Topos

Topos 159 cover 1

nowy numer wraz z tomikami
BOGDANA JAREMINA
LESZKA A. MOCZULSKIEGO
I ALEKSANDRY ZIŃCZUK

„Schulz i po Schulzu” – konferencja naukowa organizowana przez UM w Zabrzu w dniach 9-10 października 2017 w „Łaźni Łańcuszkowej” w Zabrzu przy ul. Wolności 410.

Od jesieni 2016 do lata 2017 w Zabrzu odbyło się wiele imprez kulturalnych i edukacyjnych pod hasłem „Zabrze Republiką Marzeń”. Inspiracją wszystkich tych działań była postać, legenda i przede wszystkim dzieło (literackie i plastyczne) Brunona Schulza. Artysty coraz powszechniej uważanego za jednego z najwybitniejszych XX wieku. Bruno Schulz urodził się w 1892 roku w Drohobyczu, zginął zamordowany przez oficera gestapo w listopadzie 1942 roku. I chociaż był autorem zaledwie dwóch zbiorów opowiadań (Sklepy cynamonowe i Sanatorium pod klepsydrą) jest dzisiaj uważany za klasyka europejskiego modernizmu, często porównywanym z Franzem Kafką, którego Proces tłumaczył na język polski.

„Zabrze Republiką Marzeń” rozpoczęło się znakomitym schulzowskim spektaklem reżyserowanym przez Agatę Dudę-Gracz w pomieszczeniach opuszczonego hotelu Admirals Palast i wystawą „W stronę Schulza”, potem były kolejne wystawy, pokazy filmowe, debaty. A także cykl warsztatów edukacyjnych, w trakcie których uczniowie zabrzańskich liceów słuchali wykładów profesorów Uniwersytetu Śląskiego i uczestniczyli w warsztatach ze studentami i doktorantami tegoż uniwersytetu. W ich trakcie rozmawiano o losie, wyobraźni, mieście-labiryncie i wielokulturowym splocie, ale podstawowym było pytanie o to, czy Schulz i jego dzieło w jakimkolwiek stopniu wyjaśniają współczesność i czy we współczesnym Zabrzu odnaleźć można ślady Schulzowego Drohobycza.

Zabrzańskie spotkania z dziełem Brunona Schulza zakończą się konferencją naukową Schulz i po Schulzu, w której uczestniczyć będą najwybitniejsi współcześni badacze, komentatorzy i popularyzatorzy dzieła drohobyckiego artysty. Badacze doświadczeni i rozpoczynający swą badawczą przygodę, profesorowie najlepszych polskich uczelni i – nawet  studenci. Zabrze gościć będzie najwybitniejszych polskich humanistów oraz ludzi zasłużonych w ocalaniu pamięci o Schulzu. Prof. Jerzy Jarzębski, autor znakomitych monografii dzieła Schulza i edytor jego opowiadań, esejów i listów w serii „Biblioteka Narodowa”, prof. Stanisław Rosiek – od paru lat prowadzący w Uniwersytecie Gdańskim otwarte seminaria schulzowskie, kierujący Pracownią Schulzowską w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, wydawca i autor książek poświęconych autorowi Sklepów cynamonowych, Wiera Meniok – współorganizatorka Muzeum Brunona Schulza w Drohobyczu i dyrektorka Festiwalu Brunona Schulza cyklicznie odbywającego się w Drohobyczu, Jerzy Kandziora opiekujący się archiwum po Jerzym Ficowskim – poecie, autorze monografii dzieła Schulza (Okolice Sklepów cynamonowych, Regiony wielkiej herezji), edytorze korespondencji Schulza, niestrudzonym poszukiwaczu zaginionego rękopisu planowanej przez Schulza powieści Mesjasz i wielu, wielu innych… W trakcie konferencji wygłoszone zostaną referaty na nowo interpretujące dzieło autora oraz postawione pytania o sposób funkcjonowania schulzowskiej tradycji w kulturze drugiej połowy XX wieku i pierwszych dekad XXI. Zapewne w czasie sesji znajdzie się też miejsce na przypomnienie dorobku wielkich nieżyjących już badaczy i propagatorów Schulza – Artura Sandauera, Władysława Panasa, Jerzego Ficowskiego, Wojciecha Wyskiela, Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak. Obok wspomnień – przyszłość; rozstrzygnięty zostanie konkurs na „okołoschulzowską” pracę plastyczną lub literacką rozpisany wśród uczniów zabrzańskich liceów. Koncepcję konferencji opracował i dyskusje moderował będzie prof. Józef Olejniczak z Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencji towarzyszyć będą wystawa i koncerty.

Zapraszamy 9-10 października do Zabrza – Republiki Marzeń, by raz jeszcze, albo po raz pierwszy, przeżyć spotkanie z tym wybitnym dziełem, by przenieść się w świat wyobraźni i marzenia, by głębiej zrozumieć ideę wielokulturowości, by wskrzesić pamięcią puste miejsca po społeczności żydowskiej, by lepiej zrozumieć Miasto – Drohobycz Schulza i współczesny miejski labirynt. Zapraszamy Wszystkich, bo dla każdego jest miejsce w „Republice Marzeń”…

 

„Schulz i po Schulzu” – program
[„Łaźnia Łańcuszkowa”, Zabrze, ul. Wolności 410]

9 października 2017, 9:00
Uroczyste otwarcie konferencji. Prezentacje: fundacja „Republika Marzeń”(Jan Bończa Szabłowski); wydawnictwo „słowo/obraz terytoria” (prof. Stanisław Rosiek); muzeum Brunona Schulza w Drohobyczu (Wiera Meniok). Finał konkursu na pracę plastyczną i pracę literacką inspirowaną dziełem Brunona Schulza

11:00‒11:30
Przerwa kawowa

11:30
Piotr Śliwiński, Schulz. Wizja plus równanie;
Paweł Próchniak, Wiszary nocy (o jednym wątku wygłosowego opowiadania „Sklepów cynamonowych”);
Wojciech Ligęza, „Tęsknota za istnością”. Wokół opowiadania „Jesień” Bruno Schulza;
Tomasz Wójcik, Słowa poetów, cienie poetów. Bruno Schulz – Tadeusz Różewicz.
Dyskusja

14:00‒15:30
Przerwa obiadowa

15:30
Jerzy Jarzębski, Schulz i przedmioty;
Tomasz Bocheński, Warstwy najstarsze w prozie Schulza;
Filip Mazurkiewicz, Przeciw mitografom. Świat opowiadań Brunona Schulza w świetle ontologii Martina Heideggera;
Tomasz Mizerkiewicz, Ekonomie Schulza;
Dyskusja

19:00
Uroczysta kolacja

10 października 2017
9:00
Stanisław Rosiek, Schulz w Paryżu;
Andrzej Zieniewicz, Między mitem a fetyszem. Schulz jako dawca stylu prozy współczesnej;
Wiera Meniok, Cień Schulza w drohobyckich wierszach Serhija Żadana;
Jerzy Kandziora, O archiwum schulzowskim Jerzego Ficowskiego;
Wojciech Śmieja, Czytać Schulza Slepianem, Slepiana Schulzem;
Dyskusja

11:30
Przerwa kawowa

12:00
Agnieszka Dauksza Nerwy moje rozbiegły się siecią” Bruno Schulz w afektywnej wspólnocie;
Ireneusz Piekarski, O ekslibrisach i Księdze;
Krystian Korytko, Somnambulicy, kuglarze, demiurdzy… Gruber czyta Schulza;
Adam Lipszyc; Zamurowani: Schulz, Lipski, Hering;
Dyskusja

13:45‒15:00
Przerwa obiadowa

15:00
Ewa Graczyk, Dodo a Franio;
Ryszard Koziołek, Stawka alegorii;
Barbara Sienkiewicz, Obraz społeczeństwa organicznego w „Sklepach cynamonowych”;
Paweł Tomczok, Brat. O przemianach funkcji ojca;
Dyskusja, zakończenie konferencji

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV