Topos

okladka 170 1

nowy numer wraz z tomikami
MACIEJA BIESZCZADA
I JAROSŁAWA JAKUBOWSKIEGO
BEZPŁATNA PRZESYŁKA 


Warning: Declaration of KonkursyController::display() should be compatible with JControllerLegacy::display($cachable = false, $urlparams = Array) in /components/com_konkursy/controller.php on line 21
XXVII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego

Konkurs adresowany jest do osób w wieku 16-35 lat. Do udziału w Konkursie zapraszamy również rodaków zamieszkałych za granicą. Tematyka wierszy jest dowolna, choć mile widziane będą wiersze dotyczące regionu ostrołęckiego.

Dionizy MALISZEWSKI (1931–1988), poeta, publicysta, działacz kultury, inicjator życia literackiego, ostrołęczanin. Miał dwie życiowe pasje: twórczość literacką i działalność społeczną, które nawzajem się uzupełniały. Był znanym, cenionym działaczem kultury, propagatorem kultury kurpiowskiej, inicjatorem i organizatorem wielu imprez kulturalnych. Inicjator ostrołęckiego życia literackiego. W latach sześćdziesiątych założył Koło Prób Literackich, które stało się zalążkiem Grupy, a następnie Klubu Literackiego Narew. Współorganizował spotkania literackie, konkursy recytatorskie, konkursy poetyckie oraz Kurpiowskie Dni Literatury. Bardzo dużo czasu poświęcał młodym twórcom literatury, pomagając im zaistnieć na literackiej scenie. Był członkiem Związku Literatów Polskich od lutego 1979 roku.

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy drogą elektroniczną w języku polskim. Wiersze zgłoszone na Konkurs powinny stanowić własność autora, dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach ogólnopolskich. Wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonim, a nie w formie graficznej). Jeden autor może nadesłać tylko 1 zestaw wierszy.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 24 maja 2019 r., do północy, na adres: konkurs@mbpostroleka.pl w tytule podając: Dionizje 2019, godło. Każde zgłoszenie będzie potwierdzone wiadomością zwrotną.

Zaklejoną kopertę zawierającą powtórzone godło, imię i nazwisko autora, wiek (lub rok urodzenia), dokładny adres, telefon, e-mail oraz podpisane przez autora lub opiekuna prawnego (uczestnicy niepełnoletni) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Konkursu oraz zgadzam się z postanowieniami Regulaminu Konkursu” należy wysłać na adres Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Głowackiego 42, 07–400 Ostrołęka (z dopiskiem na kopercie „KONKURS POETYCKI im. D. Maliszewskiego") do 30 maja 2019 r.

Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na: upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości); nieodpłatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorów w wydawnictwach pokonkursowych, czasopismach, bądź w Internecie; publikację w mediach zdjęć przedstawiających uczestników konkursu z uroczystości finałowych w mediach; gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych. Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

Oceny prac dokona profesjonalne Jury powołane przez Organizatorów. Decyzja Jury co do wskazania laureatów jest ostateczna. Uroczyste podsumowanie Konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas Dionizji’2019 (25-28 lipca 2019 r.), w programie których przewidujemy także trzydniowe warsztaty literackie i konfrontacje poetyckie. Osoby nominowane do nagród i wyróżnień otrzymają oddzielne powiadomienie i zaproszenie na Dionizje. Lista osób nominowanych zostanie również ogłoszona w internecie (m.in. www.mbpostroleka.pl) oraz w mediach po 10 lipca 2019 r. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody pieniężne lub rzeczowe. Nagrodę należy odebrać osobiście podczas Dionizji. W przeciwnym razie zostanie ona – w porozumieniu z Jury – rozdysponowana na pozostałych laureatów Konkursu.

Uczestnicy zaproszeni na Dionizje pokrywają koszty podróży we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają nocleg i częściowe wyżywienie. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs prac. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce, przy wsparciu samorządów Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego.

Data zakończenia: piątek, 24 maj 2019
Pozostało dni: -379
Adres:

Adres dla prac: konkurs@mbpostroleka.pl w tytule podając: Dionizje 2019, godło.

Adres dla danych osobowych: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Głowackiego 42, 07–400 Ostrołęka z dopiskiem na kopercie „KONKURS POETYCKI im. D. Maliszewskiego" do 30 maja 2019 r.

Dodatkowe informacje:

e-mail: konkurs@mbpostroleka.pl

tel. 29 764 54 52 29 764 21 51 wew. 41

 

Termin: 24 maja 2019 r., do północy dla prac i 30 maja br. dla danych osobowych.

 

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona piątek, 07 sierpień 2020 62 -
XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem piątek, 18 wrzesień 2020 104 -

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl Bezpłatna przesyłka na terenie kraju.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Prenumerata na rok 2020 obejmuje 6 kolejnych numerów, w tym jeden numer podwójny,
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 95 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 95 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

Patronaty

IX edycja Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2019

Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu”

45. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Jesienna Chryzantema”

IV Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski "Hymn Zachwytu"

Kazimiera Iłłakowiczówna „Pod obcym niebem. 33 wczesne utwory”                                          

Zofia Zarębianka „Bóg wpisany w wiersze"

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka Ostrów Wielkopolski 2019

„Rozmawiamy we wszystkich kierunkach”

Nagroda Poetycka im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz za rok 2018

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Andrzej Turczyński „Kuglarnia”

„Chleb z deszczem” Piotra Wojciechowskiego

IX Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy

Anna Legeżyńska „Hartwig. Wdzięczność”

„Brzozowski. Nowoczesność” Macieja Urbanowskiego

„Schulz i po Schulzu” – konferencja naukowa

„Matecznik” Małgorzaty Lebdy nagrodzony Orfeuszem

Orfeusz czytelników

Orfeusz Mazurski przyznany

Znamy finalistów Nagrody Orfeusz

Konkurs Poetycki im. Danuty „Inki” Siedzikówny

Nagroda Poetycka im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ

VIII Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy

„O sztuce. Krytyka, teoria, rozmowy” Macieja Mazurka

C.S. Lewis, „Alegoria miłości. Studium tradycji średniowiecza”

Seria wydawnicza „Projekt: Egzystencja i Literatura”

Anna Matysiak, „Spacja. Notatnik redaktorki” 

Festiwal Poetycko-Muzyczny Noc Chopina

FLASH ADV