Topos

Topos 159 cover 1

nowy numer wraz z tomikami
BOGDANA JAREMINA
LESZKA A. MOCZULSKIEGO
I ALEKSANDRY ZIŃCZUK

Na łamach „Relacji-Interpretacji” Kwartalnika Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, znaleźliśmy rzetelną interpretację poematu Mirosława Dzienia „Novum Passionem” oraz całego tomu pt. „Gościna” (Biblioteka „Toposu”, t. 128).

Prezentacji towarzyszy publikacja nowych wierszy M. Dzienia. Prof. Marek Bernacki w tekście pt. „Mirosław Dzień – Poeta” pisze m.in. „Doniosłości poematu ‘Novum Passionem’ upatruję w tym, że Mirosław Dzień – kierując się rozpoznaniami wielkich poprzedników: Czesława Miłosza (…) oraz Jana Pawła II, który w ‘Tryptyku rzymskim’ przypomniał współczesnym, by nie zapominali o tajemnicy zbawienia – w samym sercu postmodernistycznej epoki sekularnej (wg określenia Charlesa Taylora) stworzył monumentalne, a jednocześnie wartościowe pod względem literackim poetyckie dzieło. Nie popadając w konfesyjny banał, posługując się plastycznymi obrazami będącymi wypadkową filozoficznego dyskursu, przeżycia estetycznego i mistycznej kontemplacji, poeta poruszył w swym utworze podstawowe kwestie wiary, o których my, późni wnukowie Oświecenia, wolimy nie pamiętać, żyjąc tak, jakby Boga nie było”.

[„Relacje-Interpretacje” 1(45)2017]

Przeczytaj całość>> http://www.rok.bielsko.pl/wydawnictwa

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV