Topos

Topos 153

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
i KRZYSZTOFA KUCZKOWSKIEGO

O „Gościnie”, wierszach Mirosława Dzienia pisze Ryszard Bednarczyk: „Wyrazem eschatologicznych przemyśleń poety, który sporo miejsca poświęcił w swoich naukowych rozprawach obecności tej idei w twórczości Czesława Miłosza,

Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta, jest – umieszczony jakby z przekory na ostatniej stronie – tytułowy wiersz tego zbioru. W scenerii zaczerpniętej z przypowieści Starego Testamentu podmiot liryczny zwraca się w drugiej osobie liczby pojedynczej – niczym w intymnej rozmowie z bliźnim – do człowieka, u którego progu w rocznicę 50. urodzin stanęli coś jakby boscy posłańcy, a może zwykli śmiertelnicy. Chwila wahania człowieka przekraczającego symboliczną granicę starości – zwaną wiekiem Abrahama – to czas refleksji o przeznaczeniu i zmierzaniu ku śmierci. Co bardzo pięknie ujmuje poeta słowami: „...Zdejmujesz z czoła/ pot jakby to były kamienie, którymi/ przysypano śmierć, zaiste Twoją”.

[„Śląsk”, 12(253)2016]

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików) oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu na nasze konto. W rubryce „Tytułem” należy wpisać numer „Toposu” np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy podany w przelewie (jeżeli adres do wysyłki jest inny - prosimy o kontakt na adres: prenumerata@tps-dworek.pl).

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player