Topos

Topos 161 cover 1 kopia

nowy numer wraz z tomikami
MICHAŁA CZORYCKIEGO
I MICHAŁA PIĘTNIEWICZA

KONKURSY
10. Konkurs na zbór wierszy imienia Scherffera von Scherfersteina o Syfon Scherfera – Brzeg 2018

PATRON. Wenzel Scherffer von Scherffenstein (ur. 1603 w Głubczycach, zm. 1674 w Brzegu) – niemiecki organista i poeta barokowy, poliglota, tłumacz, polonofil. Był uczniem kompozytora Matthausa Apellesa von Löwensteina. Jako organista działał w przy zamkowej kaplicy św. Jadwigi w Brzegu, jako poeta w 1653 został uhonorowany zaszczytnym tytułem Poeta laureatus. Jako tłumacz przekładał z języków łacińskiego i polskiego, na język niemiecki przełożył m.in. 138 fraszek Jana Kochanowskiego. Dzieła poetyckie wydawał w Brzegu, m.in. liczący 800 stron zbiór błyskotliwych, niestroniących od humoru wierszy „Geist- und Weltliche Gedichte”. Napisał również sporą ilość utworów okolicznościowych, w których posługiwał się także dialektem śląskim. Od 1631 aż do śmierci pozostał na usługach Piastów brzeskich.

Data zakończenia: piątek, 31, sierpień 2018
Pozostało dni: 13
Read more...
 
39. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej…

…ogłasza Regionalny Ośrodek Kultury  w Częstochowie. Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów, integracja środowisk literackich oraz rozbudzanie zainteresowania poezją.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 1/ „po debiucie” – dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej); 2/ „debiut” – dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

Data zakończenia: piątek, 31, sierpień 2018
Pozostało dni: 13
Read more...
 
27. Konkurs Literacki o Złoty Syfon Stowarzyszenia Żywych Poetów – Brzeg 2018

Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu ogłasza 27. KONKURS LITERACKI O LAUR, czyli ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW BRZEG 2018.

Data zakończenia: sobota, 01, wrzesień 2018
Pozostało dni: 14
Read more...
 
Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”

Konkurs organizują Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku. Uczestnikiem może być każdy autor, który w terminie do 22 września 2018 r. nadeśle zestaw wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach (zastrzeżenie dotyczy czasopism i magazynów papierowych oraz internetowych, natomiast dopuszczamy teksty publikowane na blogach i prywatnych stronach autorów). Teksty nie mogą być nagrodzone w innych konkursach. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.

Data zakończenia: sobota, 22, wrzesień 2018
Pozostało dni: 35
Read more...
 
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu. Konkurs wpisuje się w działania powstającego Muzeum Rodziny Wiłkomirskich, którego zadaniem jest kultywowanie pamięci o niespotykanej w dziejach światowej muzyki rodzinie ­– ojcu Alfredzie Wiłkomirskim, matce Dorocie z d. Temkin i dzieciach: Kazimierzu, Michale, Marii, Józefie i Wandzie.

Data zakończenia: niedziela, 30, wrzesień 2018
Pozostało dni: 43
Read more...
 
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Miecz Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej…

… ogłaszają Burmistrz Miasta Działdowa oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie.

Data zakończenia: niedziela, 30, wrzesień 2018
Pozostało dni: 43
Read more...
 
44. Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"

Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze. Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku.

Data zakończenia: poniedziałek, 08, październik 2018
Pozostało dni: 51
Read more...
 
XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy”…

…ogłasza Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie. Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5. wierszy w czterech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej, zaklejonej  kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu: Dom Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyńska 163, 71 – 868 Szczecin, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki Refleksy”. Termin nadsyłania wierszy upływa 23 listopada 2018 roku.

Data zakończenia: piątek, 23, listopad 2018
Pozostało dni: 97
Read more...
 


Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV