Topos

00015

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
I MACIEJA KRZYŻANA

Na łamach wydawanego w Poznaniu „Protokołu kulturalnego” Katarzyna Michalewska recenzując „Kuszenie świętego Poetego”, pisze m.in.: „Tajemnicą Jerzego Grupińskiego pozostanie to, że mimo upływającego czasu (w tym roku mija pięćdziesiąt lat od poetyckiego debiutu) udaje mu się wciąż zaskakiwać poetycką świeżością, odmieniającą się niczym orłowa młodość. Łączy w sobie pogodną mądrość filozofa, z figlarnością chłopca biegającego po czarnkowskich pagórkach (…)”.

[„Protokół kulturalny”, 48/2014]

W nocie o „Słonecznej balii dzieciństwa” Krzysztofa Karaska, Janusz Drzewucki pisze: „Tego jeszcze nie było. Krzysztof Karasek wydał jeden i ten sam tom wierszy równocześnie w dwu różnych wydawnictwach. Jakiego było trzeba trafu okoliczności, Bóg jeden raczy wiedzieć, że do takiej podwójnej edycji „Słonecznej balii dzieciństwa” doszło, ale doszło. Zapewne wiąże się z tym soczysta anegdota literacka, która być może kiedyś poznamy”.

Coś o tym wiemy, ale nie powiemy. Jedno jest pewne: Karasek potrafi!

[„Książki. Magazyn Literacki”, marzec 2014]

…pisze Joanna Kisiel. Przytaczamy puentę jej znakomitej recenzji: „Chiazma Kazimierza Brakonieckiego, tom przejmujący i ważny, zapisuje indywidualne istnienie, które pochwycone jest w sieć nieuchronnych konieczności i w jakimś stopniu kwestionuje ich władzę. Poeta wobec powszechnych zakusów nicości szuka swojego „inaczej”. Na przekór śmierci, wspak rozpaczy, w odstępstwie od powszechnej anonimowości nicujących reguł”.

[„Akcent”, 4(134)2013]

W „Nowych Książkach” 2/2014 Rafał Rżany recenzuje „Kartki na wodzie” Leszka Aleksandra Moczulskiego, a w następnym, marcowym zeszycie zasłużonego miesięcznika („Nowe Książki” 3/2014) znajdziemy recenzje tomów „Słoneczna balia dzieciństwa” Krzysztofa Karaska (pisze Adriana Szymańska) i „Elegijek” Artura Daniela Liskowackiego (autor: Arkadiusz Morawiec). O ile teksty Szymańskiej i Morawca są dobrze napisanymi, analitycznymi szkicami, o tyle recenzja Rżanego pozostawia niedosyt, jak zawsze, kiedy recenzent nie znajdując klucza do czytanych wierszy, oświadcza, że nie ma żadnego klucza. Szkoda.

M., autor noty o „Elegijkach” A. D. Liskowackiego („Odra” 1/2014), zauważa m.in.: „…pod powierzchnią poetyckiego żartu, ekwilibrystyki wyobrażeń i skojarzeń można tu wyczytać dramatyczne treści, gorzkie przemyślenia (…) Te osobiste refleksje są jednak tonowane zabiegami estetycznego dystansu do nurtujących autora trosk, objawów starości, nękania chorobami”.

Z satysfakcją odnotowujemy kolejne recenzje książek wydanych w Bibliotece „Toposu” na stronach kołobrzeskiej „Latarni Morskiej”. O tym, że jest to jeden z najbardziej kompetentnych portali zajmujących się poezją już pisaliśmy, jednak powtórzyć warto, bo rzetelność i sumienność to ptaki w literackiej ekosferze występujące coraz rzadziej. Jolanta Szwarc omawia „Kartki na wodzie” Leszka Aleksandra Moczulskiego i „Elegijki” Artura Daniela Liskowackiego, Wanda Skalska recenzuje tom „Konfesja i tradycja: szkice o poezji polskiej po 1989 roku”, a Karina Ćwirzeń „Słoneczną balię dzieciństwa” Krzysztofa Karaska i „W końcu świat” Wojciecha Kudyby.

http://www.latarnia-morska.eu

W środę 26 marca został ogłoszony program tegorocznej edycji Festiwalu Literatury i Teatru between.pomiędzy.

„The New Yorker” publikuje w najnowszym numerze (31 marca) wiersz Tadeusza Dąbrowskiego w przekładzie Antonii Lloyd-Jones. Utwór pochodzi z tomu „Pomiędzy”, który ukazał się w zeszłym roku nakładem Wydawnictwa a5. W wersji cyfrowej tygodnik „TNR” udostępnia również plik z nagraniem wiersza w interpretacji autora.

Kapituła Nagrody Literackiej im. Ks. Jana Twardowskiego obradująca pod przewodnictwem księdza poety Janusza A. Kobierskiego za najlepszy tom poetycki 2013 roku uznała „Łączkę” Przemysława Dakowicza (wyd. „Arcana”). Gratulujemy laureatowi nagrody, naszemu autorowi i stałemu współpracownikowi.

Z satysfakcją odnotowujemy fakt obecności wśród siedmiu książek finalistek aż dwóch książek wydanych w Bibliotece „Toposu” – „Tam i tu” Bogdana Jaremina i „Linia” Mirosława Dzienia.

Laureat otrzyma nagrodę pieniężną i pamiątkowy dyplom. Uroczystość odbędzie się to w dniu finału Konkursu – 3 czerwca (wtorek) br. o godz. 17.00 w sali koncertowej Pałacu Sokoła w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 41.

Serdecznie zapraszamy.

Komunikat Jury:

W dniu 19 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego w celu przyznania nagrody za rok 2013. W minionym roku nowe tomy wierszy wydało wielu interesujących poetów.

Obecni jurorzy: Tomasz Burek, Wojciech Kaliszewski, Grzegorz Zegadło – dyrektor Książnicy Pruszkowskiej, Jan Rodzim – wydawca poezji ks. Jana Twardowskiego, Stanisław Grabowski – sekretarz Kapituły, wydawca poezji ks. Jana Twardowskiego oraz ks. Janusz A. Kobierski – przewodniczący Kapituły, poeta uwagę szczególną zwrócili na  książki następujących Autorów:
1/ Przemysław Dakowicz, „Łączka”, wyd. Arcana, Kraków 2013
2/ Adam Waga (to pseud. lit. Klemensa Górskiego), „Chromając”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013
3/ Teresa Tomsia, „Co było, co jest”, Biblioteka Telgte, Poznań 2013
4/ Bogdan Jaremin, „Tam i tu”, Biblioteka „Toposu”, Sopot 2013
5/ Mirosław Dzień, „Linia”, Biblioteka „Toposu”, Sopot 2013
6/ Piotr Mitzner, „i po kropce”, Dom Wydawniczy tchu, Warszawa 2013
7/ Grzegorz Łatuszyński, „Własną drogą”, OW Agawa, Warszawa 2013

Po dyskusji laureatem Nagrody został wybrany Przemysław Dakowicz za tom wierszy „Łączka”.

ks. Janusz A. Kobierski
przewodniczący Kapituły

------------------------------------

Przemysław Dakowicz, fragmenty eseju Łączka. Wstęp do semantyki miejsca

Szczątki wrośnięte w ziemię, splecione w nierozerwalny, krwawy węzeł — czaszki, kości rąk i nóg, żebra i policzki lub to, co z nich zostało. Doły płytkie i ciasne. Na jednej z fotografii szkielet zamordowanego leży tuż pod powierzchnią ziemi, a to, co zostało z jego dłoni opiera się o róg dołu, tak jakby zmarły chciał powstać, jakby pragnął wyzwolić się z więzienia, wyjść z ukrycia. To jest pierwsza, najgłębsza, ukryta warstwa powązkowskiej „Łączki”, jej semantyczny fundament.

W latach pięćdziesiątych na „Łączkę” nawieziono grubą warstwę ziemi i gruzu. W ten sposób — wydawało się, nieodwracalnie — przysypano, zagruzowano tamtą niewygodną przeszłość. To była druga warstwa — ziemia i gruz. Warstwa maskująca. Narosła na niej warstwa trzecia — tyleż materialna, co symboliczna: cmentarne wysypisko. W ten sposób dopełniała się miara poniżenia, a tamta zadana w ukryciu śmierć zyskiwała wymiar ewangelicznej ofiary — wszak ziarno, zanim wyda plon, musi wniknąć w ziemię i obumrzeć.

Prace wykopaliskowe i identyfikacyjne prowadzone na terenie „Łączki” w ostatnich latach to początek długiego procesu odzyskiwania pamięci przez polską wspólnotę. Przywracanie tożsamości bezimiennym szczątkom oznacza także zdarcie masek z twarzy tych, którzy przez dziesięciolecia podawali się za patriotów i „zbawców ojczyzny”, jest równoznaczne ze spojrzeniem w prawdziwe, niezmistyfikowane oblicze komunizmu w Polsce. 

Czy będziemy w stanie sprostać temu wyzwaniu, przed którym stawia nas nasza własna przeszłość? Czy zdołamy doprowadzić do końca proces rekonstruowania naszej zgruchotanej tożsamości? Co możemy dać oprócz wielkich słów i symbolicznych gestów?

Cokolwiek by to miało być, pamiętajmy, byśmy wzrok mieli utkwiony w „Łączce”. 

Bo „Łączka” to Polska. Bo Polska to „Łączka”. 

Dwa wiersze Tadeusza Dąbrowskiego z jego ostatniego tomu „Pomiędzy” (Wydawnictwo a5, 2013) ukazały się właśnie na łamach anglojęzycznego czasopisma kulturalnego „BODY”. Autorką przekładów jest Antonia Lloyd-Jones.

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
Ogólnopolski Konkurs Poetycki Środek Wyrazu 2019 czwartek, 24 październik 2019 2 -
Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego i nagroda za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku wtorek, 31 grudzień 2019 70 -

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV