Topos

00015

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
I MACIEJA KRZYŻANA

Na najbliższe tygodnie zaplanowano szereg spotkań autorskich Wojciecha Kassa, podczas których  prezentowane będą utwory z nowego tomu poety pt. Ba!.

25 kwietnia  w Domu Literatury w Warszawie jury III edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ  za najlepszy tom poetycki roku, w składzie: Jan Stolarczyk (przewodniczący), Tomasz Burek, prof. Wojciech Kudyba, prof. Wojciech Ligęza i Feliks Netz, po zapoznaniu się ze 184 zgłoszonymi tomikami wierszy, postanowiło nominować do nagrody 20 z nich. Wsród nominowanych książek są cztery pozycje wydane przez Bibliotekę „Toposu”: „Teoria wiersza polskiego” Przemysława Dakowicza, „Linia” Mirosława Dzienia, „Słoneczna balia dzieciństwa” Krzysztofa Karaska oraz „Kartki na wodzie” Leszka Adama Moczulskiego. 6 czerwca jury wyłoni finałową piątkę poetów nominowanych do nagrody. Laureat otrzyma 20 tys. zł i granitową statuetkę autorstwa Rafała Strumiłły a laureat Orfeusza Mazurskiego – 5 tys. zł. Uroczysta gala wręczenia nagrody odbędzie się 28 czerwca w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu.

Poniżej lista nominacji w kolejności alfabetycznej:
Miłosz Biedrzycki, Porumb, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2013
Wojciech Bonowicz, Echa, Biuro Literackie, Wrocław 2013
Przemysław Dakowicz, Teoria wiersza polskiego, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013
Janusz Drzewucki, Dwanaście dni, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2013
Tadeusz Dąbrowski, Pomiędzy, Wydawnictwo a5, Kraków 2013
Mirosław Dzień, Linia, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013
Leszek Elektorowicz, Juwenilia i senilia, Księgarnia Akademicka, seria Krakowska Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Kraków 2013
Anna Frajlich, Łodzią jest i jest przystanią, Wydawnictwo FORMA, Szczecin, Bezrzecze 2013
Julia Hartwig, Zapisane, Wydawnictwo a5, Kraków 2013
Bogdan Jaremin, Treny lipca, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2013
Krzysztof Karasek, Słoneczna balia dzieciństwa, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013/ Instytut Mikołowski, Mikołów 2013
Józef Kurylak, Ciemna głęboka woda bez Boga, Wydawnictwo Lisia Góra, Rzeszów 2013
Małgorzata Lebda, Granica lasu, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2013
Krzysztof Lisowski, Poematy i wiersze do czytania na głos, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2013
Leszek Aleksander Moczulski, Kartki na wodzie, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013
Łukasz Nicpan, Do czytającej list, Wydawnictwo VEDA, Warszawa 2013
Andrzej Niewiadomski, Kapsle i etykietki, Instytut Mikołowski, Mikołów 2013
Aleksandra Słowik, Pomiędzy kwartałami śpieszył się i zwlekał, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2013
Beata Szymańska, Złota godzina, Księgarnia Akademicka, seria Krakowska Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Kraków 2013
Adam Waga, Chromając, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013

W kategorii ORFEUSZ MAZURSKI jury nominowało trzy tomiki poetyckie:
Jan Jegliński, Trojaki, Radio 5, Suwałki 2013
Mariola Kruszewska, Wczoraj czyli dziś, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Białystok 2013
Dominika Lewicka-Klucznik, Samopas, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2013

6 czerwca jury wyłoni finałową piątkę poetów nominowanych do nagrody. Laureat otrzyma 20 tys. zł i granitową statuetkę autorstwa Rafała Strumiłły a laureat Orfeusza Mazurskiego – 5 tys. zł. Uroczysta gala wręczenia nagrody odbędzie się 28 czerwca w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu. Uroczystość zwieńczy monodram Bal u Salomona według poematu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w wykonaniu Andrzeja Pieczyńskiego.

23 kwietnia, podczas uroczystej gali w Pałacu Rzeczypospolitej, poznaliśmy laureatów VII edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. W kategorii „Literatura piękna – poezja” wyróżniony medalem i nagrodą pieniężną w wysokości 20 tys. zł został pan Tadeusz Dąbrowski za tomik „Pomiędzy” (wyd. a5). Gratulujemy!

Laureaci VII edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy
23 kwietnia, podczas uroczystej gali w Pałacu Rzeczypospolitej, poznaliśmy laureatów VII edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.
W kategorii „Literatura piękna – proza” wyróżniony medalem i nagrodą pieniężną w wysokości 20 tys. zł został pan Ignacy Karpowicz za książkę „Ości” (Wydawnictwo Literackie).
W kategorii „Literatura piękna – poezja” wyróżniony medalem i nagrodą pieniężną w wysokości 20 tys. zł został pan Tadeusz Dąbrowski za tomik „Pomiędzy” (wyd. a5).
W kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje” wyróżnieni medalami i nagrodami pieniężnymi zostali: pan Przemysław Wechterowicz (nagroda w wysokości 20 tys. zł za tekst) oraz pani Emilia Dziubak (nagroda w wysokości 20 tys. zł za ilustracje) za książkę „Proszę mnie przytulić” (wyd. Agencja Edytorska Ezop).
W kategorii „Edycja warszawska” wyróżniony medalem i nagrodą pieniężną w wysokości 20 tys. zł został pani Joanna Rolińska za książkę „Rozmowy o dzieciństwie” (wyd. Burda Książki - dawne G+J Książki).
W kategorii „Warszawski Twórca” medalem i nagrodą pieniężną w wysokości 100 tys. zł uhonorowany został pan Wiesław Myśliwski.

3 maja br. o godz. 18.00 w dworku Sierakowskich w Sopocie odbędzie się prezentacja książki artystycznej-plakatu Piotra Wiesława Rudzkiego pt. „W szafie”. Książka ukazała się w ramach „Biblioteki „Toposu”. Spotkanie poprowadzi poeta Tadeusz Dziewanowski.

24 kwietnia nad ranem we Wrocławiu zmarł Tadeusz Różewicz, poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. W październiku br. skończyłby 93 lata. „Mały Wielki Mistrz”, jak mawiał o nim Jan Stolarczyk, przyjaciel, wydawca, opiekun, zostawił po sobie ogromny dorobek literacki i dobre wspomnienia współczesnych.

Dwumiesięcznik literacki „Topos” objął patronatem medialnym wystawę malarstwa Macieja Mazurka. Wernisaż 24 kwietnia 2014 r. o godz. 19.00 w Galerii [-1] Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie. Zapraszamy.

Maciej Mazurek (1963) publicysta „Gazety Polskiej Codziennie”, portalu „wPolityce”, „Teologii Politycznej”, krytyk sztuki, krytyk literacki, malarz, poeta. Ukończył polonistykę i historię na UAM. W latach 2006–2011 pracował w TVP Kultura. Redaktor naczelny kwartalnika „Arttak-Sztuki Piękne”.

Jury pod przewodnictwem profesora Andrzeja Z. Makowieckiego ogłosiło nominacje do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, edycji 2014. W kategorii „Literatura piękna – poezja” wśród trzech nominowanych książek znalazła się „Teoria wiersza polskiego” Przemysława Dakowicza wydana przez Bibliotekę „Toposu” oraz tomik Tadeusza Dąbrowskiego pt. „Pomiędzy” (wyd. a5). P. Dakowicz jest stałym współpracownikiem „Toposu”, T. Dąbrowski jego współredaktorem. Gratulujemy!

Nagroda Literacka m.st. Warszawy jest kontynuacją chwalebnej tradycji wyróżnienia o tej samej nazwie, przyznawanego w latach 1926-38. Pierwszym jego laureatem był najstarszy syn Adama Mickiewicza - Władysław, ostatnim zaś (przed II Wojną Światową) Leopold Staff (1938). Nagrodą tą wyróżniono również twórców tak wybitnych jak Wacław Berent (1929), Tadeusz Boy-Żeleński (1933), Pola Gojawiczyńska (1935), Maria Kuncewiczowa (1937). W okresie powojennym istniały w Warszawie nagrody o podobnym charakterze, nie było jednak konsekwencji ani w nazwie, ani w zasadach ich przyznawania. Spośród nazwisk laureatów nagród powojennych warto przypomnieć m.in. Mirona Białoszewskiego, Kazimierza Brandysa, Ernesta Brylla, Juliusza Wiktora Gomulickiego, Hannę Januszewską czy Jerzego Waldorffa.

Ukazała się książka Sławomira Matusza „Licznik Gaigera. 20 najważniejszych wierszy w interpretacjach” a w niej szkice interpretacyjne wierszy poetów w rozmaity sposób związanych z „Toposem”: M.K. Emanuela Baczewskiego, Przemysława Dakowicza, Barbary Gruszki-Zych, Wojciecha Kassa, Karola Maliszewskiego, a także Karola Bajorowicza, Marcina Barana, Miłosza Biedrzyckiego, Marcina Bieszczada, Mariusza Grzebalskiego, Dawida Majera, Macieja Meleckiego, Jacka Podsiadły, Iwony Pokory, Pawła Sarny, Marcina Sandeckiego, Jolanty Stefko, Marcina Świetlickiego. Książka zawiera również odautorski wstęp, esej autora pod wiele mówiącym tytułem „Dusza a człowiek podziemny. Rzecz o pisaniu”, indeks nazwisk oraz bibliografię przedmiotową i podmiotową. Książka ukazała się w Sosnowcu nakładem Fundacji im. Jana Kochanowskiego pod redakcją Zbigniewa Fałtynowicza.

Szczeciński krytyk tropi eksperymenty lingwistyczne w wierszach A. D. Liskowackiego, pisze m.in.: „Często jest to lingwizm sytuacyjny i okazjonalny jak u Białoszewskiego; Liskowacki czerpie bowiem z laboratoriów Tymoteusza Karpowicza i Witolda Wirpszy, którym analityka języka służyła za poetycką epistemologię. Podejmuje wyprawy jednak nie do abstrakcyjnych granic poznania, lecz wierszem obmacuje kontur własnego życia, tworząc prywatną ‘gramatykę egzystencji’.

[„eleWator”, 1(7)2014]

„Osobny” to tytuł szkicu o „Głosach” Jana Polkowskiego jaki Wojciech Ligęza zamieścił na łamach „Nowej Dekady Krakowskiej”. Znakomity krakowski krytyk i badacz literatury pisze m.in.: „Jan Polkowski posługuje się metaforą wody, która niesie zapomnienie, ale ma również moc oczyszczającą. W poetyckim komentarzu prozą do tego tomu przeczytamy, że poezja ‘powinna użyczać głosu a umniejszać swoje pragnienia’, ‘przenikać los ludzi wyblakłych, których życie uwięzło w niejasnej frazie znikającego cienia’. Wierzyć należy, iż poprzez słowo poetyckie znikanie zostało wstrzymane, zbiorowa niepamięć – okiełznana. Głosy powracają do nas poprzez ważny głos poety, głos osobnego”.

Przypomnijmy, że wydany przez Bibliotekę „Toposu” tom wierszy „Głosy” Jana Polkowskiego wyróżniony został Nagrodą „Orfeusz” za najlepszy tom roku 2012, jak również trafił do finału pierwszej edycji Nagrody W. Szymborskiej.

[„Nowa Dekada Krakowska”, 4/5 (8/0)2013]

Wiersze poetów z kręgu „Toposu” opublikowały czeskie „Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu”.
Wiersze Wojciecha Kudyby, Adriana Glenia, Wojciecha Kassa, Krzysztofa Kuczkowskiego, Przemysława Dakowicza, Jarosława Jakubowskiego, Wojciecha Gawłowskiego i Artura Nowaczewskiego przełożył znakomity poeta i tłumacz Jiři Červenka.

 [„souvislosti”, 4/2013]

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
Ogólnopolski Konkurs Poetycki Środek Wyrazu 2019 czwartek, 24 październik 2019 2 -
Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego i nagroda za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku wtorek, 31 grudzień 2019 70 -

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV