Topos

okladka 165 1

nowy numer wraz z tomikami
MIECZYSŁAWA MACHNICKIEGO
I BARTŁOMIEJA SIWCA

SZTUKA PRZEKŁADU

JEAN RACINE, Ifigenia w nowym przekładzie ANTONIEGO LIBERY

ROZMOWY „TOPOSU”

Powiedzieć coś jeszcze po siedemdziesiątce. Z ANTONIM LIBERĄ rozmawia MAŁGORZATA JUDA-MIELOCH

Książki Jurija Łotmana. TOMASZ WIŚNIEWSKI i KATARZYNA KRĘGLEWSKA w rozmowie z BOGUSŁAWEM ŻYŁKO i ARTUREM BLAIMEM

„Głosy biednych ludzi?”. O najnowszym zbiorze opowiadań WOJCIECHA KUDYBY pt. Kamienica z autorem rozmawia MACIEJ WOŹNIAK

POEZJA

TADEUSZ ZAWADOWSKI, Sztuka liczenia drzew; W moim ogrodzie II; Modlitwa dziecinna; Po wszystkim

RYSZARD KOŁODZIEJ, Pocztówka z Hoi An; Pocztówka z Waranasi; Pocztówka z New Delhi

MARIA AUGUSTYNIAK, *** okradam innych z miłości…; Modlitwa; Niemoc tworzenia ...

MARIAN LECH BEDNAREK, Próba pieśni; Sierpniowa noc; Ognisko; Chleb; Zmarli

JERZY ŚLESZYŃSKI, Związek; Smirr; Grudzień zbliża się jak Las Birnam

KRZYSZTOF BIELEŃ, Wiosenne porządki; Utykanie; Ptasi domek; Skrzyżowane plany; Z wolna dziczejąca farma

TERESA RADZIEWICZ, list otwarty w sprawie odchodzenia; dobry i łaskawy; ścieżki, alejki, drogi; pan ś. i wigilia

STO TOMÓW NA STULECIE 1918 – 2018 [typowanie]

ARTUR NOWACZEWSKI, Tradycje dalsze i bliższe; KRZYSZTOF DYBCIAK;

TOMASZ DALASIŃSKI; SZYMON BABUCHOWSKI; KAROL ALICHNOWICZ

TEOLOGIA POETÓW

ZOFIA ZARĘBIANKA, Tworczość wychylona metafizycznie. Glosy do dwoch książek Katarzyny Turaj-Kalińskiej

PROZA / DZIENNIKI

WOJCIECH KASS, Notes (39)

WACŁAW HOLEWIŃSKI, Pogrom 1906

ESEJE / ANEKSY KRYTYCZNE / PRZYCZYNKI / WSPOMIENIA

IRENEUSZ STAROŃ, Przebieralnia strachu. Rozświetlona jama. Dziennik Sanatoryjny Maxa Blechera

KAMIL SUSKIEWICZ, Oczy, ktore nie widziały. O Literaturze polskiej wobec ludobójstwa Arkadiusza Morawca

JADWIGA CLEA MORENO-SZYPOWSKA, „Ufna bojaźń”

MICHAŁ KANIECKI, Pocałunki poetow

WALDEMAR ŻYSZKIEWICZ, Nasza czworka, nasza piątka

KAROL TOEPLITZ, Pytaj! Pytać?

RECENZJE

BARTOSZ SUWIŃSKI, Wejdź w ogień. Poezja Jarosława Zalesińskiego (J. Zalesiński, Wiersze przebrane)

WOJCIECH KALISZEWSKI, W każdej chwili jest inność (D. Filipczak, Rozproszone gniazda czułości)

JADWIGA NOWAK, Powiększanie wyobraźni metodą Jeremiasza Apollona Hytza (P. Wojciechowski, Chleb z deszczem)

BARTOSZ SUWIŃSKI, Blaknięcia (J. Sikora, Deszczowe lato)

JAROSŁAW JAKUBOWSKI, Szukając nieznanego arcydzieła (J. Drzewucki, Obrona przypadku. Teksty o prozie 2)

JAN JASTRZĘBSKI, Ogrod duchowy Teresy Tomsi (T. Tomsia, Niedosyt poznawania)

BARBARA SOKOŁOWSKA, W ogniu opowieści (A.D. Liskowacki, Spowiadania i wypowieści)

BARBARA SOKOŁOWSKA, Schodami w doł, schodami w gorę (B. Siwiec, 16 schodów)

KAROL MALUSZCZAK, Podroże w głąb jądra ciemności (D. Szkoła, Galicyjskie żywoty. Opowieści o stracie, doli i pograniczu)

10 ZDAŃ…

KATARZYNA WOJCIK, T. Rudowicz, In tenebris; PIOTR WIKTOR LORKOWSKI, Rutkowski, Wywołuję siebie z ruin

OGRÓD DEBIUTÓW (45)

PIOTR WIKTOR LORKOWSKI, K. Wiercigroch-Woźniak, Paragon; A. Francuz, Papier ścierny; M. Bobula, wsie, animalia, miscellanea

WIARA ARTYSTÓW XXI WIEKU

W stronę życia wewnętrznego… W stronę metafizycznych pejzaży... Z malarzem, profesorem STANISŁAWEM RODZIŃSKIM rozmawia JOANNA BIELSKAKRAWCZYK

SZTUKA

JACEK SOLIŃSKI, „Bezczynność” nieopisana

ADRIAN GLEŃ, Jacka Solińskiego Drążenie nieba (fuga i wariacja)

WOJCIECH KASS, Poeta linorytu

MUZYKA

WOJCIECH FUŁEK, Od „Hair” do „Kolędy nocki”, cz. IV

KRÓTKO

OLGA KRZYŻYŃSKA, Pejzaże Podlasia Beaty Polak-Peli; Sztuka pozostała. Retrospektywa Bogusława Goreckiego; III Triennale Sztuki Pomorskiej – nowi artyści, nowe spojrzenie

KONKURSY

Wiersz + Obraz. Konkurs poetycko-plastyczny pod hasłem Pan Cogito

XII Ogolnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego

BIBLIOTEKA „TOPOSU”

WYDAWNICTWA NADESŁANE

ZAPROSILI  NAS

OKŁADKA

ANTONI LIBERA na probie Końcówki Samuela Becketta. Zdjęcie ze zbiorow A. Libery.

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV