Topos

00015

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
I MACIEJA KRZYŻANA

Z okazji 40. rocznicy śmierci poety z grudziądzkiego Tarpna, Ryszarda Milczewskiego-Bruno, nakładem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  ukazała się okolicznościowa, kunsztownie wydana publikacja pięciu wierszy RM-B pt. „Kaskader poezji”, które wybrał i komentarzem opatrzył Wojciech Kass. Projekt zaś i opracowanie graficzne wykonali Bogna Blachowska i Marcin Wachniak. Publikacja łączy w sobie cechy wysmakowanego estetycznie gadżetu pamiątkowego i bibliofilskiego druku poetyckiego. I co znamienne, jest również wydawnictwem użytecznym, gdyż stanowiące je karty z wierszem na rewersie i fotograficznym portretem poety na awersie można wysłać w celach korespondencyjnych i zarazem promujących literę wiersza Ryszarda Milczewskiego-Bruno. Oto fragment komentarza Wojciecha Kassa: (...) „RMB włączył się w rozmowę, która zawiązała się dawno, dawno temu i hen, hen tam, gdzie zaczęła szumieć i szeleścić poetycka polszczyzna. Włączył się swoim w pełni autonomicznym żywiołem języka. Może nie w pełni, gdyż język choćby najoryginalniejszego poety namaszczają cechy rozmaitych, dalszych i bliższych poetyk, które ubóstwia, przetwarza lub wchodzi im szkodę. Znać więc na wierszach RMB cienie wielkich dębów: Leśmiana i Przybosia. Z pierwszego poeta z grudziądzkiego Tarpna czerpie soki słowotwórczej strategii, z drugiego – awangardowe przepisy na zagęszczenie języka, w tym ów słynny: mniej słów, więcej znaczeń. To są jednak dopływy literackie, istotniejszymi są te, które biją z żyły lokalnej ziemi i jej specyfiki oraz mowy zamieszkującego ją ludzkiego środowiska. Mowa pomorskiej grudziądzkiej peryferii odżywiała wiersze autora Poboków, jej niewyrugowane pobocza, meliniarska chropawość, „kundelska” nieufność, kanciastość, prowizoryczność i chromość. A i obolałość jakaś, skomlenie, skulenie, a przy tym hardość, duma, brzydka uroda, wadliwe piękno.  Daleko tej surowej gadce, którą uprawiali ludzie pochyleni (jak te płoty na prowincji) lecz nie upadli, żyjący w poniżeniu lecz nie zdegenerowani, autentyczni, a nie upozowani, powodowani namiętnościami, a nie ich protezami, daleko więc było tej gadce do gładkiej, poręcznej, skonwencjonalizowanej i w gruncie rzeczy martwej mowy wielkomiejskich salonów, akademii, urzędów, ówczesnych mediów”.

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV