Topos

Topos 153

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
i KRZYSZTOFA KUCZKOWSKIEGO

„Sekret budowniczych wież”, tak zatytułował autor, Marek Czuku, recenzję tomu „Wieloświat” Doroty Filipczak (Biblioteka „Toposu”, t. 131). Tekst ukazał się na łamach marcowych „Nowych Książek”.

Recenzent trafnie wychwytuje pojawiające się w wierszach łódzkiej autorki „motywy, tematy, toposy, jak np. rodzina, miasto, historia, kultura (w tym literatura i architektura), feminizm (z problemem „szklanego sufitu”), religia, erotyzm”. Zauważa też, że „Te liczne drogi i dróżki często krzyżują się ze sobą i przeplatają nawzajem”. W konkluzji pisze: „Spojrzenie na miasto z góry, by posiąść wszystkie perspektywy i ‘spróbować, czy szkło/ nie jest iluzją”, jest jednak możliwe. A przy tym ważny jest sekret budowniczych, by wieża schodziła „w dół tak nisko jak wysoko pnie się do góry”.

[„Nowe Książki” 3/2017]

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików) oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu na nasze konto. W rubryce „Tytułem” należy wpisać numer „Toposu” np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy podany w przelewie (jeżeli adres do wysyłki jest inny - prosimy o kontakt na adres: prenumerata@tps-dworek.pl).

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player