Topos

Topos 153

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
i KRZYSZTOFA KUCZKOWSKIEGO

KONKURSY
I Ogólnopolski Konkurs na Wiersz im. Ryśka Miernika pod hasłem A to Polska właśnie...

Organizatorzy: Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.

Data zakończenia: środa, 31, maj 2017
Pozostało dni: 5
Read more...
 
V Ogólnopolski Konkurs na Reportaż im. Zbyszka Nosala pod hasłem A to Polska właśnie...

Organizatorzy: Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.

Data zakończenia: środa, 31, maj 2017
Pozostało dni: 5
Read more...
 
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Danuty „Inki” Siedzikówny

Temat konkursu: Żołnierze Wyklęci
Organizatorem konkursu są Lasy Państwowe i Fundacja im. Jana Kochanowskiego. Patronami Konkursu są: Instytut Książki, dwumiesięcznik „Topos”, portal „Teologia Polityczna” i „Gazeta Polska”. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych i historii najnowszej Polski, uczczenie pamięci bohaterów, a także rozbudzanie i rozwijanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji.

Data zakończenia: środa, 31, maj 2017
Pozostało dni: 5
Read more...
 
XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Patronat nad Konkursem objęli Burmistrz Orzysza oraz Dwumiesięcznik Literacki „Topos” i „Gazeta Olsztyńska”.

W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na adres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach. 

Data zakończenia: poniedziałek, 05, czerwiec 2017
Pozostało dni: 10
Read more...
 
XIV Międzynarodowy Konkurs Poetycki „Sen o Karpatach” Piwniczna-Zdrój 2017

Konkurs, w którego centrum pozostaje zawsze krajobraz, człowiek, przyroda, tradycja gór, będzie rozegrany w dwu kategoriach wiekowych: Kategoria I – młodzież do lat 18; Kategoria II – dorośli. Wiersze w ilości 1-3 nigdzie nie publikowane, nie biorące udziału w innych konkursach, należy nadsyłać w trzech egzemplarzach pod adresem MGOK w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego). 

Data zakończenia: wtorek, 20, czerwiec 2017
Pozostało dni: 25
Read more...
 
XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna orficka” im. Wojciecha Bąka, Ostrów Wielkopolski 2017

Organizatorem Konkursu jest Ostrowskie Centrum Kultury, współorganizatorem Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Patronat prasowy sprawuje dwumiesięcznik literacki „Topos” w Sopocie.

Data zakończenia: piątek, 30, czerwiec 2017
Pozostało dni: 35
Read more...
 
II Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu”

II Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu” jest organizowany przez Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” w Ostrowie Wielkopolskim. Konkurs jest imprezą towarzyszącą XXXVI Międzynarodowemu Festiwalowi „Chopin w barwach jesieni” Antonin 2017. Konkurs został objęty patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Data zakończenia: piątek, 30, czerwiec 2017
Pozostało dni: 35
Read more...
 
TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla 2017

Organizator: Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM wraz z Konsulatem Republiki Austrii w Krakowie. Honorowy Patronat: Ambasador dr Emil Brix.

Data zakończenia: czwartek, 10, sierpień 2017
Pozostało dni: 76
Read more...
 
XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz patronujący imprezie Prezydent Miasta Sopotu ogłaszają Konkurs im. R. M. Rilkego na zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach. Nadesłane wiersze nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Data zakończenia: wtorek, 15, sierpień 2017
Pozostało dni: 81
Read more...
 
Konkurs poetycko-plastyczny Wiersz+Obraz

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i dwumiesięcznik literacki „Topos” ogłaszają czwartą edycję Konkursu poetycko-plastycznego „Wiersz+Obraz”, tym razem pod hasłem 150-lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Data zakończenia: czwartek, 31, sierpień 2017
Pozostało dni: 97
Read more...
 


Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików) oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu na nasze konto. W rubryce „Tytułem” należy wpisać numer „Toposu” np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy podany w przelewie (jeżeli adres do wysyłki jest inny - prosimy o kontakt na adres: prenumerata@tps-dworek.pl).

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player