Topos

Topos okładka

nowy numer wraz z tomikami
ROBERTA MINIAKA
I JAKUBA PACZEŚNIAKA

Ukazał się ekskluzywnie i pietystycznie wydany album fotografii Henryka Ciruta zatytułowany „Malarstwo warmińskiego lasu”/ „La pintura del bosque de Warmia”. Fotografia więc czy malarstwo? Malarska fotografia i fotograficzne malarstwo. Mamy w nim do czynienia z podwójnym artystą, naturą i fotografikiem. Natura dostarcza nam linii, faktury, barwy natomiast Henryk Cirut wie, jak przystawić obiektyw do tych skrywanych przez drzewa cudów. We wstępie Marka Melnyka czytamy: „Jego (H.C.) przybliżenia drzew mówią o początku czegoś: życia, samego istnienia, czasu. Słowem, z jego fotografii wyłania się sakralne misterium życia. Fotografie Ciruta są wyrażoną apoteozą życia. A świat jawi się jako sakralna przestrzeń – «naturalna» świątynia”.

To nie wszystko jednak, artysta do swojego albumu zaprosił  trzech poetów, Kazimierza Brakonieckiego (Olsztyn), Wojciecha Kassa (Pranie), Stanisława Raginiaka (Grudziądz) po to, aby ich słowo przyglądało się obrazowi, a obraz słowu. Słowo od autora, wstęp, biografie i wiersze zaprezentowane zostały w dwóch językach, polskim i hiszpańskim, zaś autorką przekładów jest Małgorzata Borkowicz-Morawska z Krakowa. W albumie znalazły się następujące wiersze Wojciecha Kassa: Do Roberta Walsera – A Robert Walser, Pieśń powiększonego domu – Cancion de la casa aumentada, Przemiany – Cambios, Z Całej jaskrawości swojej niemoty – De todo el fulgor de su silencio, Pieśń obietnicy – El canto de la promesa. W jej wierszu (dla Joanny Ch.) – En su poema.   

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
50. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej piątek, 20 wrzesień 2019 1 -
Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu” piątek, 20 wrzesień 2019 1 -
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna – VI edycja poniedziałek, 23 wrzesień 2019 4 -
XXXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego poniedziałek, 30 wrzesień 2019 11 -
45. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Jesienna Chryzantema” poniedziałek, 07 październik 2019 18 -
V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego niedziela, 13 październik 2019 24 -

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV