Topos

Topos 156

nowy numer wraz z tomikami
ADRIANY SZYMAŃSKIEJ
i JAROSŁAWA JAKUBOWSKIEGO

Na łamach najnowszego numeru tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny” Barbara Gruszka-Zych rozmawia z Krzysztofem Kuczkowskim „o błaganiu, miłości na ulicy i kładce dla Boga”.

Rozmowa nosi tytuł: „Świat musi sobie pośpiewać”. Na pytanie: „Czy wiarę można przekazywać drukując eseje, wiersze, recenzje?”, Kuczkowski odpowiada: „Nie wiem, czy można przekazywać wiarę, drukując eseje. Z pewnością jednak można nie powiększać obszaru chaosu, można nie drukować tekstów destrukcyjnych, programowo nihilistycznych, prowadzących do rozproszenia i negacji wartości na jakich zbudowana jest nasza cywilizacja. Można nie dzielić, a to jest z gruntu chrześcijańskie. ‘Topos’ aktualnie skupia wokół siebie pięknych ludzi i wspaniałych poetów, jak Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Wojciech Kudyba, Artur Nowaczewski, i kilkunastu innych autorów, nawet nie będę próbował wymieniać, bo jest ich zbyt wielu. To jest znaczący potencjał intelektualny i artystyczny. Są jednak nie tak znani, jakby na to zasługiwali. Dlaczego? Bo trudno przebić się przez obowiązujący od lat system mainstreamowej promocji, trudno odnaleźć się w kulturze propagowanej przez tzw. liberalne, czy mówiąc wprost: libertyńskie media. Właściwie w takiej kulturze nie mamy czego szukać”.

Całość w: „Gość Niedzielny” nr 15 z 16 kwietnia 2017 r.

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików) oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu na nasze konto. W rubryce „Tytułem” należy wpisać numer „Toposu” np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy podany w przelewie (jeżeli adres do wysyłki jest inny - prosimy o kontakt na adres: prenumerata@tps-dworek.pl).

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV