Topos

Topos 159 cover 1

nowy numer wraz z tomikami
BOGDANA JAREMINA
LESZKA A. MOCZULSKIEGO
I ALEKSANDRY ZIŃCZUK

O wydanym w serii Biblioteka „Toposu” tomie Janusza Nowaka zatytułowanym „Biedny polski katolik czyta Życie Keitha Richardsa”

pisze na łamach „Almanachu Prowincjonalnego” Marek Rapnicki. Pięknie pisze! „Jeśli musiałbym określić liryczną twórczość Janusza Nowaka tylko jednym słowem, rzekłbym: dyskrecja. Dyskrecja i delikatność! Nie do końca wiedząc dlaczego, znajduję dla tej poezji plastyczny synonim w postaci portretu św. Anny z katedry w Fajum. Widzimy tu kogoś kto wie wszystko, prawie wszystko, a jednak milczy. Prawie milczy. Palec na ustach nakazujący ciszę zniknął z katalogu naszych potrzeb. Nawet słynne świątynie Europy wypełniają się prostackim zgiełkiem niefrasobliwych turystów. Wiersze Nowaka są współczesna lekcją ciszy i skupienia. Unisono dyszące, biała kartka powinności”.

[„Almanach Prowincjonalny” 2(26)2017]

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV