Topos

Topos 153

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
i KRZYSZTOFA KUCZKOWSKIEGO

Autor „Środka wyrazu” będzie gościem sympozjum poetyckiego w Hombroich, dawnej bazie rakietowej NATO położonej na obrzeżach Düsseldorfu i przekształconej w latach 90. w centrum sztuki współczesnej. Razem z Dąbrowskim wystąpi kilkunastu poetów z Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Chorwacji.
Spotkania autorskie i dyskusje odbywać się będą 2. i 3. grudnia 2016 r. od godz. 19.00. Tadeusz Dąbrowski przeczyta wiersze ze swoich dwóch niemieckich zbiorów „Schwarzes Quadrat auf schwarzem Grund” oraz „Die Bäume spielen Wald”, a także utwory najnowsze, opublikowane dotąd m.in. przez „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Neue Zürcher Zeitung” oraz „manuskripte”.

Więcej informacji na stronie organizatora:
http://www.inselhombroich.de/aktivitaeten/literatur/hombroich-poesie

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików) oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu na nasze konto. W rubryce „Tytułem” należy wpisać numer „Toposu” np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy podany w przelewie (jeżeli adres do wysyłki jest inny - prosimy o kontakt na adres: prenumerata@tps-dworek.pl).

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player