Topos

Topos 153

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
i KRZYSZTOFA KUCZKOWSKIEGO

Dwa krótkie cytaty z recenzji „Wolnego miejsca” Zbigniewa Jankowskiego autorstwa Tomasza Mizerkiewicza:
- Późna poezja Zbigniewa Jankowskiego wykorzystuje motywy i toposy języków doświadczenia religijnego, ale ponadto kilka kluczowych dla poety formuł przeżyć mistycznych opracowuje starannie i rewelatorsko, czego dowodem nowy zbiór wierszy ‘Wolne miejsce’;
- Nowy tom poetycki Zbigniewa Jankowskiego wynajduje język dla opisania interesującego i nieoczywistego związku przeżycia religijnego z doznaniem wolności. Oby tego rodzaju języków powstało dziś więcej. 

[„Nowe Książki” 11/2016]

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików) oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu na nasze konto. W rubryce „Tytułem” należy wpisać numer „Toposu” np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy podany w przelewie (jeżeli adres do wysyłki jest inny - prosimy o kontakt na adres: prenumerata@tps-dworek.pl).

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player