Topos

00015

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
I MACIEJA KRZYŻANA

Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków i kwartalnik „Arttak-Sztuki Piękne” mają przyjemność zaprosić Państwa na III Sympozjum z cyklu: „Puszka Pandory: kurator – przyjaciel czy wróg artysty?”.

Miejsce: Dom Plastyka, siedziba OW ZPAP, ul. Mazowiecka 11a, Warszawa, 27 czerwca 2014 r., godz. 17:00–19:00.

Staroświecki kustosz czy opiekun artysty zniknął ze świata sztuki. Jego miejsce zajął kurator. A od pewnego czasu zauważalna jest coraz silniejsza tendencja wzrastającego znaczenia kuratora w świecie sztuki, który zaczyna wręcz zajmować miejsce artysty. To jest dość powszechne odczucie twórców, którzy czują, że są manipulowani, poddani bardziej lub mniej subtelnym presjom właśnie przez kuratorów, którzy „problematyzują” świat sztuki według zasad do niego nienależących. Usiłują nim zarządzać jak „technicy humanistyki”, ustalać hierarchie i kreować zjawiska artystyczne, często według politycznych kryteriów, zgodnie z zasadami poprawności politycznej. Zdają się być funkcjonariuszami w przemyśle wiedzy, w przemyśle zarządzania ideami. Stoi to w zasadniczej sprzeczności z zasadami bezinteresowności i wolności jakie warunkują sztukę. Jakie są przyczyny tego zjawiska? Czy to zjawisko jest faktem czy złudzeniem? Kim jest ten niespodziewany przybysz – zagrożeniem czy szansą?  Jak artysta ma bronić swojej suwerenności wobec zewnętrznych presji?  Na te pytania spróbują odpowiedzieć prelegenci i artyści w dniu 27 czerwca w Domu Plastyka przy Mazowieckiej.

W Sympozjum udział wezmą:
Jerzy Kalina – rzeźbiarz, twórca instalacji i jeden z pierwszych performerów w Polsce
prof. Sławomir Marzec – malarz, twórca instalacji, performer, krytyk i teoretyk sztuk
dr hab. Jacek Kucaba – rzeźbiarz, pedagog, kurator licznych wystaw, prezes ZPAP
dr Piotr Bernatowicz – historyk i krytyk sztuki, dyrektor Galerii Miejskiej „Arsenał”
Andrzej Biernacki – malarz, publicysta, eseista
Jacek Maślankiewicz – malarz, prezes OW ZPAP
Maciej Mazurek – malarz, poeta, krytyk sztuki, krytyk literacki, publicysta, redaktor naczelny kwartalnika „Arttak - Sztuki Piękne”

Zapraszamy do udziału w Sympozjum!

Nowe wiersze autora „Pomiędzy”  ukazały się właśnie w prestiżowych niemieckich pismach literackich: „Akzente” nr 3/2014 oraz „Sprache im technischen Zeitalter” nr 2/2014.

Więcej na:
http://www.hanser-literaturverlage.de/buecher/buch.html?isbn=978-3-446-24671-3
oraz:
http://www.spritz.de

Ewa Kuczkowska, z „Toposem” związana od początku istnienia czasopisma, założycielka (z Krzysztofem Gordonem) „Teatru przy stole” działającego w dworku Sierakowskich w Sopocie, laureatka Sopockiej Muzy znalazła się gronie 12 osób z całej Polski nominowanych do nagrody Mistrz Mowy Polskiej. Wyniki zostały ogłoszone w ub. tygodniu na Zamku Królewskim w Warszawie. O tym kto zostanie Mistrzem Mowy Polskiej 2014 zadecydują m.in. głosy internautów. Niżej podajemy link.

Tadeusz Dąbrowski, współredaktor „Toposu”, „eksportowy” polski poeta, tłumaczony na angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, hebrajski, szwedzki, duński, norweski, rosyjski, ukraiński, białoruski, bułgarski, rumuński, węgierski, gruziński, słoweński, chorwacki, litewski, łotewski i czeski, dyrektor artystyczny festiwalu Europejski Poeta Wolności jest nominowany w plebiscycie Orlenu „Polacy z werwą”. W pierwszym etapie decydują głosy internautów. Niżej link. 

http://www.mistrzmowy.pl/glosowanie-mmp-2014

https://www.polacyzwerwa.pl/glosowanie

26 czerwca 2014, godz.18.00 w Galerii Autorskiej w Bydgoszczy – otwarcie wystawy obrazów Jacka Solińskiego pt. „Aniołowie ostatnich dni” do tekstów: Wojciecha Banacha, Przemysława Dakowicza, Krzysztofa Derdowskiego, Wojciecha Gawłowskiego, Adriana Glenia, Jarosława Jakubowskiego, Grzegorza Kalinowskiego, ks. Franciszka Kameckiego, Wojciecha Kassa, Macieja Krzyżana, Ewy Kuczkowskiej, Krzysztofa Kuczkowskiego, Wojciecha Kudyby, Artura Nowaczewskiego, Tadeusza Nowaka, Jerzego Pluty, Piotra Siemaszki, Marka Kazimierza Siwca, ks. Jana Sochonia, Janusza Stycznia, Krzysztofa Szymoniaka, Jana Wacha i Wiesława Trzeciakowskiego; czytanie tekstów: autorzy i Mieczysław Franaszek; gościnnie wystąpi Jerzy Zegarliński.

Zaprasza: Galeria Autorska Jan Kaja i Jacek Soliński, ul. Chocimska 5, 85-078 Bydgoszcz.

Wśród pięciu książek finalistek Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego Orfeusz znalazły się dwie książki wydane w serii Biblioteka „Toposu”, są to „Teoria wiersza polskiego” Przemysława Dakowicza i „Słoneczna balia dzieciństwa” Krzysztofa Karaska. Pozostałe książki-finalistki, to „Dwanaście dni” Janusza Drzewuckiego, „Ciemna głęboka woda bez Boga” Józefa Kurylaka i „Chromając” Adama Wagi. Laureata Nagrody ORFEUSZA poznamy 28 czerwca podczas uroczystej gali wręczenia nagrody w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu.

Decyzją jury laureatką ORFEUSZA MAZURSKIEGO została Mariola Kruszewska za tomik Wczoraj czyli dziś.

Komunikat Jury
5 czerwca jury III edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ  za najlepszy tom poetycki roku, w składzie: Jan Stolarczyk – przewodniczący, Tomasz Burek, Wojciech Kudyba, Wojciech Ligęza i Feliks Netz, spośród dwudziestu nominowanych wcześniej do nagrody książek, wyłoniło finałową piątkę (kolejność alfabetyczna):
- Przemysław Dakowicz, Teoria wiersza polskiego, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013,
- Janusz Drzewucki, Dwanaście dni, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2013,
- Krzysztof Karasek, Słoneczna balia dzieciństwa, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013 / Instytut Mikołowski, Mikołów 2013,
- Józef Kurylak, Ciemna głęboka woda bez Boga, Wydawnictwo Lisia Góra, Rzeszów 2013,
- Adam Waga, Chromając, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.

Decyzją jury laureatką ORFEUSZA MAZURSKIEGO została Mariola Kruszewskaza tomik Wczoraj czyli dziś (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Białystok 2013)

Laureata Nagrody ORFEUSZA poznamy 28 czerwca podczas uroczystej gali wręczenia nagrody w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu. Zwycięzca otrzyma 20 tys. zł i granitową statuetkę autorstwa Rafała Strumiłły, natomiast laureat ORFEUSZA MAZURSKIEGO – 5 tys. zł.

Honorowy patronat nad nagrodą objęli: minister kultury i dziedzictwa narodowego, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i Pen Club Polska. Patroni medialni: Polskie Radio Program 1, TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Dwumiesięcznik Literacki „Topos”.

Organizatorem nagrody jest Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu. Celem jest wykreowanie prestiżowej, ogólnopolskiej nagrody w dziedzinie poezji, promocja wysokiej klasy twórczości poetyckiej i jej autorów, bezstronne premiowanie najlepszych tomów poetyckich bez względu na kategorię wiekową i dorobek autora.

Więcej informacji na stronie internetowej www.orfeusz-nagroda.pl i u sekretarza nagrody, jednocześnie dyrektora Muzeum w Praniu Wojciecha Kassa: 793 381 560 

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
Ogólnopolski Konkurs Poetycki Środek Wyrazu 2019 czwartek, 24 październik 2019 2 -
Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego i nagroda za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku wtorek, 31 grudzień 2019 70 -

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV