Topos

00015

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
I MACIEJA KRZYŻANA

Najnowszy numer miesięcznika „Nowe Książki”  (5/2019) publikuje obszerną i wnikliwą rec. prof. Zbigniewa Chojnowskiego o „Tak. Trzy eseje” Wojciecha Kassa.  Czytamy w niej m.in.  „Pisarz w swoich przemyśleniach, intuicjach, wnioskach, podpowiedziach opiera się – z oddaniem godnym wyznawcy na mądrościach wyczytanych, serdecznie uznanych za własne oraz na olśnieniach osobistych. Mieści się to w jego ‘programie’, który bardziej polega na przyswajaniu niż odrzucaniu, na dodawaniu do tradycji niż wyrzekaniu się jej. Sens bycia twórcą jest umiejętnością podtrzymywania ciągłości kulturowej, która służy istnieniu jednostek i zbiorowości, życiu i pamięci, a nade wszystko duchowemu rozwojowi.  W kreacji nie chodzi o powielanie i wszelkie multiplikacje, które stały się zmorą cywilizacyjną, lecz o wykonanie ciężkiej wewnętrznej pracy. O tych trudnych i rzadko publicznie dyskutowanych sprawach autor wypowiada się w esejach, które składają się z gnomicznych cząstek, miniaturowych narracji, sentencji, maksym, wizyjnych rozbłysków, reminiscencji lekturowych, cytatów, haseł, wezwań, rad, porównań, analogii, drobnych wspomnień, obrazków, podpatrzeń.

Kass uruchamia funkcję apelatywną języka, aby obudzić uwagę, wyobraźnię, emocje odbiorcy. Przyjmuje rolę mentora, bo wychodzi z założenia, że mówienie o tym, co najważniejsze, powinno odbywać się według porządku, którego wymaga powaga sytuacji – powaga poezji”.

[„Nowe Książki” 5/2019]

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV