Topos

Topos 158 240px

nowy numer wraz z tomikami
WOJCIECHA GAWŁOWSKIEGO
i JANA POLKOWSKIEGO

Na łamach bydgoskiego „Kwartalnika Artystycznego” Aleksandra Francuz recenzuje tom szkiców Adrian Glenia „Krytyka i metafizyka. Studia i szkice o najnowszych zjawiskach i tekstach literackich”. Autorka pisze m.in. „Nie może dziwić, że ta skrząca się intensywnością składnia odbierana być powinna jako genius loci środowiska Konstelacji ‘Toposu’, wyznacznik formacji, do której Gleń przynależy jako krytyk, literaturoznawca, poeta. Na przekór panującemu rozproszeniu języków współczesnej humanistyki i zatarciu ich historycznego kontinuum, można tu mówić o ideowej wspólnocie, która uczy zapuszczania korzeni w tekstach, wypatrywania praźródła dla pisania i życia, oplatającego te byty współ-doznania, które scaliłoby krytycznoliterackie imaginarium, przecięło horyzont gustów, powiodło tam, gdzie zamiast słów – granice wyrażalności, transponująca inne wymiary akustyka: przemilczenia, szepty, cisze; mowa gwiezdna”.

[„Kwartalnik Artystyczny”, 4(96)2017]

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka wtorek, 20, marzec 2018 24 -
14. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego” wtorek, 10, kwiecień 2018 45 -
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego poniedziałek, 30, kwiecień 2018 65 -
XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona środa, 01, sierpień 2018 158 -

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV