Topos

nowy numer TOPOSU  wraz z tomikami
JADWIGI NOWAK
ARTURA DANIELA LISKOWACKIEGO

Organizatorem Konkursu jest Ostrowskie Centrum Kultury. Patronat prasowy sprawuje dwumiesięcznik literacki  TOPOS w Sopocie.

Warunki uczestnictwa:

  • w konkursie  mogą brać  udział osoby, które ukończyły 18 lat niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych,

  • na konkurs należy  nadesłać zestaw trzech wierszy, niepublikowanych (w tym w internecie) oraz nie ocenianych w  innych konkursach,

  • wiersze opatrzone godłem w pięciu kopiach należy nadesłać na adres organizatora w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31 lipca 21,

  • prace powinny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane),

  • dane personalne, adres autora, numery telefonów, adres e-mail, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej Godłem tym samym co prace konkursowe.                 

 

Nagrody. Kwota nagród do podziału przez jury wynosi ogółem 4000 złotych.

Terminy. Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2021. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas 29. Festiwalu WSZYSTKO JEST POEZJĄ na przełomie września i października 2021 roku.

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowany na łamach dwumiesięcznika literackiego TOPOS.

Adres organizatora: Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, 63–400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem: konkurs poetycki STRUNA ORFICKA.

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka Ostrów Wielkopolski 2022 niedziela, 31 lipiec 2022 75 -

Prenumerata

W związku z planowaną zmianą numeru konta bankowego prosimy o wstrzymanie się z wpłatami na prenumeratę dwumiesięcznika literackiego „Topos” za rok 2022 oraz zamówieniami wydawnictw.

O szczegółach poinformujemy Państwa wkrótce na naszej stronie www.topos.com.pl oraz Facebook.

facebook icon seeklogo

czesi

FLASH ADV