Topos

Topos 156

nowy numer wraz z tomikami
BARBARY GRUSZKI-ZYCH
i KAROLA SAMSELA

W najnowszym 3. „Almanachu” Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oddział Olsztyn ukazały się wiersze Wojciecha Kassa:

„Trzy razy coś”, „A to gorzej”, „Przemiany”, „Intermezzo”. Ponadto w tej liczącej 274 strony i prezentujących 26 autorów antologii znajdują się utwory współpracujących z Toposem pisarzy: Zbigniewa Chojnowskiego „Idą” (tragifarsa współczesna) oraz  wiersze z cyklu „Z wierszy dla Witka i Helenki”; Zbigniewa Fałtynowicza „Glosa do Pogranicza”, „Glosa do Słodkogórza” (przyczynki), Jana Jastrzębskiego „Jak z moją pierwszą powieścią było” – fragment (wspomnienia). Redaktorem tomu, który ukazał się dzięki finansowej dotacji Samorządu Olsztyna jest Krzysztof  D. Szatrawski, prezes SPP Olsztyn. 

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików) oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu na nasze konto. W rubryce „Tytułem” należy wpisać numer „Toposu” np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy podany w przelewie (jeżeli adres do wysyłki jest inny - prosimy o kontakt na adres: prenumerata@tps-dworek.pl).

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV