Topos

nowy numer TOPOSU  wraz z tomikami
JADWIGI NOWAK
ARTURA DANIELA LISKOWACKIEGO

„W tym samym języku. Szkice o twórczości autorów Biblioteki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich” (2021) – tak brzmi pełny tytuł książki krytycznej firmowanej przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie. Tom szkiców zredagował Bartosz Woźniak. Wśród autorów szkiców o książkach znajdujemy nazwiska autorów związanych z „Toposem”, m.in. Krzysztofa Kuczkowskiego, Wojciecha Ligęzy, Piotra Wiktora Lorkowskiego, Marka Rapnickiego, a wśród autorów recenzowanych tomów, m.in. Zygmunta Ficka i Bogdana Jaremina. Jak na wstępie pisze redaktor tomu: „Książka ta, jak każdy zbiór komponowany nie kluczem odgórnego zamysłu, lecz przekrojowo, w całej swej różnorodności daje wgląd w pewien czas, w tym przypadku czas literatury wydanej w roku 2020 przez Bibliotekę Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. (…)… dzięki temu powstał zbiór ukazujący obszerny wycinek najnowszej literatury polskiej, opracowanie warte uwagi zarówno ze względu na wybór autorów, jak i na ów szeroki, historycznoliteracki kontekst”.

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka Ostrów Wielkopolski 2022 niedziela, 31 lipiec 2022 75 -

Prenumerata

W związku z planowaną zmianą numeru konta bankowego prosimy o wstrzymanie się z wpłatami na prenumeratę dwumiesięcznika literackiego „Topos” za rok 2022 oraz zamówieniami wydawnictw.

O szczegółach poinformujemy Państwa wkrótce na naszej stronie www.topos.com.pl oraz Facebook.

facebook icon seeklogo

czesi

FLASH ADV