Topos

Topos 159 cover 1

nowy numer wraz z tomikami
BOGDANA JAREMINA
LESZKA A. MOCZULSKIEGO
I ALEKSANDRY ZIŃCZUK

II Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu”

II Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu” jest organizowany przez Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” w Ostrowie Wielkopolskim. Konkurs jest imprezą towarzyszącą XXXVI Międzynarodowemu Festiwalowi „Chopin w barwach jesieni” Antonin 2017. Konkurs został objęty patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Konkurs poetycki o tematyce chopinowskiej to propozycja nawiązująca do myśli Fryderyka Chopina, który widział związki muzyki z literaturą zarówno na płaszczyźnie tworzywa (dźwięki), jak i systemu (kompozytor uważał, że muzyka to „język nieokreślony”). Wszystkim działaniom poetyckim patronuje arcypoemat Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Szopena” – stąd nazwa konkursu „Hymn zachwytu”.

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18 niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie jednego niepublikowanego (w tym w internecie) oraz nieocenianego w innych konkursach wiersza opatrzonego godłem słownym w czterech kopiach na kartce formatu A4 (marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman rozmiar 12). Utwór powinien być inspirowany twórczością lub/i biografią Fryderyka Chopina. Prace powinny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane). Proszę nie nadawać przesyłek poleconych.

W formie dokumentu na kartce A4 należy dołączyć w zaklejonej kopercie A6 opatrzonej godłem słownym tym samym co praca konkursowa: 1. oświadczenie o autorstwie wiersza i jego niepublikowaniu; 2. zgodę na publikacje pokonkursowe; 3. dane personalne, adres autora, numer telefonu, adres e-mail.

Prace oceniać będzie Jury w składzie: Wojciech Gawłowski – poeta, dr Małgorzata Juda-Mieloch – literaturoznawca (przewodnicząca jury), Krzysztof Kuczkowski – poeta, krytyk literacki, wydawca. Jury zdecyduje o przyznaniu nagród: Nagroda główna – 2500 złotych, dwa wyróżnienia – po 800 złotych.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na przełomie września i października 2017 roku.

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowany na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos”, w książce festiwalowej XXXVI Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni” oraz w antologii pokonkursowej. Zgłoszenie utworu do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację.

Data zakończenia: poniedziałek, 31, lipiec 2017
Pozostało dni: -266
Adres:

Republika Ostrowska, ul. Kościelna 4/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Dodatkowe informacje:
 

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV