Topos

Topos 160 cover 1 kopia

nowy numer wraz z tomikami
KRZYSZTOFA KUCZKOWSKIEGO
I ADRIANA SINKOWSKIEGO

Autorem obszernej recenzji tomu „Tacy kruchutcy” Barbary Gruszki-Zych (Biblioteka „Toposu”, 2017) jest Grzegorz Hajkowski. Autor tekstu, właściwie eseju, zatytułowanego „Kuku – acha” na wstępie konstatuje: „Twórczość poetycka Barbary Gruszki-Zych urzeczywistnia  powagę i godność tego aspektu artystycznej wypowiedzi, który najprecyzyjniej oddaje termin: liryka spotkania”. Dalej stwierdza: „Zbiór ‘Tacy kruchutcy’ stanowi propozycję dialogu ze zwyczajem oceniania rzeczywistego znaczenia najrozmaitszych sprzeczności na terytorium autonomicznego dzieła sztuki”. Następna ważna konstatacja: „Najbardziej wyrazistymi tropami ‘Takich kruchutkich’ są antynomie i paradoksy. Chociaż należą do porządku logiki i retoryki, w poezji Barbary Gruszki-Zych występują w roli szczególnej, ustanawiają mianowicie zaczątki i rozwinięcia sytuacji lirycznych”. W końcu moja ulubiona refleksja, odnosząca się do okładkowego portretu poetki: „Gdy wygląda się tak, jak się wygląda, można pisać, milczeć bez różnicy. (…) W tym zdjęciu, które jest wierszem, a może nawet pieśnią słońca, zawarto bezpośrednią sugestię kierowaną pod adresem tych, którzy czytając, odwracają się od własnego wzruszenia. Pokój z tobą, czytelniku”.

[„Almanach Prowincjonalny” 1(27)2018]

 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV