Topos

Topos 182

nowy numer TOPOSU wraz z tomikiem
PAULINY SUBOCZ-BIAŁEK
już w sprzedaży!

W tekście zatytułowanym „Metafizyka, sztuka i molo” Tomasz Kłusek pisze o antologii „Toposu”:

„Dyskurs światopoglądowy jaki wyłania się z kart zbioru ‘ranek / mane’, idzie pod prąd nurtu desakralizacji, rozpanoszonego sekularyzmu czy – mówiąc bardziej ogólnie – stanowi wyraz sprzeciwu wobec ukazywania ludzkiego bytowania jako pozbawionego wymiaru wertykalnego, co skutkuje m.in. tym, że człowiek ‘wyzwolony’ z więzów religijności i metafizyczności, nie jest w stanie stworzyć wartościowych dzieł sztuki. Oczywiście wszystko to odbywa się pod hasłem odrzucania jakiejkolwiek aksjologii, ale tego rodzaju uzasadnienia stanowią tylko nieprzekonujące usprawiedliwienie indolencji. Autorzy antologii ‘Toposu’ opowiadają się za metafizyką i sztuką, za wielką tradycją kulturową i wartościami, które wypracowywał człowiek w ciągu całych swych dziejów. I choć pochodzą z różnych miejscowości z całej Polski, to właśnie redakcja dwumiesięcznika wydawanego w Sopocie koordynuje ów bunt ludzi pióra i nauki. ‘Topos’ zajmuje szczególne miejsce na literackiej mapie Polski. Czyżby morskie widoki rozpościerające się z najdłuższego molo w kraju otwierały perspektywy nieobecne gdzie indziej? Swoją antologią Krzysztof Kuczkowski zdaje się to potwierdzać”.

[„Akcent”, 4(166)2021]

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni

Prenumerata „TOPOSU”

Prenumerata na rok 2022 w cenie 69 zł obejmie
3 numery czasopisma wraz z tomikiem wierszy z serii Biblioteka „Toposu”, dołączonym do każdego zeszytu.

Egzemplarze zamówione w ramach prenumeraty dostarczane będą bezpłatnie Pocztą Polską.

Prenumeratę można zamówić na stronie (dodatkowe rabaty):
https://sklep.instytutksiazki.pl/produkt/topos-prenumerata-2022-3-numery/

lub dokonać bezpośredniej wpłaty na konto wydawcy:
Instytut Książki
ul. Z. Wróblewskiego 6, 31–148 Kraków
81 1130 1150 0012 1269 2720 0001
Tytułem: prenumerata „Topos” 2022

Pojedyncze numery czasopisma można zamówić klikając TUTAJ

facebook icon seeklogo

FLASH ADV