Topos

00015

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
I MACIEJA KRZYŻANA

Piątek. 4.10.2019, godz. 12.00
Multikino, Sopot

  • Wykład dra Józefa Marii Ruszara „Zbigniew Herbert unieważnia historię” z pokazem filmowym. J. M. Ruszar jest wybitnym „herbertologiem”, od roku 2004 organizuje sesje naukowe i Warsztaty Herbertowskie, a także wydaje serię książek „Biblioteka Pana Cogito”.
  • Pokaz filmu „Barbarzyńcy w ogrodzie Herberta”. Narrację obrazu stanowiły eseje i szkice Z. Herberta z włoskich podróży zebrane w tomie „Barbarzyńca w ogrodzie”. Młodzi bohaterowie filmu podążają jego śladami, poznając niezwykłe dzieła wielkich mistrzów malarstwa i architektury w Sienie, Orvietto i innych miastach.

Wydarzenie było żywą lekcją języka polskiego, dedykowaną głównie młodzieży licealnej.

godz. 17.00

Sto najlepszych tomów na stulecie 1918-2018
Panel dyskusyjny z udziałem (od lewej) Macieja Urbanowskiego, Adriana Glenia, Józefa Marii Ruszara, Małgorzaty Judy-Mieloch i Krzysztofa Koehlera.

Kanwę dyskusji stanowił plebiscyt mający stworzyć zestawienie najlepszych tomów poetyckich ostatniego stulecia. Pomysł stworzenia takiego rankingu został zainicjowany przez Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina podczas ubiegłorocznego Jubileuszu 25-lecia dwumiesięcznika literackiego „Topos”. W plebiscycie “Toposu” wzięli udział badacze literatury, krytycy literaccy, wydawcy, publicyści, dziennikarze, reprezentanci rozmaitych nurtów badawczych i opcji światopoglądowych. Pierwszą pozycję na liście stu najlepszych tomów wierszy 1918-2018 zajął zbiór “Pan Cogito” (1974) Zbigniewa Herberta.

godz. 18.30

Gala wręczenia nagród w 12. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Rainera Marii Rilkego. Prezentacji laureatów dokonał Krzysztof Kuczkowski, laudację wygłosił Krzysztof Koehler.

Jury w składzie: Krzysztof Koehler – przewodniczący oraz Wojciech Kass i Krzysztof Kuczkowski oceniło 1380 wierszy nadesłanych w 276 zestawach przez autorów z całej Polski oraz z zagranicy. Na posiedzeniu w dniu 14 września 2019 r., postanowiło przyznać:

  • Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego, czyli Grand Prix Konkursu w wysokości 3.000 złotych Łukaszowi Barysowi z Pabianic za zestaw wierszy oznaczony godłem „lakoniczny ślad”.
  • I Nagrodę w wysokości 1.500 zł Piotrowi Przybyle z Karpacza za zestaw wierszy sygnowany godłem „na więcej, na przepadłe”. Nagrodę ufundował Prezydent Miasta Sopotu.
  • II Nagrodę w wysokości 1000 zł Rafałowi Baronowi z Gdańska za zestaw wierszy oznaczony godłem „wrotycz”. Nagrodę ufundował Prezydent Miasta Sopotu.
  • III Nagrodę w wysokości 500 zł Pawłowi Podlipniakowi z Radomia za zestaw wierszy sygnowany godłem „bez dna”. Nagrodę ufundował Prezydent Miasta Sopotu.

Nagrody wręczyli Przewodnicząca Komisji Kultury w Sopocie Anna Antonina Łukasik oraz Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin.

Publiczność miała okazję wysłuchać nagrodzonych wierszy w interpretacji ich autorów – laureatów konkursu.
Wybór wierszy z nagrodzonych zestawów ukaże się drukiem w najbliższym numerze dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

godz. 20.00

Różewicz vs Polkowski – spotkanie na kanwie antologii wierszy J. Polkowskiego “Rozmowy z Różewiczem”. Prowadzenie: J. M. Ruszar. W role dialogujących poetów wcielili się Krzysztof Gordon i Jarosław Tyrański. Recytacje muzycznie oprawił Irek Wojtczak (fortepian).

godz. 21.30

Night Train / impreza towarzysząca festiwalowi

Promocja książki artystycznej projektu PANTOGRAF pt. “Pociąg pośpieszny WITKACY do Zakopanego. Almanach za rok 2018.
Wśród autorów publikacji znaleźli się m.in.: Ewa Lipska (Gość Główny), Paweł Huelle, profesor Kazimierz Nowosielski, Antoni Pawlak, Tadeusz Dąbrowski oraz debiutantka Aleksandra Kas (opowiadanie inspirowane pobytem Witkacego w Sopocie w 1936 r.).
Na festiwalowej scenie autor i redaktor almanachu – Piotr Wiesław Rudzki oraz Jarosław Jakubowski.

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV