Topos

Topos 153

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
i KRZYSZTOFA KUCZKOWSKIEGO

Przemysław Dakowicz, poeta, badacz literatury, publicysta, stały współpracownik „Toposu”, autor „Afazji polskiej”, ale też „Teorii wiersza polskiego”, „Łączki”, diariusza „Przeklęte continuum. Notatnik smoleński”,  otrzymał nagrodę im. Jacka Maziarskiego.

Wyróżnienie przyznano mu za twórczość literacką, która łączy nowatorstwo formy i wyobraźni poetyckiej z odpowiedzialnością za słowo oraz za obronę podstawowych wartości polskich i uniwersalnych. 21 października 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Foksal w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody. Przyznaje ją od 2010 roku Fundacja Jacka Maziarskiego, której celem jest upowszechnianie twórczości literackiej i publicystycznej o wysokich walorach humanistycznych i historycznych oraz działanie na rzecz wysokich etyczno–moralnych standardów w twórczości literackiej i publicystycznej.
W skład kapituły nagrody wchodzą: prof. Jan Żaryn, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, dr Izabella Galicka, prof. Zofia Zielińska, red. Krzysztof Czabański i prof. Krzysztof Dybciak.
Laudację wygłosił prof. Krzysztof Dybciak. Powiedział m.in.: „Szczęśliwym wydarzeniem dla współczesnych Polaków jest twórczość Przemysława Dakowicza, pisarza łączącego obronę polskości i fundamentów zachodniej cywilizacji ze sztuką słowa oryginalną i nowatorską. To połączenie talentu z charakterem, sprawności artystycznej z silną osobowością jest szczególnie cenne. Widzieliśmy i ciągle to obserwujemy, jak tylu innych utalentowanych twórców nie wytrzymuje presji współczesnego nihilizmu, oddaje swe pióra i umysły do dyspozycji antycywilizacyjnych ruchów i antynarodowych akcji. Nasz laureat odczytuje sytuację Polaków jako wspólnoty zagrożonej w swojej tożsamości a nawet w swoim istnieniu, najpierw przez dwa totalitaryzmy a potem przez ich kontynuację i mutacje dążące do zmiany istoty polskości oraz przebudowy kształtu życia narodowego, niszczące biologiczne i duchowe zasoby polskiego społeczeństwa, burzące wartości chrześcijańskiej kultury”.

Przeczytaj więcej>>
http://wpolityce.pl/media/312842-przemyslaw-dakowicz-laureatem-nagrody-im-jacka-maziarskiego

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików) oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu na nasze konto. W rubryce „Tytułem” należy wpisać numer „Toposu” np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy podany w przelewie (jeżeli adres do wysyłki jest inny - prosimy o kontakt na adres: prenumerata@tps-dworek.pl).

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player