Topos

Topos 164 cover 1 kopia

nowy numer wraz z tomikami
MIROSŁAWA DZIENIA
I KS. JANA SOCHONIA

W recenzji zatytułowanej „Wiersze z pamięci”, autor, Jan Biela, pisze m.in.: „MU! – obszerny zbiór wierszy Jacka Kowalskiego jest jednolity w swej formalnej strukturze. Poeta świadomie budując zespoły międzywyrazowe, rzadko wzmacnia akcenty logiczne na rzecz świadomej poetyckiej żonglerki emocjonalnymi obrazami trwale zapisanymi w pamięci twórcy. Z pozoru wygląda na to, że świat kreowany w wierszach jawi się jako chaos, a poeta, ukazując wagę i wszechobecność przypadku, au rebours wyjaśnia porządek istnienia. Porządek, w którym pierwszorzędne miejsce zajmuje ‘teraz’. Wydaje się prawdziwe, że celem poety jest uchwycenie tych dopiero-co-byłych ‘teraz’. Dzięki poetyckiej zdolności uobecniania tego, co w istocie rzeczy samej w sobie nie jest już obecne, co minęło bezpowrotnie – ale jednak zostawiło ślady na odwiecznej rzeczywistości. (…) Zatem wydaje się trafne odczytanie, że tytułowe MU – to tajemnicza kraina, jakiś rodzaj zamrażarki, przechowalnia naszego kiedyś...

Autor m.in. tomów wierszy „Te Deum”, „Czarny kwadrat” oraz powieści „Bezbronna kreska” wystąpi dwukrotnie podczas tegorocznych Targów Książki w Lipsku; 21.03 weźmie udział w...

3 (33) tegoroczny nr kwartalnika społeczno kulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław „Prowincja” otwiera publikacja wierszy Konstelacjonistów: „Wierszyk o końcu świata” (Kuczkowski)

W swojej recenzji o książce „Tak. Trzy eseje o poezji” Wojciecha Kassa zatytułowanej „Stukanie w słusznej sprawie” Bartłomiej Siwiec w 3. tegorocznym numerze „Akantu” m.in...

Dom Literatury Biblioteki Raczyńskich i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza zapraszają na wieczór autorski Krzysztofa Kuczkowskiego i prezentację tomu „Sonny Liston nie...

„Nie czekając na poemat” – tak Piotr W. Lorkowski zatytułował recenzję „siódemek” Krzysztofa Kuczkowskiego. Autor pisze m.in.: „Zbiór krótkich siedmiowersowych – po trosze...

W recenzji zatytułowanej „Cóż jest poezja?” Karol Alichnowicz, pisze, a przytaczamy początek tekstu: „Lektura ‘Tak. Trzech esejów o poezji’ dowodzi, że Wojciech Kass żyje poezją i...

W tekście zatytułowanym „Gwiazdozbiór” Wojciech Kaliszewski, krytyk i badacz literatury, pisze m.in.: „«Konstelacja Topoi» jest książką określającą bardzo jasno zadania i role...

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazał się tom „Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne” Przemysława Dakowicza. Autor pisze m.in. o kłopotach Czesława Miłosza...

Rusza XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka Ostrów Wielkopolski 2019.

Organizatorem Konkursu jest Ostrowskie Centrum Kultury. Patronat prasowy...

O „Atropinie” tomie wierszy Adriana Sinkowskiego czytaliśmy ostatnio w „Arcanach”: „I chociaż wiersz ten opowiada o codziennym trudzie życia razem, to w prośbie żony do męża o...

5 lutego 2019 roku poeci Konstelacji Toposu spotkali się z bydgoską publicznością w Salonie Hoffman. W spotkaniu udział wzięli: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Jarosław...

Autor siedmiu tomów wierszy (ostatnio Środek wyrazu) oraz powieści Bezbronna kreska otrzymał prestiżowe stypendium twórcze w Szwajcarii. Poeta spędzi pół roku w mieście Zug...

Tomasz Pyzik, recenzując na łamach „Frazy” antologię „Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych” (Biblioteka Toposu, 2017) zauważa: „Wybór ‘Konstelacja Topoi’ przybliża...

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Ewa Krupa oraz redaktor naczelny dwumiesięcznika literackiego „Topos” Krzysztof Kuczkowski zapraszają we wtorek 5 lutego...

Nakładem Fundacji im. Jana Kochanowskiego ukazała się antologia poezji współczesnej pt. „Czarnoleskiej ja rzeczy chcę! Poeci dla Niepodległej” w wyborze, układzie i opracowaniu...

Na portalu „Wielkopolska. Kultura u podstaw” ukazała się recenzja debiutanckiej książki Aleksandry Francuz zatytułowanej „Papier ścierny”. Jej autor, Bartosz Suwiński, pisze...

Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian przedstawia „Rozmawiamy we wszystkich kierunkach” pod redakcją Mariusza Korycińskiego, Karoliny Mendak i Kamili Sokołowskiej – zbiór wywiadów z...

Wojciech Kaliszewski pisze o „Atropinie” Adriana Sinkowskiego w „Odrze” 1/2019. W tekście czytamy m.in.: „Bohater, któremu autor użycza swojej wiedzy, pamięci i emocji wędruje...

Nakładem poznańskiego Wydawnictwa WBPiCAK ukazał się tom Teresy Tomsi „Niedosyt poznawania”, zbiór mini-esejów, recenzji, szkiców wspomnieniowych. Otwartości gatunkowej...

Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu zaprasza osoby reprezentujące wydawnictwa, instytucje kultury, agencje artystyczne, organizacje i stowarzyszenia twórcze, portale i media...

Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu ogłaszają XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki pod patronatem...

Janusz Drzewucki o "Atropinie" Adriana Sinkowskiego: „Sinkowski jest twórcą zdyscyplinowanym, jego wiersze noszą zazwyczaj jednowyrazowe tytuły, określające już to temat, już to...

Informacje o „Atropinie” Adriana Sinkowskiego pojawiły się w dwóch programach TVP Kultura:

- „Informacje Kulturalne”: „Bohaterką Atropiny jest babcia. Sinkowski bada, na ile...

Do sprzedaży trafiła najnowsza książka Przemysława Dakowicza „Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne”. Jak mówi autor, to jego najpiękniej wydana książka, a ukazała się...

Pochwała kruchości”, tak Marek Czuku zatytułował recenzję tomu Barbary Gruszki-Zych „Tacy kruchutcy”. Recenzent pisze m.in.: „Wiele wierszy Barbary Gruszki-Zych wzrusza mnie...

Życzenia Topos kopia

Na łamach tegorocznego 2. numeru „Almanachu Prowincjonalnego” Marek Rapnicki pisze o „Pochodzie duchów” Jana Polkowskiego. Przypomnijmy, że wiersze te ukazały się jako 150. tom...

Jury 44. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema”, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Płocku, obradujące w...

Tekst nazywa się „Wiersze o ufności” i ukazał się na łamach wydawanego w Szczecinie „eleWatora”. Mądrej głowie dość dwie słowie, więc przytoczmy dwa zdania kończące recenzję...

Nakładem Wydawnictwa JanKa w Pruszkowie ukazała się nowa powieść Andrzeja Turczyńskiego zatytułowana „Kuglarnia” ze znaczącym podtytułem: „imaginarium sekretnej historii...

„Debiut jak za dawnych lat” pisze Mateusz Wabik: „Jej poezja wyrasta z pasji notowania zdarzeń, przemian w świecie, wszelkich drobiazgów, o które potykamy się codziennie...

W recenzji tomu Michała Kozłowskiego (Biblioteka „Toposu”) zatytułowanej „Raport z oblężonego bytu” Ewa Sonnenberg pisze m.in.: „Najnowszy tom Michała Kozłowskiego ‘Nie myśl o...

Na łamach kwartalnika „Akcent” ukazała się obszerna recenzja tomu „Konstelacja Topoi o rzeczach najważniejszych. Antologia tekstów krytycznych”. Jej autorka, Wiesława Turżańska...

W zakończeniu recenzji tomu Zbigniewa Chojnowskiego „Widny kres” (Biblioteka „Toposu”) krytyk zauważa: „…lektura tomu Zbigniewa Chojnowskiego sprawiła mi przyjemność czytelniczą...

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ oraz Zarząd krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich mają zaszczyt zaprosić na uroczystość wręczenia Nagrody im. Krystyny i Czesława...

Oficyna Wydawnicza Volumen zaprasza na wieczór poetycki z Piotrem Wojciechowskim autorem książki „Chleb z deszczem”. Spotkanie poprowadzi Iwona Smolka. Wiersze przeczytają...

Z Adrianem Sinkowskim, poetą, autorem wydanych w serii Biblioteka „Toposu” tomów wierszy „Raptularz” i „Atropina”, rozmawia Wojciech Engelking.

Zobacz...

Jury Nagrody Poetyckiej im. Krystyny i Czesława Bednarczyków, przyznawanej przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, ogłosiło krótką listę książek nominowanych w 3...

Oranżeria Kultury serdecznie zaprasza 3 grudnia w poniedziałek o godz. 18:00 na spotkanie autorskie z Wojciechem Kassem w Salonie Literackim. Nasz gość to poeta, eseista, opiekun...

Autor sześciu tomów wierszy, m.in. Czarny kwadrat i Środek wyrazu, oraz powieści Bezbronna kreska, będzie gościem tegorocznej edycji Lyrikfest München, jednej z najciekawszych...

Bronisław  Maj, poeta i badacz literatury, w cyklicznej „Poczcie poetyckiej” przytacza wiersz Wojciecha Kassa pt. „Siedzimy tak sobie” (z tomu „Ba!”) i komentuje go m.in...

Na łamach „Kuriera Ostrowskiego z 27 października 2018 roku Tomasz Gruchot pisze o płycie CD „Konstelacja Toposu”. Wynotowujemy: „Słuchając kolejnych wierszy zarejestrowanych na...

16 listopada o godz. 19.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie zostanie zaprezentowany program "Moja dobra droga", na który składają się wiersze Wojciecha Kassa...

O nowej książce Wojciecha Kassa zatytułowanej „Tak. Trzy eseje o poezji” na łamach portalu „Latarnia Morska”, pisze Leszek Żuliński. W tekście „Fenomen poezji” czytamy m.in.: „W...

W dniach 15–16 listopada 2018 roku w Białymstoku odbędzie się Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Topos: pismo literackie, idea, środowisko artystyczne. W XXV rocznicę...

15 listopada o godz. 16.00 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego zapraszają na uroczyste wręczenie Ogólnopolskiej Nagrody...


14 listopada o godz. 17.00 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku odbędzie się spotkanie zatytułowane „Konstelacja Toposu”. Bohaterami spotkania będą...

ŁR: O czym z pana perspektywy – poety i redaktora naczelnego czasopisma literackiego – warto mówić, co „żywi i karmi”?

KK: „Przede wszystkim o ludziach – jacy...

Wiersze z płyty „Konstelacja Toposu” wyemitowane zostaną w 2 Programie Polskiego Radia w wieczornym paśmie o 21:50 w dniach 12-16.11. oraz 26-30.11.2018 r. w kolejności: 12.11. –

Na portalu „Latarnia Morska” ukazała się recenzja tomu „Obiecane miejsca” Michała Piętniewicza. Autorka, Anna Łozowska-Patynowska pisze m.in.: „Przestrzeń zbioru poetyckiego...

Janusz Drzewucki recenzję tomu „Nuty od Franciszka” Leszka A. Moczulskiego zatytułował „Kotwica nadziei”. Jest to obszerny, świetnie napisany tekst wykraczający daleko i poza...

Spotkanie promujące tom wierszy "Obiecane miejsce" (Biblioteka „Toposu”, t. 157) odbędzie się we wtorek 30 października br. w Krakowie na ulicy Kanoniczej 7 w siedzibie...

„Poetyckie gusła Adriana Sinkowskiego” – tak Katarzyna Wójcik zatytułowała recenzję „Atropiny” (Biblioteka „Toposu”, t. 156). Autorka pisze m.in.: „Tytułowa atropina, zmieniająca...

Przedsionek Literacki w Bibliotece Politechniki Łódzkiej zaprasza 19 października 2018 r. na godz. 17.30 na spotkanie z poezją Wojciecha Kassa. Jak piszą Organizatorzy...

O słowie w życiu i działalności Jana Pawła II mówić będą w audycji „Rozmowy o zmroku”: poeta, krytyk, redaktor naczelny czasopisma „Topos" Krzysztof Kuczkowski; poeta, historyk...

W audycji „Wybieram Dwójkę” z 28 września br. Wojciech Kass zapowiadał 25-lecie dwumiesięcznika „Topos”. Audycja trwa 1 godz. 20 min., wystąpienie poety i redaktora „Toposu” od 39...

Zbigniew R. Szymański na łamach „Gazety Świętojańskiej” jak zwykle barwnie i ciekawie omawia najnowszy numer „Toposu”. W tekście zatytułowanym: „Czekając na barbarzyńców. W...

Numer sto sześćdziesiąty drugi „Toposu” otwiera informacja o laureatach tegorocznej nagrody poetyckiej Orfeusz im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku 2017...

W ramach cyklu wydarzeń „Niecodzienne spotkania z kulturą" 12.10 br., o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej w Rynie odbędzie się spotkanie autorskie z poetą Wojciechem Kassem...

Big Book Cafe (Warszawa, ul. Dąbrowskiego 81) zaprasza na premierę tomiku „Atropina” Adriana Sinkowskiego. Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 października o godz. 19:00. W dyskusji o „Atropinie” wezmą udział: Joanna Mueller (Biuro Literackie), Krzysztof Cieślik (Plus Minus), Jakub Moroz (TVP Kultura), Igor Stokfiszewski (Krytyka Polityczna) oraz autor.

11 października  2018 r. o godz. 18.00 w Galerii Autorskiej (Bydgoszcz, ul. Chocimska 5) odbędzie się spotkanie poetyckie z Piotrem Wiesławem Rudzkim...

O „Atropinie”, tomie wierszy Adriana Sinkowskiego, wydanym jako t. 156 Biblioteki „Toposu”, mówi się dużo i dobrze. Niżej linki do recenzji/ audycji o książce: na antenie...

Patronujący Jubileuszowi 25-lecia „Toposu” wiceminister Jarosław Sellin Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (łac. chwała sztuce) odznaczył Krzysztofa Kuczkowskiego...

Redakcja dwumiesięcznika literackiego „Topos” i Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, wydawca czasopisma, zapraszają w dniach 28–29 września br. na jubileusz 25-lecia...

Recenzja tomu „Sonny Liston nie znał liter [siódemki]” nosi wykwintny tytuł: „Woreczek nuggetów albo sopockie haiku”. Jej autorem jest poeta, prozaik i publicysta Waldemar...

Leszek Szaruga na łamach „Zeszytów Literackich” w swojej cyklicznej rubryce „Świat poetycki” (LXXIII) omawia tom Wojciecha Kassa zatytułowany „Ufność”. Pisze m.in.: „Starcie...

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i redakcja dwumiesięcznika literackiego „Topos” zapraszają na kolejne spotkanie w cyklu Wiersze na Piętrze.

Podczas VI Festiwalu Literatury WIELORZECZE w Elblągu 21 września br. o godz. 18.00 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka odbędzie się spotkanie autorskie z Wojciechem Kassem, które...

W TVP3 wyemitowano rozmowę o „Atropinie”, tomie wierszy Adriana Sinkowskiego. Z poetą rozmawia Wojciech Chmielewski, prozaik. „Atropina” jest drugim tomem wierszy warszawskiego...

Na łamach wrześniowych „Nowych Książek” Rafał Rżany recenzuje tom „Nuty od Franciszka” (Biblioteka „Toposu”, t. 152) Leszka Aleksandra Moczulskiego. W tekście zatytułowanym „Na...

Autor: Karol Alichnowicz. Tytuł: „Najstarsza ludzka rodzina”. Recenzent w pięknym, żarliwym tekście pisze m.in.: „Trzy poematy przenika (…) światło, chociaż wokół jest tyle mroku…

Tom Krzysztofa Kuczkowskiego recenzuje Bartłomiej Siwiec. Tekst nosi interesujący tytuł „Sonny Liston nie kupował maczet”. Autor recenzji pisze m.in.: „Gdy po raz pierwszy wziąłem...

W dniach 14 i 15 września 2018 roku w pałacu w Kobylnikach koło Kruszwicy w ramach jubileuszowych XXX Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń Wojciech Kass i Wojciech Kudyba...

Na łamach wydawanego w Rzeszowie czasopisma „Fraza” ukazała się recenzja tomu „Ruchome święta” Krzysztofa Kuczkowskiego. W obszernym tekście zatytułowanym „Cud przemienienia”

Recenzent zauważa m.in.: „Siłą omawianej książki są emocjonalne, mądrze opowiedziane historie, które można by też nazwać relacjami z doznań. Jest ona ponadto intymna, osobista...

Nota pochodzi z lipcowego wydania Magazynu Literackiego „Książki”. Janusz Drzewucki, poeta i krytyk literacki, zauważa: „(…) wiersze te powstały z nasłuchiwania rzeczywistości, z...

Z recenzji tomu „Atropina” na stronie Instytutu Książki: „Dyskurs tego zbioru obrazami stoi. Świat jawi się w nim jako konglomerat widzeń o różnym stopniu spoistości i...

Recenzentka, Jadwiga Mizińska, omawiając debiutancki tom Aleksandry Zińczuk zatytułowany „JA DE” (Biblioteka „Toposu”, t. 153), pisze m.in.: „Zbiór wierszy zatytułowany JA DE to...

Na łamach najnowszego numeru kwartalnika „Akcent”, Ewa Dunaj pisze o tomie wierszy Macieja Bieszczada pt. „Pogrzeby wróbli” (Biblioteka „Toposu”, t. 134). W recenzji zatytułowanej...

25 sierpnia br. gościem I festiwalu „Przemyska Rewolucja Literacka” organizowanego przez księgarnię „Kontrabanda literacka” będzie Wojciech Kass; o godz. 13.30 poprowadzi...

W ramach II Nocy Poezji i Muzyki „Wierszotorówka” organizowanej przez Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut” 24 sierpnia br. o godz. 18.15 w Kramnicach Miejskich...

„Imigranci wracają do domu”, wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy, powieść Wojciecha Kudyby została Najgorętszą Książką Lata. TVP Kultura nominowała dziesięć książek, w tym...

20 sierpnia br. o godz. 20.00 we wrocławskim radio „Muzyczna cyganeria” w cyklicznym programie Piotra Spottka „Pod wielkim dachem nieba” wiersze Wojciecha Kassa „Pierwszy...

O tomie Adriana Sinkowskiego „Atropina” na łamach portalu „Latarnia Morska” pisze Leszek Żuliński. W tekście zatytułowanym „Wehikuł czasu” czytamy m.in.:

Te pogrążone w reizmie i...

Dopiero co informowaliśmy Państwa o ukazaniu się wyboru wierszy Zbigniewa Jankowskiego pt. „Podobny do fali”. Dzisiaj aneks do tej wiadomości. Już w najbliższy czwartek...

Nakładem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy ukazał się „Dziennik (2000–2008)” Kazimierza Hoffmana (1928–2009). Poeta i eseista związany był serdecznymi więziami z...

O tomie Leszka Aleksandra Moczulskiego „Nuty od Franciszka” pisze na łamach „Śląska” Magdalena Piotrowska-Grot. Recenzentka zauważa m.in.: „Książka poetycka ‘Nuty od Franciszka’

Nakładem Oficyny Wydawniczej Volumen ukazał się tom „Wiersze. Wybór” poetki Teresy Ferenc, od 25 lat współpracującej z „Toposem”, również autorki zbiorku „Dzieci wody” wydanego w...

TVP Kultura zaprasza do głosownia na „Najgorętszą książkę lata”. Wśród dziewięciu świetnych tytułów znaleźli się autorzy „Toposu”: Jan Polkowski z tomem wierszy „Pochód duchów” i...

Jury XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki obradujące w składzie: Dariusz Kulesza – przewodniczący, oraz członkowie: Jarosław Jakubowski i Artur Nowaczewski...

Nakładem Narodowego Centrum Kultury ukazał się nowy, autorski wybór wierszy Zbigniewa Jankowskiego, stałego współpracownika „Toposu”, autora książek wydanych w Bibliotece...

Zbigniew Radosław Szymański w tekście zatytułowanym „Przywracanie nadziei w czasach zdewaluowanej ćwiartki. O Toposie 3/2018” pisze jak zwykle wnikliwie i bardzo osobiście o...

W  1 (16) numerze „Fabulariów" ukazał się wiersz Wojciecha Kassa „Wypis 2" oraz recenzja autorstwa Joanny Chachuły o tomie Barbary Gruszki-Zych „Tacy kruchutcy"

Dwumiesięcznik literacki „Topos” objął patronatem Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Jesienna Chryzantema”. Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze. Organizatorem...

O tegorocznym tomie Jana Polkowskiego „Pochód duchów” (Biblioteka „Toposu”, T. 150) na łamach „Kwartalnika Artystycznego” poetycko pisze Aleksandra Francuz: „Na powrót (na...

Janusz Drzewucki, autor noty, pisze: „To poezja w stanie czystym. Poszczególne wiersze są skondensowane, klarowne w warstwie znaczeniowej, zaś pod względem warsztatowym...

„Wiersze znad Wisły” to tytuł płyty CD z wierszami Mieczysława Machnickiego w jego recytacji, która ukazała się w Australii. Zamieszkały na antypodach Polak, właściciel firmy...

Teresa Tomsia spotkała się z czytelnikami w Trzebiatowie 12 lipca 2018 r. w sali Pałacu nad Młynówką, w mieście wielokulturowym, którego mieszkańcy, potomkowie przesiedleńców...

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV