Topos

Topos 153

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
i KRZYSZTOFA KUCZKOWSKIEGO

Redakcja „Toposu” objęła patronatem prasowym serię wydawniczą „Projekt: Egzystencja i Literatura”. Seria poświęcona jest wybitnym polskim pisarzom – ich twórczości ujmowanej przez nich samych i interpretowanej przez krytyków jako projekt egzystencjalny, jako próba ustanowienia i zapisania siebie i swojego sposobu odczytywania sensów rzeczywistości, indywidualnego oglądu różnych jej sfer – społecznej, politycznej, etycznej, kulturowej, metafizycznej. Istotnymi kategoriami wyjaśniającymi pisarskie dzieło są w tym przypadku biografia, tożsamość oraz kształtujące je szeroko rozumiane doświadczenie: cielesne i zmysłowe, psychiczne i społeczne, historyczne i polityczne, etniczne i estetyczne, religijne i duchowe…
Rada Naukowa serii: dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec; dr hab. Arkadiusz Morawiec, dr Przemysław Dakowicz. Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Z noty Wydawcy: „Zainicjowaliśmy wydawanie tomików poświęconych polskim pisarzom współczesnym (w planach są i klasycy, np. Witkacy, Brzozowski, Miłosz, Szymborska, i twórcy najnowsi, wciąż piszący, np. Stasiuk czy Różycki). Choć jest to inicjatywa uniwersytecka – opiekę nad poziomem merytorycznym serii sprawuje Rada Naukowa złożona z literaturoznawców z naszego ośrodka: prof. prof. Marzena Woźniak-Łabieniec, Arkadiusz Morawiec oraz dr Przemysław Dakowicz – to zamierzamy zainteresować nią również środowisko pozanaukowe. Publikacje, niezbyt obszerne, nieprzeciążone aparatem naukowym i pisane językiem przystępnym również dla nieliteraturoznawców, chcemy skierować do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych polską literaturą współczesną. (…) Również zasadnicza idea naszej serii – opowiadanie o twórczości wybitnych pisarzy przez pryzmat ich biografii, tożsamości, doświadczenia, światopoglądu, przyczynić się może do zainteresowania nią odbiorców spoza niszy polonistycznej, a zarazem wpisać w obszar promowania ojczystej literatury”. 

Plan tytułowy serii
Agnieszka Kałowska, Witkacy. Etyka (gotowy do druku, 12.2016)
Marzena Woźniak-Łabieniec, Rymkiewicz. Metafizyka (w przygotowaniu do druku, 03.2017)
Maciej Urbanowski, Brzozowski. Religia (06.2017)
Anna Legeżyńska, Hartwig. Dystans (09.2017)
Tomasz Garbol, Miłosz. Los (10.2017)
Tomasz Cieślak, Tomasz Różycki (12.2017)
Paweł Wolski, Borowski. Ciało (12.2017/01.2018)
Agnieszka Bielak, Szymborska. Zdumienie (12.2017/01.2018)
Agnieszka Czyżak, Myśliwski. Trwanie (03.2018)
Adrian Gleń, Stasiuk. Istnienie (06.2018)
Bartosz Małczyński, Kamieńska. Eschatologia (12.2018/01.2019)

a następnie:
Wojciech Kudyba, Jan Polkowski (2019)
Krystyna Pietrych, Aleksander Wat (2019)

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików) oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu na nasze konto. W rubryce „Tytułem” należy wpisać numer „Toposu” np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy podany w przelewie (jeżeli adres do wysyłki jest inny - prosimy o kontakt na adres: prenumerata@tps-dworek.pl).

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player