Topos

Topos 153

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
i KRZYSZTOFA KUCZKOWSKIEGO

Wybór wierszy Wojciecha Kassa pt. „Pocałuj światło” na łamach miesięcznika „Nowe Książki” recenzuje Karol Płatek.

Autor pisze m.in.: „To bardzo osobista, prywatna wizja rzeczywistości, wizja nasączona metafizyką. Tak, to wielkie pasmo poezji Kassa; metafizyka jest sednem jego tekstów, wobec niej określana jest cała reszta. Dużo w tych wierszach zachwytu nad naturą, nad domem, rozumianym jako cichy azyl. Ale te zachwyty mają właśnie dodatkowy wymiar, w jakiejś mierze modlitewny. Gdyby poeta zatrzymywał się na sielankowym opisie otoczenia, gdyby ta idylliczność nie prowadziła do metafizycznej zadumy, można by czuć rozczarowanie. Tak jednak się nie dzieje. Zawsze bowiem rzuca się w oczy ten znaczeniowy naddatek, jak na przykład w wierszu, no właśnie, właśnie, ‘Mała metafizyka’, w którym zauważony niepozorny szczegół wywołuje duchowe rozważania”.

[„Nowe Książki” 1/2017]

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików) oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu na nasze konto. W rubryce „Tytułem” należy wpisać numer „Toposu” np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy podany w przelewie (jeżeli adres do wysyłki jest inny - prosimy o kontakt na adres: prenumerata@tps-dworek.pl).

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player