Topos

Topos 159 cover 1

nowy numer wraz z tomikami
BOGDANA JAREMINA
LESZKA A. MOCZULSKIEGO
I ALEKSANDRY ZIŃCZUK

…tak na stronie radiowej Trójki zaanonsowano zapis online audycji Mateusza Matyszkowicza „Trójkowy chuligan literacki”.

W magazynie poświęconym literaturze udział wzięli: Krzysztof Kuczkowski (poeta), prof. Krzysztof Dybciak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr Przemysław Dakowicz (Uniwersytet Łódzki). Gości audycji łączy przede wszystkim to, że wszyscy pochodzą z otoczenia „Toposu”. Wspominali oni na antenie Tomasza Burka – krytyka literackiego, historyka literatury, wreszcie również przedstawiciela tego środowiska.

W rozmowie przywołani zostali też inni zmarli współpracownicy „Toposu”: Feliks Netz i Kazimierz Hoffman. Data emisji: 19.08.2017. (Na zdj. moment wręczenia Tomaszowi Burkowi statuetki Mistrza, Nagrody honorowej środowiska Topoi.)

Zapraszamy do słuchania>>> http://www.polskieradio.pl/9/5648/Artykul/1823778,Tomasz-Burek-i-Topos-czyli-literacka-elita

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV