Topos

00015

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
I MACIEJA KRZYŻANA


Warning: Declaration of KonkursyController::display() should be compatible with JControllerLegacy::display($cachable = false, $urlparams = Array) in /components/com_konkursy/controller.php on line 21
50. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Organizatorzy: Urząd Miasta Świdwin, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Śpiewaka w Świdwinie, Świdwiński Ośrodek Kultury w Świdwinie – główny realizator.

Celem konkursu jest prezentacja współczesnej twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów oraz umożliwienie publikacji książkowej Laureata Nagrody Głównej. Konkurs adresowany jest do wszystkich autorów pełnoletnich, bez względu na przynależność do jakichkolwiek związków twórczych oraz dotychczasowy dorobek artystyczny. Na konkurs należy przesłać utwory, które dotąd nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach literackich. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie czterech jednakowych zestawów zawierających pięć wierszy lub jednego poematu o dowolnej tematyce i formie. Każdy utwór winien być oznaczony godłem (w formie słowa bądź wyrażenia, a nie znaku graficznego), tym samym godłem należy zaznaczyć dodatkową kopertę, w której znajdą się dane osobowe i załącznik nr 1.

Udział w konkursie jest zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych i wyróżnionych utworów w formie publikacji przez organizatora konkursu (tomik, plakat, publikacje).

Oceny nadesłanych prac dokona Jury w składzie: prof. K. Nowosielski, prof. P. Muldner-Nieckowski i A. Ziemianin. Sekretarz komisji M. Wiszniewski. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody: Nagroda Główna – 2 tys. zł, druk tomiku wierszy Laureata Nagrody Głównej, „Złoty Klucz” oraz Tytuł Honorowy Obywatela Zamku Świdwińskiego. Trzy wyróżnienia I Stopnia po – 1 tys. zł. Trzy wyróżnienia II Stopnia po – 500 zł. Nagrodę Publiczności – 500 zł.

Utwory zakwalifikowane do nagród i wyróżnień wezmą udział w Turnieju Jednego Wiersza, który odbędzie się podczas imprezy finałowej 19 października 2019 roku na Zamku w Świdwinie. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną zaproszeni do Świdwina na imprezę finałową. Organizator zwraca koszty podróży na terenie kraju (PKP, PKS).

Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział autora w imprezie finałowej na zamku w Świdwinie w dniu 19 X 2019 r. Wyjątkiem może być zdarzenie losowe dot. laureata, lecz ostateczna decyzja należy do Organizatora.

 

Zał. nr 1.

(oświadczenie należy dołączyć do koperty zawierającej dane osobowe z adresem i tel.)

Oświadczenie uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. J. Śpiewaka i A. Kamieńskiej

  1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem 50 OKP im. J. Śpiewaka i A. Kamieńskiej a utwory przeze mnie nadesłane nie były nigdzie publikowane ani nagradzane. Pod pojęciem publikacji rozumie się wydawnictwa zwarte (wydane drukiem książki, czasopisma i antologie wierszy).
  2. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatora tj. przez Świdwiński Ośrodek Kultury w Świdwinie polegające na publikowaniu w Internecie zdjęć z uroczystości wręczenia nagród oraz innych działań związanych z promocją Konkursu i Organizatorów, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (tekst jednolity; Dz.U. z 2018r. poz. 1000).
Data zakończenia: piątek, 20 wrzesień 2019
Pozostało dni: -32
Adres:
  1. Niedziałkowskiego 17, 78–300 Świdwin – Zamek z dopiskiem na kopercie „Konkurs Poetycki”
Dodatkowe informacje:

Świdwiński Ośrodek Kultury, tel. (94) 365-22-77

 

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
Ogólnopolski Konkurs Poetycki Środek Wyrazu 2019 czwartek, 24 październik 2019 2 -
Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego i nagroda za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku wtorek, 31 grudzień 2019 70 -

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV