Topos

00015

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
I MACIEJA KRZYŻANA

„Schulz i po Schulzu” – konferencja naukowa organizowana przez UM w Zabrzu w dniach 9-10 października 2017 w „Łaźni Łańcuszkowej” w Zabrzu przy ul. Wolności 410.

Od jesieni 2016 do lata 2017 w Zabrzu odbyło się wiele imprez kulturalnych i edukacyjnych pod hasłem „Zabrze Republiką Marzeń”. Inspiracją wszystkich tych działań była postać, legenda i przede wszystkim dzieło (literackie i plastyczne) Brunona Schulza. Artysty coraz powszechniej uważanego za jednego z najwybitniejszych XX wieku. Bruno Schulz urodził się w 1892 roku w Drohobyczu, zginął zamordowany przez oficera gestapo w listopadzie 1942 roku. I chociaż był autorem zaledwie dwóch zbiorów opowiadań (Sklepy cynamonowe i Sanatorium pod klepsydrą) jest dzisiaj uważany za klasyka europejskiego modernizmu, często porównywanym z Franzem Kafką, którego Proces tłumaczył na język polski.

„Zabrze Republiką Marzeń” rozpoczęło się znakomitym schulzowskim spektaklem reżyserowanym przez Agatę Dudę-Gracz w pomieszczeniach opuszczonego hotelu Admirals Palast i wystawą „W stronę Schulza”, potem były kolejne wystawy, pokazy filmowe, debaty. A także cykl warsztatów edukacyjnych, w trakcie których uczniowie zabrzańskich liceów słuchali wykładów profesorów Uniwersytetu Śląskiego i uczestniczyli w warsztatach ze studentami i doktorantami tegoż uniwersytetu. W ich trakcie rozmawiano o losie, wyobraźni, mieście-labiryncie i wielokulturowym splocie, ale podstawowym było pytanie o to, czy Schulz i jego dzieło w jakimkolwiek stopniu wyjaśniają współczesność i czy we współczesnym Zabrzu odnaleźć można ślady Schulzowego Drohobycza.

Zabrzańskie spotkania z dziełem Brunona Schulza zakończą się konferencją naukową Schulz i po Schulzu, w której uczestniczyć będą najwybitniejsi współcześni badacze, komentatorzy i popularyzatorzy dzieła drohobyckiego artysty. Badacze doświadczeni i rozpoczynający swą badawczą przygodę, profesorowie najlepszych polskich uczelni i – nawet  studenci. Zabrze gościć będzie najwybitniejszych polskich humanistów oraz ludzi zasłużonych w ocalaniu pamięci o Schulzu. Prof. Jerzy Jarzębski, autor znakomitych monografii dzieła Schulza i edytor jego opowiadań, esejów i listów w serii „Biblioteka Narodowa”, prof. Stanisław Rosiek – od paru lat prowadzący w Uniwersytecie Gdańskim otwarte seminaria schulzowskie, kierujący Pracownią Schulzowską w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, wydawca i autor książek poświęconych autorowi Sklepów cynamonowych, Wiera Meniok – współorganizatorka Muzeum Brunona Schulza w Drohobyczu i dyrektorka Festiwalu Brunona Schulza cyklicznie odbywającego się w Drohobyczu, Jerzy Kandziora opiekujący się archiwum po Jerzym Ficowskim – poecie, autorze monografii dzieła Schulza (Okolice Sklepów cynamonowych, Regiony wielkiej herezji), edytorze korespondencji Schulza, niestrudzonym poszukiwaczu zaginionego rękopisu planowanej przez Schulza powieści Mesjasz i wielu, wielu innych… W trakcie konferencji wygłoszone zostaną referaty na nowo interpretujące dzieło autora oraz postawione pytania o sposób funkcjonowania schulzowskiej tradycji w kulturze drugiej połowy XX wieku i pierwszych dekad XXI. Zapewne w czasie sesji znajdzie się też miejsce na przypomnienie dorobku wielkich nieżyjących już badaczy i propagatorów Schulza – Artura Sandauera, Władysława Panasa, Jerzego Ficowskiego, Wojciecha Wyskiela, Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak. Obok wspomnień – przyszłość; rozstrzygnięty zostanie konkurs na „okołoschulzowską” pracę plastyczną lub literacką rozpisany wśród uczniów zabrzańskich liceów. Koncepcję konferencji opracował i dyskusje moderował będzie prof. Józef Olejniczak z Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencji towarzyszyć będą wystawa i koncerty.

Zapraszamy 9-10 października do Zabrza – Republiki Marzeń, by raz jeszcze, albo po raz pierwszy, przeżyć spotkanie z tym wybitnym dziełem, by przenieść się w świat wyobraźni i marzenia, by głębiej zrozumieć ideę wielokulturowości, by wskrzesić pamięcią puste miejsca po społeczności żydowskiej, by lepiej zrozumieć Miasto – Drohobycz Schulza i współczesny miejski labirynt. Zapraszamy Wszystkich, bo dla każdego jest miejsce w „Republice Marzeń”…

 

„Schulz i po Schulzu” – program
[„Łaźnia Łańcuszkowa”, Zabrze, ul. Wolności 410]

9 października 2017, 9:00
Uroczyste otwarcie konferencji. Prezentacje: fundacja „Republika Marzeń”(Jan Bończa Szabłowski); wydawnictwo „słowo/obraz terytoria” (prof. Stanisław Rosiek); muzeum Brunona Schulza w Drohobyczu (Wiera Meniok). Finał konkursu na pracę plastyczną i pracę literacką inspirowaną dziełem Brunona Schulza

11:00‒11:30
Przerwa kawowa

11:30
Piotr Śliwiński, Schulz. Wizja plus równanie;
Paweł Próchniak, Wiszary nocy (o jednym wątku wygłosowego opowiadania „Sklepów cynamonowych”);
Wojciech Ligęza, „Tęsknota za istnością”. Wokół opowiadania „Jesień” Bruno Schulza;
Tomasz Wójcik, Słowa poetów, cienie poetów. Bruno Schulz – Tadeusz Różewicz.
Dyskusja

14:00‒15:30
Przerwa obiadowa

15:30
Jerzy Jarzębski, Schulz i przedmioty;
Tomasz Bocheński, Warstwy najstarsze w prozie Schulza;
Filip Mazurkiewicz, Przeciw mitografom. Świat opowiadań Brunona Schulza w świetle ontologii Martina Heideggera;
Tomasz Mizerkiewicz, Ekonomie Schulza;
Dyskusja

19:00
Uroczysta kolacja

10 października 2017
9:00
Stanisław Rosiek, Schulz w Paryżu;
Andrzej Zieniewicz, Między mitem a fetyszem. Schulz jako dawca stylu prozy współczesnej;
Wiera Meniok, Cień Schulza w drohobyckich wierszach Serhija Żadana;
Jerzy Kandziora, O archiwum schulzowskim Jerzego Ficowskiego;
Wojciech Śmieja, Czytać Schulza Slepianem, Slepiana Schulzem;
Dyskusja

11:30
Przerwa kawowa

12:00
Agnieszka Dauksza Nerwy moje rozbiegły się siecią” Bruno Schulz w afektywnej wspólnocie;
Ireneusz Piekarski, O ekslibrisach i Księdze;
Krystian Korytko, Somnambulicy, kuglarze, demiurdzy… Gruber czyta Schulza;
Adam Lipszyc; Zamurowani: Schulz, Lipski, Hering;
Dyskusja

13:45‒15:00
Przerwa obiadowa

15:00
Ewa Graczyk, Dodo a Franio;
Ryszard Koziołek, Stawka alegorii;
Barbara Sienkiewicz, Obraz społeczeństwa organicznego w „Sklepach cynamonowych”;
Paweł Tomczok, Brat. O przemianach funkcji ojca;
Dyskusja, zakończenie konferencji

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV