poprzez wydanie almanachu poetyckiego

 

APK – Miejska Biblioteka Publiczna oraz Fundacja Słowo i Obraz zapraszają do Kawiarenki Literackiej w Augustowie na spotkanie z poetą Wojciechem Kassem.

Decyzją jury w składzie: prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Anna Legeżyńska, Antoni Libera, Bronisław Maj, Marek Zagańczyk,

Na łamach wydawanego w Szczecinie kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator” Marek Czuku pisze o opublikowanym w serii Biblioteka „Toposu” tomie didaskaliów Jarosława Jakubowskiego pt. „Czerwony autobus”.

W lipcu 2021 r. odbyła się narada Kapituły Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego w celu przyznania nagrody za rok 2021.

Ogłoszono wyniki XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki, organizowanego przez Muzeum M. Kajki w Ogródku, wspólnie z Polaną Kultury w Orzyszu.

 

Na łamach najnowszego numeru czasopisma „Arcana” Bartosz Suwiński recenzuje tom wierszy „dno oka” Jakuba Pacześniaka (Biblioteka „Toposu”, 2019).

W najnowszym numerze miesięcznika „Nowe Książki” Jarosław Petrowicz pisze o antologiach „południe / meridies. proza” i „wieczór / vespera. poezja”.

[esej „Czytanie jako światopogląd”] To dobra klamra, spinająca uwagi po lekturze. Dakowicz sformułował trzy kluczowe pytania:

 Kolejny czwarty już tom antologii „Toposu” nosi tytuł „północ / media nox” i zawiera wybór tekstów, drukowanych przez niemalże trzydzieści lat na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Jury X edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ  za najlepszy tom poetycki roku, w składzie:

 

W serii wydawniczej „Projekt: egzystencja i literatura”, poświęconej wybitnym polskim pisarzom, ukazał się tom „Amiel. Życie”.

Z eseju Michała Zdunika pt. „Milczenie brzmień – milczenie śmierci” wynotowujemy kilka myśli:

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i Biblioteka Toposu” uzyskały wyróżnienie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK

Jan Belcik w tekście zatytułowanym „Sprawy i położenia metafizyczne Wojciecha Kassa” obszernie recenzuje wiersze prańskiego autora zamieszczone w tomie „Metaf. 20 wierszy o położeniu”. Z tekstu wynotowujemy miły naszemu sercu apel:

„Cokolwiek nie zrobimy, małe «krzątacze» rzeczy i tak nas okradną z życia” – o wydanym w serii Biblioteka „Toposu” tomiku „Atropina” Adriana Sinkowskiego na łamach „Wyspy”, rozmawiają: Krzysztof Cieślik, Joanna Mueller, Jakub Moroz i Igor Stokfiszewski.

W drugim tegorocznym „Toposie” wracają Czesi. W przygotowanym przez Przemysława Dakowicza bloku tematycznym, wśród autorów znakomitych tekstów i przyczynków biograficznych znajdziemy:

W serii „Projekt: egzystencja i literatura” Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się monografia Józefa Olejniczaka pt. „Gombrowicz. Ja!”.

W 33. numerze „Almanachu Prowincjonalnego” znajdujemy m.in. nowe wiersze Wojciecha Kassa a także kolejną, ósmą odsłonę jego „Ręki piszącej”.

W Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się książka Dariusza Kuleszy pt. „Kossak-Szczucka. Służba”.

Prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski objął patronatem honorowym tegoroczną szóstą edycję Konkursu poetycko-plastycznego „Wiersz+Obraz” organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz dwumiesięcznik literacki „Topos”.

Tegorocznym laureatem Nagrody im. Marka Nowakowskiego został Wojciech Kudyba – poeta, eseista i prozaik, autor i członek Rady Programowej „Toposu”, na co dzień wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wśród nominowanych książek znalazł się m.in. wydany przez Państwowy Instytut Wydawniczy tom „Scrabble” Tadeusza Dąbrowskiego, współredaktora „Toposu”, a także, w kategorii Orfeusz Mazurski, wydany w serii Biblioteka „Toposu” debiut Michała Fałtynowicza zatytułowany „Witajcie w moim Betlejem!”.

„Niteczka”, tom wierszy Macieja Bieszczada opublikowany w serii Biblioteka „Toposu”, został nominowany do Nagrody poetyckiej im. Kazimierza Hoffmana „KOS” 2021 (za najlepszy tom poetycki wydany w 2020 roku).

Metaf. 20 wierszy o położeniu to nie tylko wiersze o metafizyce, lecz także o położeniu (się), a nawet bardziej o wstawaniu, bo choć w utworze Do T. czytamy:

28 maja br. mija termin nadsyłania utworów na XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki. Przypominamy uzupełniony regulamin Konkursu.

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i dwumiesięcznik literacki „Topos” ogłaszają szóstą edycję Konkursu poetycko-plastycznego „Wiersz+Obraz”, tym razem pod hasłem: „Fortepian Szopena”.

Na łamach miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” Tomasz Pyzik recenzuje tom szkiców Janusza Nowaka „Głód nadziei. Eseje i szkice o poezji współczesnej” (Biblioteka „Toposu”, Sopot 2020). W tekście zatytułowanym „Z pracowni dzieł ostatecznych”, czytamy m.in.:

Ten tom antologii „Toposu” wydaje się być sercem całej serii. Wiadomo nie od dzisiaj, że „Topos” poezją stoi.

„południe / meridies. antologia „toposu” – tak brzmi pełny tytuł tomu prozy, który ukazał się w serii Biblioteka „Toposu”.

„ranek / mane. eseje – szkice – przyczynki krytyczne. antologia „toposu” – tak brzmi pełny tytuł książki, która właśnie ukazała się w serii Biblioteka „Toposu”.

Wojaczek, Strumiłło, Łotman i inni [„Topos” 1(176)2021]

W najnowszym numerze „Toposu” znajdziemy m.in. „Nieznane wiersze poety, «którego nie było»”.

„Trzeba trwać – apeluje poeta – i ten zbiór wierszy jest właśnie symbolem trwania, świadectwem duchowej walki, wyzwaniem rzuconym cywilizacji nihilistycznej.

Bartłomiej Siwiec, poeta i recenzent na portalu bydgoszcz24.pl pisze o antologii Toposu pt. wieczór / vespera.

Z dniem 20 lutego 2021 roku minął termin zgłaszania tomików wierszy do 10 edycji Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ.

W tekście zatytułowanym „Literatury dzienne sprawy”, który ukazał się na łamach tygodnika „Gość Niedzielny”, Szymon Babuchowski obszernie pisze o antologiach Toposu. Zaczyna od niezwykle dla nas pochlebnej opinii:

Organizatorem Konkursu jest Ostrowskie Centrum Kultury. Patronat prasowy sprawuje dwumiesięcznik literacki  TOPOS w Sopocie.

Anna Piątkowska na łamach „Gazety Krakowskiej” pisze o debiutanckim tomie Krzysztofa Budziakowskiego „Choć nasze łodzie przeciekają... notatki lipnickie”:

Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu i Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu ogłaszają XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Portal „Latarnia Morska” zamieścił recenzję tomu Krzysztofa Budziakowskiego „Choć nasze łodzie przeciekają… notatki lipnickie”.

Tomasz Pyzik, autor recenzji zatytułowanej „Prowadzić słowo ku przepaści”, tak kończy omówienie tomu S. Dłuskiego:

Michał Fałtynowicz w tekście pt. „Pokora. O krytyce literackiej podczas lektury” pisze o tomie szkiców Karola Alichnowicza „Nieosiągalne?:

Na łamach suwalskiego pisma „Kroniki” ukazał się nowy utwór Wojciecha Kassa pt. „Wiersz z tytułem przy końcu” oraz ósmy odcinek jego „Ręki piszącej” z tezą: „Poezja to nie wiersz, a kochanie”.

Na łamach białostockiego nieregularnika „Epea. Pismo literackie” ukazała się rozmowa, którą z Wojciechem Kassem przeprowadziła Dorota Sokołowska.

Tom zawiera 24 wiersze, 10 tekstów piosenek oraz dwa opowiadania Bogdana Loebla

Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu zaprasza osoby reprezentujące wydawnictwa, instytucje kultury, agencje artystyczne, organizacje i stowarzyszenia twórcze, portale i media zajmujące się literaturą oraz sztuką do zgłaszania książek do


W grudniowej edycji miesięcznika „Nowe Książki” mogliśmy przeczytać recenzję najnowszego tomu wierszy Tadeusza Dąbrowskiego zatytułowaną „Podwójne życie poety”.


okladkamala
W „Toposie, ostatnim numerze datowanym na rok 2020, proponujemy większą niż zazwyczaj dawkę poezji i eseistyki.

Pośród książek recenzowanych przez Marka Rapnickiego, redaktora naczelnego „Almanachu Prowincjonalnego”, znajdujemy autorów „Toposu” i tomy wydane w Bibliotece „Toposu”. 

Listopadowy numer „Nowych Książek” otwiera rozmowa jaką z Wojciechem Kudybą, autorem powieści „Pułascy”, przeprowadził Wacław Holewiński. W rozmowie zatytułowanej Obserwujemy „powrót historii”, czytamy m.in.:

19. Krakowski Salon Poezji Onlinie prezentuje wiersze z wydanego w Bibliotece „Toposu”  tomu wierszy Krzysztofa Budziakowskiego pt. „Choć nasze łodzie przeciekają… notatki lipnickie” (Biblioteka „Toposu”, T. 184).

W październikowym numerze czasopisma „Nowe książki” znajdujemy notę o wierszach Jerzego Hajdugi „Uważaj na siebie” (Biblioteka „Toposu”, T. 182).

W najbliższą niedzielę 29 listopada br. o godz. 21.05 w radiowej Jedynce słuchowisko Teatru Polskiego Radia na podstawie poematu Wojciecha Kassa „Ba!”.

Jerzy Trela, wybitny aktor teatralny i filmowy, czyta wiersze Krzysztofa Budziakowskiego.

New Yorker po raz kolejny prezentuje twórczość Tadeusza Dąbrowskiego.

Podczas tegorocznej edycji Najazdu Awangardy na Rzeszów wiersze przeczytają aktorzy

W listopadzie Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz dwumiesięcznik literacki „Topos” zapraszają na kolejne spotkanie w cyklu Wiersze na Piętrze Online. Rozmowę z Wojciechem...

Brytyjski pisarz, redaktor, aktor, stand-upper i komik Frank Skinner snuje błyskotliwą i głęboką opowieść o trzech wierszach Tadeusza Dąbrowskiego w świetnym angielskim...

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. MICHAŁA KAJKI piątek, 29 kwiecień 2022 101 -

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików) w cenie 10 zł, tomiki poetyckie w cenie 15 zł oraz książki z serii „Biblioteki Krytyki” w cenie 20-25 zł za egzemplarz, można zamówić pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl 

Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o jego całkowitym koszcie (wraz z przesyłką) oraz danymi do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Prenumerata na rok 2021 w cenie 95 zł (obejmuje 6 kolejnych numerów, w tym jeden numer podwójny, z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”). 

Cena prenumeraty zagranicznej: 95 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu).

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 95 zł (bezpłatna wysyłka na terenie Polski)

Po dokonaniu przelewu prosimy o podanie na e-maila: prenumerata@tps-dworek.pl aktualnego adresu do wysyłki czasopisma.

Polecamy nowości Biblioteki „Toposu"

 

ranek / mane. eseje – szkice – przyczynki krytyczne. antologia „toposu"

Kuczkowski Krzysztof (wybór i redakcja)

Okładka: miękka ze skrzydełkami
Wymiary tomu: 14cm x 21 cm
Liczba stron: 380
Biblioteka „Toposu” T.189 / 2020

Cena: 29 zł

 


 


 

południe / meridies. proza / antologia „toposu”

Kuczkowski Krzysztof (wybór i redakcja)

Okładka: miękka ze skrzydełkami
Wymiary tomu: 14cm x 21 cm
Liczba stron: 364
Biblioteka „Toposu” T.190 / 2020


Cena: 29 zł

 

 

 

 

wieczór / vespera. poezja / antologia „toposu”

Kuczkowski Krzysztof (wybór i redakcja)

Okładka: miękka ze skrzydełkami
Wymiary tomu: 14cm x 21 cm
Liczba stron: 394
Biblioteka „Toposu” T.191 / 2020 


Cena: 29 zł

 

 

 

 

północ / media nox, zapiski z pamięci / antologia „toposu”

Kuczkowski Krzysztof (wybór i redakcja)

Okładka: miękka ze skrzydełkami
Wymiary tomu: 14cm x 21 cm
Liczba stron: 394
Biblioteka „Toposu” T.197 / 2020


Cena: 29 zł

 

Zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koszt wysyłki 6,60 zł / do 2 egz.
Dla prenumeratorów „Toposu” przesyłka gratis!

 

 

czesi

FLASH ADV