Topos

Topos 153

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
i KRZYSZTOFA KUCZKOWSKIEGO

W internetowym Salonie Literackim Paweł Podlipniak poleca wiersze Wojciecha Kassa. Jest foto poety, krótka nota i wiersze wybrane przez autora rubryki. Wojciech Kass – cytujemy, autora prezentacji –  „To autor ceniony i znany, ze sporym dorobkiem i bogatą biografią poetycką. Wiersze Kassa są pełne liryzmu i czułości, nawet, a może przede wszystkim, gdy pisze on o sprawach smutnych, ostatecznych. Moim zdaniem niewielu jest obecnie w Polsce tak zdyscyplinowanych poetycko i jednocześnie lirycznych autorów. Na pewno o takim, a nie innym punkcie widzenia decyduje bagaż doświadczeń życiowych autora, przemyśleń. Te wiersze stanowią doskonały kontrapunkt dla współczesnej poezji młodych autorów, która bardzo często po prostu zahacza o banalizm netowy, jest zwykłym mieleniem słów”.

 

Przeczytaj całość>> http://salonliteracki.pl

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików) oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu na nasze konto. W rubryce „Tytułem” należy wpisać numer „Toposu” np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy podany w przelewie (jeżeli adres do wysyłki jest inny - prosimy o kontakt na adres: prenumerata@tps-dworek.pl).

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player