Topos

Topos 153

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
i KRZYSZTOFA KUCZKOWSKIEGO

Wydany nakładem Republiki Ostrowskiej tom wierszy duchowych Krzysztofa Kuczkowskiego pt. „Kładka” został wybrany Książką Tygodnia. Na stronie Instytutu Książki o „Kładce” pisze Sławomir Matusz: „Mimo że Krzysztof Kuczkowski jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnej literatury, będąc już 20 lat redaktorem naczelnym Toposu, to wielu czytelników nie pamięta, że jest również poetą, autorem kilkunastu zbiorów wierszy, twórcą zajmującym miejsce poza mainstreamem, literackim i towarzyskim. Jego wiersze nie stały się tak głośne, jak utwory Świetlickiego czy Podsiadły (Kuczkowski jest od wymienionych poetów tylko nieco starszy). Siła tych wierszy spoczywa w wyciszeniu, skupieniu, pogłębionej refleksji nad kwestiami metafizycznymi, a może jeszcze wyraziściej – religijnymi. I może właśnie dlatego, za sprawą podejmowanej tematyki, stał się ‘poetą osobnym’, mniej popularnym, co nie oznacza, że gorszym. O ile tego rodzaju miary można w ogóle przykładać do twórczości poetyckiej”. Całość kończy konstatacja: „Czyż można mówić piękniej i prościej o poezji?”. 

Przeczytaj całość>>
http://www.instytutksiazki.pl/ksiazka-tygodnia,aktualnosci.html 

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików) oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu na nasze konto. W rubryce „Tytułem” należy wpisać numer „Toposu” np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy podany w przelewie (jeżeli adres do wysyłki jest inny - prosimy o kontakt na adres: prenumerata@tps-dworek.pl).

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player