Topos

00015

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
I MACIEJA KRZYŻANA

Adrian Gleń: „Stawiam (…) Nowaczewskiego obok niewielu innych towarzyszących nowej poezji krytyków, którzy uprawiają krytykę mocną, zaangażowaną, żarliwą (skorą do obrony wartości, za które warto poręczać), a przy tym wyważoną, wolną od rozpleniającej się ironii, rozważającą wszelkie głosy pojawiające się w spectrum problemów, o które trzeba się spierać”. Swoją recenzję autor zatytułował: „Wyznanie w czasie marnym”.

[„Odra”, 7-8/2014]

 …na stronie pomorskiego magazynu literacko-artystycznego „Latarnia Morska” napisała Jolanta Szwarc: „Tomik Przemysława Dakowicza pokazuje, że w sprawach bardzo poważnych nie zawsze trzeba na kolanach, nie zawsze trzeba się nadymać. Trochę ironii, uśmiechu, rozmaitości w sposobie wyrażania myśli. Podanie czytelnikowi wędki z haczykiem (i przynętą) pozwala mu znaleźć miejsce dla siebie. Kupić tomik i autora”.

Od redakcji: Autor nie jest na sprzedaż, ale książka – jak najbardziej. Zapraszamy na stronę „Toposu”.

Maria Tarczyńska pisząca o „Bożych klaunach” na portalu wNas.pl kończy swój tekst tak pięknie (dla autora), że już chyba piękniej nie można: „Poezja (czytanie czy pisanie? a może jej dystrybucja jako praktyka relaksacyjna dla przemęczonych artystów lub krytyka poezji jako substytut władzy, triumfu bądź twórczości) została przez autora ukazana jako poszukiwanie sensu egzystencji, który leczyłby schizofreniczną osobowość współczesnego człowieka. A przecież można by żądać od poezji więcej: oddawania sprawiedliwości widzialnemu światu, dawania świadectwa, czystej kreacji (bo poiein znaczy po grecku tworzyć). Według programu Dakowicza poezja ma leczyć, stanowić zatem farmakon, specyfik uzdrawiający, lecz i trujący. Poezja ma w konsekwencji ocalać narody i ludzi od rozpaczy, nihilizmu i unicestwienia. Cisną się na usta niedokładne synonimy: neantyzacja, samounicestwienie, zagłada, śmierć... Różne bywają unicestwienia z ich przyczynami i skutkami, ofiarami i sprawcami, sensami i bezsensem.

Czy wielość skojarzeń jest wadą? Oczywiście nie, przeciwnie, jest walorem. Czy wzorem Eliota zaopatrzyć tekst poetycki przypisami lub przynajmniej komentarzami? Raczej tak. Może niekoniecznie już teraz, ale w przyszłości, kiedy będą wydawane pisma zebrane lub wybory poezji Przemysława Dakowicza. Niemożliwe? Żądajmy niemożliwego”.

Przeczytaj całość>>

http://latarnia-morska.eu (do wyszukiwarki wpisać Boże klauny)

http://wnas.pl/artykuly/5422-naturalna-neantyzacja-nihilizmu-boze-klauny-recenzja

27 sierpnia br. Wojciech Kass czytał wiersze w Zakopanem w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. „Ba!” – spotkanie z autorem i promocja najnowszego zbioru poetyckiego pt. Ba! I dwadzieścia jeden wierszy zgromadziło komplet słuchaczy. Wrażenie – jak zwykle – piorunujące! Był to już 165. Wieczór na Harendzie.

W poniedziałek,25 sierpnia 2014 r.o godz.18.30w ramach cyklu „Wiersze na Piętrze” wystąpi Przemysław Dakowicz – laureat III edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom poetycki minionego roku – „Teoria wiersza polskiego”. Ostatnio w serii Biblioteka „Toposu” ukazał się kolejny tom Przemysława Dakowicza pt. „Boże klauny”. Spotkanie poprowadzi Krzysztof Kuczkowski. Po spotkaniu możliwość nabycia książek P. Dakowicza: „Teoria wiersza poslkiego”, „Boże klauny”, „Albo-Albo”, „Place zabaw ostatecznych” oraz „Helikon i okolice”.

Wstęp wolny. Miejsce: Dworek Sierakowskich, ul. Józefa Czyżewskiego 12, Sopot. Organizator: Dwumiesięcznik Literacki „Topos”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu.

PRZEMYSŁAW DAKOWICZ – ur. 1977 r. w Nowym Sączu. Poeta, krytyk literacki, historyk literatury; doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego; wykładowca literatury współczesnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; publicysta „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie”; stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Wydał zbiory wierszy „Süßmayr, śmierć i miłość” (2002), „Albo-Albo”(2006),„Place zabaw ostatecznych” (2011), „Teoria wiersza polskiego” (2013, NAGRODA ORFEUSZ), „Łączka”(2013, Nagroda im. Ks. Jana Twardowskiego), „Boże klauny”(2014), książkę krytycznoliteracką „Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej”(2008) oraz rozprawę historycznoliteracką"Lecz ty spomnisz, wnuku". Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii(2011). Redaktor tomu zbiorowego „Moja Musierowicz. O twórczości autorki „Jeżycjady”(2008). Tłumaczony na czeski, serbski i słoweński.

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
Ogólnopolski Konkurs Poetycki Środek Wyrazu 2019 czwartek, 24 październik 2019 2 -
Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego i nagroda za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku wtorek, 31 grudzień 2019 70 -

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV