Warning: Declaration of KonkursyController::display() should be compatible with JControllerLegacy::display($cachable = false, $urlparams = Array) in /components/com_konkursy/controller.php on line 21
VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego...

…ogłasza Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie. Do 31 października 2020 r. należy wysłać zestaw pięciu wierszy.

Honorowane będą tylko prace nadesłane w jednym pliku tekstowym, w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) oznaczone godłem na adres e-mailowy: dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl Kopertę sygnowaną tym samym godłem co wiersze, z dopiskiem „Konkurs Krukowskiego”, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, należy przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 57–400 Nowa Ruda. Nadesłane utwory nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.
Jeden autor może wysłać jeden zestaw.

Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na: upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości) / nieodpłatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorów w pokonkursowej antologii, prasie lokalnej bądź na stronie internetowej organizatora / publikację zdjęć przedstawiających uczestników konkursu / gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.

Zdobywcy nagród w konkursie, podlegają karencji, mianowicie: I miejsce – trzy lata; II miejsce – dwa lata; III miejsce – rok. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamania praw autorskich.

Jury po przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokości: I – 1500 zł, II – 1000 zł,  III – 500 zł.

Możliwy jest inny podział nagród. Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej. W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym. Ponadto przewiduje się wyróżnienia honorowe w postaci druku w antologii towarzyszącej imprezie.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i Internecie. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2020 r. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia dwa tygodnie przed uroczystością. W przypadku konieczności odwołania konkursu odpowiednia informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora www.biblioteka.nowaruda.pl

Data zakończenia: sobota, 31 październik 2020
Pozostało dni: 10
Adres:

wiersze: dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl ; dane osobowe: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 57–400 Nowa Ruda

Dodatkowe informacje:

www.biblioteka.nowaruda.pl