Topos

00015

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
I MACIEJA KRZYŻANA

„Wiersze przydrożne”, tak Paweł Mackiewicz zatytułował recenzję tomu Zbigniewa Jankowskiego. Krytyk pisze m.in.: „Poetyckie poszukiwania Zbigniewa Jankowskiego scala motyw drogi (…). Świat opowiedziany w tych wierszach jest w nieustannym ruchu. Wszystko dokądś zmierza, czemuś służy, przez coś bywa tłumaczone. Logika ruchu błogosławiona, zarazem jednak nieubłagana. W bezruchu – chyba jedynie pozornym – pozostaje podmiot. Ustawia ostrość widzenia na perspektywę tła, wpatruje się w czystą kartkę, łowi ciszę”.

Agnieszka Nęcka, pisząc o wierszach Wojciecha Kassa, podkreśla ich „egzystencjalny niepokój” i taki też jest tytuł recenzji. „Liryczna spowiedź” obnaża „krańce duszy ludzkiej”, jest podróżą w głąb siebie. „Owa podróż w głąb własnej podmiotowości jest także podróżą po kulturze i odmiennych tradycjach poetyckich. Wojciech Kass wydaje się (i)grać nie tylko z nawiązaniami intertekstualnymi, lecz także z różnymi, posiadającymi wysokie i niskie proweniencje, dyskursami”.

[„Nowe Książki”, 7/2014]

Na łamach „Zeszytów Literackich” najnowszy tom wierszy Wojciecha Kassa odnotowuje Leszek Szaruga. Zacny krytyk zauważa, że w tytułowym poemacie chodzi o K. I. Gałczyńskiego (bingo!), a i pozostałym wierszom poświęcił błyskotliwą notatkę: „Kolejne utwory tomu zebrane zostały w dwa cykle: Śnienia oraz Jawy (albo antyśnienia) – materia i antymateria tworzące komplementarne obszary doświadczeń. Tym, co wydaje się tu najbardziej interesujące, jest podkreślenie czy nawet zamanifestowanie suwerenności wiersza…”.

Na łamach redagowanej przez Zbigniewa Fałtynowicza regionalnej gazety „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach” Leszek Szulc pisze o „Ba!”: „…przez cały poemat, różne frazy, różne dykcje, trzaski bata oznaczone numerami strof i nowy, zupełnie inny głos. Poemat jest tajemniczy, niby o Gałczyńskim, ale też o Kassie. Semantyczny taniec aż mnie samemu zaczyna wciskać się w gardło słaby rym: ‘Kass z Gałczyńskim/ Wirują w tańcu dzikim.’ Poezja współczesna jest nudna, introwertyczna, wielkie jęki o skaleczony paluszek. Chyba dopiero wielki ból istnienia każe osobowości artysty wyjść z własnej skóry. Wtedy zaczyna powstawać sztuka. Wielka sztuka jest jak kopnięcie w dno beczki, w której tłoczą się słabe echa narzekań na własną egzystencję. Z beczki robi się wielka tuba”.

[„Zeszyty Literackie”, 2(126)2014, s. 225-226]
[„Kroniki”, 2(19)2014, s.  12-13]

Nakładem prestiżowego Hanser Verlag, w serii „Lyrik Kabinett”, ukazał się właśnie tom wierszy Tadeusza Dąbrowskiego pt. „Die Bäume spielen Wald”. Autorką przekładu jest Renate Schmidgall. To już druga (po „Schwarzes Quadrat auf Schwarzem Grund”, Luxbooks 2010) książka poetycka Dąbrowskiego w Niemczech.

Więcej o „Die Bäume spielen Wald” na stronie wydawcy:
http://www.hanser-literaturverlage.de/buecher/buch.html?isbn=978-3-446-24664-5

Laureatem III edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ  za najlepszy tom poetycki roku został Przemysław Dakowicz. Nagrodzona książka jest 84. tomem Biblioteki „Toposu”. Nagrodę wręczono w sobotę 28 czerwca br. w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu na Mazurach. Laudację zatytułowaną „Poezja i polski los” wygłosił prof. UJ Wojciech Ligęza: „Rozmowy Zmarłych i ze Zmarłymi, ewokacje epizodów historii – heroicznych, krwawych, bolesnych, dziwnych, zaprzeczających stanom wygody i szczęścia, tak teraz cenionym, dialog z czytelnikami o tym, w jaki sposób w nas istnieje przeszłość, wniknięcie w sferę mitów i fantazmatów, podróż po krainie literatury, w której kwestii formy nie sposób oderwać od polskiego losu – w znakomitym tomie poetyckim Przemysława Dakowicza Teoria wiersza polskiego znajdują niezwykły, na wskroś oryginalny wyraz”. Całość tekstu zostanie opublikowana w „Toposie” 5/2014.

Przypomnijmy, że jury Nagrodyw składzie: Jan Stolarczyk (przewodniczący), Tomasz Burek, Wojciech Kudyba, Wojciech Ligęza i Feliks Netz, do finałowej piątki nominowało, oprócz „Teorii wiersza polskiego”, następujące tomy wierszy: „Dwanaście dni” Janusza Drzewuckiego, „Słoneczna balia dzieciństwa” Krzysztofa Karaska, „Ciemna głęboka woda bez Boga” Józefa Kurylaka oraz „Chromając” Adama Wagi. Laureatką Orfeusza mazurskiego została Mariola Kruszewskaza tomik Wczoraj czyli dziś.

Zwycięzca otrzymał 20 tys. zł i granitową statuetkę autorstwa Rafała Strumiłły, natomiast laureatka Orfeusza mazurskiego – 5 tys. zł.

Honorowy patronat nad nagrodą objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pen Club Polska. Patroni medialni: Polskie Radio Program 1, TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, „Gazeta Olsztyńska”, „Topos”.

Organizatorem nagrody jest Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu.

Posłuchaj relacji z Prania>>http://www.polskieradio.pl/7/178/Artykul/1167086,Poezja-u-zrodla-wiedzy-o-nas-samych-Orfeusze-2014

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
Ogólnopolski Konkurs Poetycki Środek Wyrazu 2019 czwartek, 24 październik 2019 2 -
Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego i nagroda za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku wtorek, 31 grudzień 2019 70 -

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV