Topos

Topos 158 240px

nowy numer wraz z tomikami
WOJCIECHA GAWŁOWSKIEGO
i JANA POLKOWSKIEGO

KONKURSY
XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

…ogłaszają Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Redakcja „Głosu Karczewa”.

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem co teksty, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon, adres e-mail oraz podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu”.

Data zakończenia: wtorek, 20, marzec 2018
Pozostało dni: 22
Read more...
 
14. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Academia Europaea Sarbieviana, Związek Literatów o/Ciechanów oraz Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehendae Associatio ogłaszają 14. edycję ogólnopolskiego konkursu poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, który rozpocznie się w Płońsku 11 maja 2018 r.

Data zakończenia: wtorek, 10, kwiecień 2018
Pozostało dni: 43
Read more...
 
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Z. Krukowskiego Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych.

Data zakończenia: poniedziałek, 30, kwiecień 2018
Pozostało dni: 63
Read more...
 
XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ogłasza XIX Ogólnopolski Konkurs Literackiego im. Jana Drzeżdżona. Oczekujemy na prace w trzech kategoriach: 1/ Opowiadanie lub esej w języku kaszubskim – praca konkursowa nie może zawierać mniej niż 18 tys. i nie więcej niż 70 tys. znaków wraz ze spacjami; 2/ Utwór poetycki w języku kaszubskim; 3/ Utwór sceniczny w języku kaszubskim.

Data zakończenia: środa, 01, sierpień 2018
Pozostało dni: 156
Read more...
 


Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV