Kuczkowski Krzysztof (wybór i redakcja)
„wieczór / vespera. poezja / antologia toposu

Biblioteka „Toposu” T.191
Sopot 2020

Od redaktora //

KAZIMIERZ HOFFMAN

Perspektywa powietrzna // 7
Drogą // 7
Pisarstwo // 8
Dar // 9
Z nagrań dla N. // 9
Aiken // 13
Wiersz // 14
Bory w grudniu // 16

TERESA FERENC

Łabuńki, chrzest (wersja II) // 24
Matka w skrzydłach ołtarza // 25
Na cmentarzu w Sochach // 26
Samarytanka // 27
Studnia // 28
Piszę list // 29
Zapach poziomek // 29
Białe noce // 30
Wydzieranie wiersza // 30
Psalm poranny // 31

LESZEK ALEKSANDER MOCZULSKI

Piosenka na koniec świata. Chorzy ma samotność. // 33
Pamięci Jerzego Lieberta // 34
Wstając o ciemnym poranku // 34
Już czas wstać // 35
Smutek radosny, radość smutna // 35
Do skały // 36
Lęk // 37
Idzie skacząc po górach // 37
Psalm zuchwały // 38
Miejsce // 39

FELIKS NETZ

Barbarzyńcy (2) // 40
Śmierć w Kutach // 42
Krzyk sowy // 44
Eugeniusz Bodo śpiewa po rosyjsku // 46
Teatr jak teatr // 48
Ćwiczenia aksjologiczne // 50
Odchodzimy // 51

BOGDAN JAREMIN

To tu, to tam // 53
Idź dalej, zachwycie // 54
Wesz zeznaje o Kresach // 56
Bawiący się kalejdoskopem // 57
Krojczy słów // 57
Nenie dla ognia nad Krutynią // 58
Myśli, że to modlitwa // 59
Techniczny projekt wiersza religijnego // 59
*** my, chmury, bywamy wierne tylko sobie // 60
winkiel // 61

MIECZYSŁAW MACHNICKI

* * * Wypłynąłem ze źródła lecz kto mnie tam wrzucił // 62
* * * Chciałbym znów jak kiedyś moc napalić w piecu // 63
* * * jechałem rowerem po pustym kościele // 64
* * * jeśli jest tu dolina tym bardziej są góry / Modlęcin // 64
* * * nie chce mi się przesiadać z roweru na rower // 65
* * * górę przeniosłem ale wiary nie // 66
* * * na co oko popatrzy to się staje okiem // 66
* * * nie ma miejsca dla ruchu gdy miejsca za dużo // 67
* * * z kości powstaje kościół obleka je w ciało // 68
* * * widziałem na okręgu jak przemknął na wrotkach // 69
* * * nie ja to piszę lecz mój anioł stróż // 69
* * * nie będzie śledzi w polskim bałtyku // 70

ADRIANA SZYMAŃSKA

Tak niepodobna // 72
Autoportret niedokończony // 73
Luźne kartki // 75
Nagość // 76
Da cap al fine // 77
Złoty dzięcioł // 78
Przemiany // 79
Dedukcja // 79
Próba skrótu // 80

Ks. JANUSZ A. KOBIERSKI

Założenia // 82
Na krakowskim Kazimierzu // 83
Świadectwo // 84
Bywa i tak // 85
Z góry // 86
Recenzja o poecie // 87
Neuroza // 88

WALDEMAR ŻYSZKIEWICZ

Przypowieść // 89
Noga świni czy skrzydełko ptaka // 89
Krakowiak napowietrzny // 94
Pełnia szczęścia // 98

KAZIMIERZ NOWOSIELSKI

Poezja // 99
Ojczystość // 100
Z prośbą // 101
Słuchaj // 102
Noe // 103
W studni zatracenia // 104
Ukrzyżowany // 104
Od portu do portu // 105
Finis Poloniae // 106
Ślad // 106
Za zasłoną // 107

TERESA TOMSIA

Cóż jest ponad chwilę // 109
W każdą godzinę // 110
Usłyszeć wołanie Wołynia // 111
Okruchy // 112
Moja mała matka // 113
Ktoś, kiedyś // 114
Nie ma tu czego szukać // 115
Kim jesteś // 116
Widzisz nas // 116
Jasno oddycha dzień // 117

WOJCIECH GAWŁOWSKI

Krucjata dziecięca // 119
Gęby mlaskające albo o słodyczy historii // 124
Na Zgromadzenie i Regułę Ojców Limeryków // 125
Na szczęście // 126
Didaskalia // 127
Igrając na okręgu // 128
Poeta Tymoteusz Karpowicz // 130
Poezja, krytyka i łowy // 131
Z archiwum samowiedzy // 131
Moja jawo, mój śnie // 132

JAN POLKOWSKI

W koronach brzóz // 134
Wolni od miłości // 135
Wierność // 135
Pongo // 136
* * * Być albo kryć się // 137
* * * Parują lasy ciągnie cicho // 138
2017. // 139
1943. // 141
Wybuch // 143
Piero Della Francesca Madonna Brzemienna // 144

Ks. JAN SOCHOŃ

Chicago, letnie popołudnie // 146
Powaga // 146
Cmentarz amerykański // 147
Miejsce do życia //148
Jeżyki //149
Buty // 143
Zapalone światło // 150
Poezja // 150
Wieczność // 151
Śpiew // 152
Wykłady // 152
Labirynt // 153

JANUSZ NOWAK

tempus fugit // 154
rozpad // 155
Mihi videtur ut palea // 156
Adam Mickiewicz (1798-1855) Joshep von Eichendorff (1788-1857) // 157
szproty.wspomnienia // 159
obok // 160
przepraszam // 160
z dziennika // 161
Sarmatia // 162
* * * trzeba umrzeć do końca // 163

KRZYSZTOF KUCZKOWSKI

Anioł Rilkiego // 164
Czółna. Sól // 165
Budowanie domu (I) // 165
Budowanie domu (II) // 166
Budowanie domu (III) // 167
Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości // 168
Kładka // 169
Anioł Jeffa Buckley’a // 170
Piszesz: Holden Caulfield // 171
Muchy // 172
Duch Starzyńskiego // 174
Trzy mosty // 175
[Kołysz się kołysko…] // 176

ROBERT GAWŁOWSKI

Boskie // 177
Świętość // 178
Gadara // 179
Nomada // 179
Podszepty // 180
Dotknięcie // 181
Narzędzia pokusy // 181
Pomyleni // 182
Obudzeni nagle // 183

BARBARA GRUSZKA-ZYCH

* * * siedziliśmy przy drewnianym stole // 184
małą dziewczynkę zgubiła sukienka // 184
trzy minuty // 186
* * * zwykle ta cisza nie była // 187
* * * miałam wysłać panu trochę wierszy… // 188
koniugacja // 188
* * * kiedy mówisz że kochasz // 189
na zesłanie // 190
przeprowadzki // 191
szatnia // 192
tylko Jezus jest Stwórcą // 192

ZBIGNIEW CHOJNOWSKI

Przyszła pora // 193
Przebudza się // 194
Na zakończenie roku // 194
Niewiara w sztuce // 195
Moja Nadzieja // 195
Stare nazwy // 196
Listopad 2007 // 196
Majowy spacer po bałdzkim lesie // 197
W okolicy Węgajt // 198
Co się unosi // 198
W przejściu // 200

STANISŁAW DŁUSKI

Barbarzyńcom pochylonym z troską nad nicością // 201
DZIKIE CZEREŚNIE smakują jak cierpkie noce // 202
NIE MA dalej żadnej drogi najdroższy // 202
SPONIEWIERAŁEM w życiu wiele kobiet // 203
Modlitwa bezdomnego // 203
Oda do bezdomności // 204
Wierni przegranej // 205
Psalm bezdomnego // 205
Piosenka skowronka // 206
Prośba o spalenie na stosie // 207

SŁAWOMIR MATUSZ

* * * przyszedł komornik // 209
Mięsożerne gołębie // 209
Okienko energetyczne // 210
Okienko dla pieska // 211
Dycki – żółty pożywny ser // 211
Egzekucja // 212
Nazajutrz // 213
Habig (data) // 214
Kolacja z Hansem Küngiem // 216
Kolacja z Joshephem Ratzingerem // 217

MACIEJ MAZUREK

Pięć okien w jaskini // 218
To wszystko dla mnie // 218
Trzeciorzęd // 219
O pożytkach z poety // 220
Ars poetica // 220
Wykład // 221
Poezja konkretna // 222
O mocy poetyckiej // 222
Tatuaż Leny // 223
Dla N // 224

JERZY Ł. KACZMAREK

Przeznaczeni // 226
idealne warunki // 226
Głosy milczenia // 227
To // 228
* * * Pan przychodzi. // 229
Maska pośmiertna // 229
Koniec roku // 230
To tak // 231

WOJCIECH KASS

Ekrany // 232
Miejsce zabawy // 233
Nie żałuj głaskania umierającemu // 234
Pieśń szuflad umarłego // 235
Pieśń miłosierdzia // 235
Pieśń ognia // 236
Pieśń zza obrazu // 237
Z dziennika snów (8) // 237
A. // 238
Do wyjścia // 239
To jest // 240
Przesilenia, nadwątlenia // 241
Pasterz // 242
Do Roberta Walsera // 242
Drogą do Fiesole // 244

MIROSŁAW DZIEŃ

Tak mnie ujrzy // 246
Inaczej niż się wydaje // 246
Miejsce, w którym są ptaki // 247
Pielgrzymka // 248
Axis mundi // 248
Campo di Fiori 2015 // 250
* * * Stagirze znalezione grób Arystotelesa. // 250
Niemcy // 251
Wieczór autorski w Krakowie albo Czy narodziłeś się, człowieku // 251
* * * Mój profesor od etyki umarł // 252
Ptaki, ptaszki // 252
Ubywanie Polski // 253
Jęki, zawodzenie // 254

MACIEJ KRZYŻAN

Rozterki // 255
sprawa polska // 255
o współczesnej poezji // 256
o modlitwie (1) // 256
imię // 257
obietnica // 258
manifest (anty)feministyczny // 258
dwaj //259

WOJCIECH KUDYBA

Zwierzę poetyckiej // 260
Wóz siana // 261
Cegielnia // 262
Pogoda // 263
Środek i obwód // 263
Częstochowa // 264
Widok ze Sralówek do doliny ucichłej // 265
Sromowce // 266
Stare Maniowy // 266
Sykstyna. Kulig // 267
Cuda, wianki // 268
Wiatr // 269
Ziemia // 270
Przemilczenia // 271
Przyjście // 271

ARTUR GRABOWSKI

Na własne oczy (próba poezji konfesyjnej) // 272
Przestaję // 273
Ćwiczenia z poetyki występku // 274
Traktat lingwistyczny // 275
„… o seksie myślę prawie tak często jak o umieraniu.” (z poczty polowej) // 276
Jesienne podrygi // 277
Niepokochana // 278
Początek modlitwy // 279
Czytanie z Listu Św. Idioty // 280
Człowiek z papierowym kubkiem (z dewocjonaliów) // 280

JAROSŁAW JAKUBOWSKI

Komunia 1984 // 282
Przejęzyczenie // 283
Nie będzie końca? // 283
Płomień // 284
Babci Stefce na stulecie urodzeń // 285
Ojcowizna // 286
Byczewskie źródło // 287
Chmura znad Byszewy // 288
Modlitwa umarłego // 289
* * * W moim pokoju czuć Ciebie // 290
Basen // 291

SZYMON BABUCHOWSKI

Pomnik // 292
* * * Noc. Może świerszcze.Ucho mam zatkane // 293
Papieros // 293
Świat // 294
* * * przyjdź Duchu Święty nie umiem się modlić // 295
* * * Odejdź mnie mocniej. // 295
Popielec // 296
Lewa strona // 297
Tyniec // 297
Rozbieranie // 298

PRZEMYSŁAW DAKOWICZ

Écriture // 300
Elegia przy huśtawkach // 302
Piosenka o guzikach // 303
Wersyfikacja polska // 304
Szesnastu. Poemat dygresyjny (osiem pierwszych pieśni) // 305
Strachy na Lachy // 310
Niżyński. Ostatni taniec // 311
Elegia na odejście Vivien Eliot // 313
Poezja współczesna domaga się wyjścia na przepustkę // 314

ADRIEN GLEŃ

[*** przez czerń…] // 315
Przez sen // 316
Przedśpiew // 317
[+++…] nie wiem // 318
a jednak się odwraca… // 318
Arkusz lingwistyczny. Re- // 319
Soliloquium zimowe // 321
Z deszczu – w poczekalnię kościoła // 323
* * * zdecydowanie bez // 324

MACIEJ BIESZCZAD

Siła wznoszenia // 325
W stronę niezwykłego // 326
Powrót // 327
Credo // 327
Kołatania // 328
Niteczka // 329
Marzenia // 330
Wiedza radosna // 331
Przykład // 331
Uśmiech // 332

ARTUR NOWACZEWSKI

Commodore 64 // 334
Mallory // 335
elegia dla Iana Curtisa // 336
* * * życie jest wybuchem. ani je objąć ani opisać. // 337
Amsterdam // 339
* * * falowce powstawały // 340
bębny Jacka Oltera // 341
Hillary // 343
taniec ducha // 344
kutabuk – glossa // 346

TADEUSZ DĄBROWSKI

wiersz religijny // 348
Zdychanie // 349
Papież // 349
* * * wieczór się mną podzielił. jaskrawe i ciemne // 350
* * * Jestem ograniczony do siebie, ciebie i do // 350
matka // 351
e-mail // 351
Erotyk ponadczasowy // 352
* * * Babcia prowadzi sklepik z dewocjonaliami // 353
* * * daj mi spokój mój świecie widzisz przecież że się // 354

ADRIAN SINKOWSKI

Solec // 355
11 listopada // 356
Raptularz // 356
Ujazdów // 357
Puzzle // 358
Monidło // 359
Atropina // 360

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka prywatności

Instytut Książki dba o poszanowanie prywatności osób korzystających z jego serwisów w domenie www.topos.com.pl. Dane, które zbieramy, są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane automatycznie:
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, miejscowość, w której mieszkasz, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami:
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą telefonu lub poczty e-mail, przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Wszystkie dane zbieramy tylko i wyłącznie w celach kontaktowych. Nie przekazujemy ich stronom trzecim i nie przechowujemy dłużej niż to konieczne.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Biura GIODO zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka, które służą m.in. identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej witryny, abyśmy wiedzieli, jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka pomagają nam dostosować naszą ofertę do odpowiednich odbiorców i sprawdzić skuteczność docierania publikowanych informacji do określonej grupy użytkowników. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki „cookies”. Gdy zechcesz zmienić domyślne ustawienia, możesz to zrobić w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji „Pomoc” w menu używanej przeglądarki.

Wiele plików „cookies” pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z serwisu. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się treści serwisu w przeglądarce.

Zmiany naszej Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na tej stronie.
W razie pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt, nasze dane kontaktowe podane są na stronie internetowej.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych RODO.

Save settings
Cookies settings
Skip to content