Topos

okladka 166 1 mniejsza

nowy numer wraz z tomikami
WOJCIECHA KASSA
I JERZEGO Ł. KACZMARKA

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i redakcja dwumiesięcznika literackiego „Topos” zapraszają na spotkanie autorskie z poetą, publicystą i krytykiem sztuki Maciejem Mazurkiem.

Spotkanie poprowadzi Janusz Kapusta – znany malarz, scenograf i rysownik współpracujący m.in. z „The New York Times", „Wall Street Journal", „Washington Post", „Boston Globe", „Graphisem", „Printem" i „Rzeczpospolitą".

Na Wiersze na Piętrze wokół ostatnio wydanej książki M. Mazurka „O sztuce. Krytyka, teoria, rozmowy” zapraszamy w poniedziałek, 29 maja br. o godz. 18.00 do sali na piętrze Dworku. Wstęp wolny.

 

 

 

 

 

MMazurek Maciej Mazurek (1963) – krytyk sztuki, poeta, malarz, publicysta. Ukończył liceum plastyczne, polonistykę i historię powszechną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładał na Uniwersytecie Artystycznym, Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Był członkiem redakcji „Arteonu”, „Czasu kultury” i „Zeszytów Karmelitańskich” a także redaktorem naczelnym „Kuriera Czytelniczego”. Publikował m.in. w „Znaku”, „Życiu”, „Dzienniku”, „Arcanach”, „Tygodniku Powszechnym”, „Wprost”, „Do rzeczy”, „Rzeczypospolitej”. W latach 2006-2011 pełnił funkcję redaktora w TVP Kultura, od 2012 do 2015 roku był redaktorem naczelnym kwartalnika „Arttak -Sztuki Piękne”. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych, wielu esejów o sztuce, omówień, recenzji i wywiadów oraz monografii „Mierzejewscy”. Wraz z Agatą Ławniczak wydał książkę – zbiór rozmów pt. „Kilkunastu gniewnych ludzi”. Aktualnie autor i wydawca programu publicystycznego „Lustra” w TVP3 Poznań i Członek Rady Programowej Kongresów „Polska Wielki Projekt”. Publikuje m.in. na portalu „wPolityce.pl”, portalu „Teologii Politycznej” i w „Gazecie Polskiej Codziennie”. Autor kilku tomów poezji: „Niejasna obietnica odmiany losu” (1989), „Poezja, filozofia i sposoby zabijania ryb” (1996), „Światła nad rzeką” (2010), „Nadchodzi burza” (2016)”.

O najnowszej książce Macieja Mazurka „O sztuce. Krytyka, teoria, rozmowy.”
Ta książka to mądra obrona suwerenności artysty i sztuki, w czasach wielkiej gry pozorów. Sztuki bowiem warto bronić. Bo tak naprawdę tylko ona nadaje nam człowieczeństwo i godność. Jeśli czytelnik tej książki nie zgodzi się z rozsądnym i logicznym spojrzeniem Macieja Mazurka, zostaje z kolei zmuszony do tego, aby logicznie i rozsądnie uzasadnił, dlaczego się nie zgadza. | Janusz Kapusta, rysownik, malarz, scenograf

Być może nie ma rzeczy bardziej zafałszowanej współcześnie niż rola i status artysty oraz sztuki. Malarz, poeta i krytyk, Maciej Mazurek niezwykle przenikliwie odsłania sprzeczności w postrzeganiu tych zjawisk. Wskazuje paradoks kultu artysty w społeczeństwie egalitarnym, które kształtują nie rozpoznawalne dla niego siły. Czytajmy Mazurka, aby rozumieć jak funkcjonuje to, co dziś nazywamy sztuką. | Bronisław Wildstein, pisarz, publicysta

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV