Topos

Topos 159 cover 1

nowy numer wraz z tomikami
BOGDANA JAREMINA
LESZKA A. MOCZULSKIEGO
I ALEKSANDRY ZIŃCZUK

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i redakcja dwumiesięcznika literackiego „Topos” zapraszają na spotkanie autorskie z poetą, publicystą i krytykiem sztuki Maciejem Mazurkiem.

Spotkanie poprowadzi Janusz Kapusta – znany malarz, scenograf i rysownik współpracujący m.in. z „The New York Times", „Wall Street Journal", „Washington Post", „Boston Globe", „Graphisem", „Printem" i „Rzeczpospolitą".

Na Wiersze na Piętrze wokół ostatnio wydanej książki M. Mazurka „O sztuce. Krytyka, teoria, rozmowy” zapraszamy w poniedziałek, 29 maja br. o godz. 18.00 do sali na piętrze Dworku. Wstęp wolny.

 

 

 

 

 

MMazurek Maciej Mazurek (1963) – krytyk sztuki, poeta, malarz, publicysta. Ukończył liceum plastyczne, polonistykę i historię powszechną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładał na Uniwersytecie Artystycznym, Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Był członkiem redakcji „Arteonu”, „Czasu kultury” i „Zeszytów Karmelitańskich” a także redaktorem naczelnym „Kuriera Czytelniczego”. Publikował m.in. w „Znaku”, „Życiu”, „Dzienniku”, „Arcanach”, „Tygodniku Powszechnym”, „Wprost”, „Do rzeczy”, „Rzeczypospolitej”. W latach 2006-2011 pełnił funkcję redaktora w TVP Kultura, od 2012 do 2015 roku był redaktorem naczelnym kwartalnika „Arttak -Sztuki Piękne”. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych, wielu esejów o sztuce, omówień, recenzji i wywiadów oraz monografii „Mierzejewscy”. Wraz z Agatą Ławniczak wydał książkę – zbiór rozmów pt. „Kilkunastu gniewnych ludzi”. Aktualnie autor i wydawca programu publicystycznego „Lustra” w TVP3 Poznań i Członek Rady Programowej Kongresów „Polska Wielki Projekt”. Publikuje m.in. na portalu „wPolityce.pl”, portalu „Teologii Politycznej” i w „Gazecie Polskiej Codziennie”. Autor kilku tomów poezji: „Niejasna obietnica odmiany losu” (1989), „Poezja, filozofia i sposoby zabijania ryb” (1996), „Światła nad rzeką” (2010), „Nadchodzi burza” (2016)”.

O najnowszej książce Macieja Mazurka „O sztuce. Krytyka, teoria, rozmowy.”
Ta książka to mądra obrona suwerenności artysty i sztuki, w czasach wielkiej gry pozorów. Sztuki bowiem warto bronić. Bo tak naprawdę tylko ona nadaje nam człowieczeństwo i godność. Jeśli czytelnik tej książki nie zgodzi się z rozsądnym i logicznym spojrzeniem Macieja Mazurka, zostaje z kolei zmuszony do tego, aby logicznie i rozsądnie uzasadnił, dlaczego się nie zgadza. | Janusz Kapusta, rysownik, malarz, scenograf

Być może nie ma rzeczy bardziej zafałszowanej współcześnie niż rola i status artysty oraz sztuki. Malarz, poeta i krytyk, Maciej Mazurek niezwykle przenikliwie odsłania sprzeczności w postrzeganiu tych zjawisk. Wskazuje paradoks kultu artysty w społeczeństwie egalitarnym, które kształtują nie rozpoznawalne dla niego siły. Czytajmy Mazurka, aby rozumieć jak funkcjonuje to, co dziś nazywamy sztuką. | Bronisław Wildstein, pisarz, publicysta

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV