Topos

okladka 165 1

nowy numer wraz z tomikami
MIECZYSŁAWA MACHNICKIEGO
I BARTŁOMIEJA SIWCA

NAGRODA POETYCKA ORFEUSZ
Orfeusz Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku 2017 / 5

Laudacje: BRONISŁAW MAJ, JANUSZ DRZEWUCKI, JAROSŁAW ŁAWSKI, ANTONI LIBERA, TERESA TOMSIA / 7–12

Z ducha Orfeusza / 13

POEZJA

WOJCIECH KASS, Do poetów Topoi, Głosem nie znającym granic, Z Benna / 17

WOJCIECH GAWŁOWSKI, Ciepło, Niepamiętne czasy, Poeta nie odpisuje na listy, Między, Poszmer / 28

MIROSŁAW DZIEŃ, Jak młode brzózki, Wystarczy, Barbarzyńcy, Ukrzyżowanie Pietra Lorenzettiego w szkicowniku Z. Herberta, *** Obmyłem się dzisiaj Bogiem…, Nowina / 34

MAŁGORZATA SKAŁBANIA, chochoł i tufajli, na klatce schodowej u osterwy, 300 grudek soli w księdze, ciąże patologiczne, strachma, o przeżywaniu, są wśród nas tacy, kartina koroliewa i talberga / 54

AGLAJA JANCZAK, Do Dachu naszego domu, Przed, Kołyska w korzeniach. Obchód / 70

BOGDAN JAREMIN, Tren XLV, Cztery kwartety / 87

KRZYSZTOF BIELEŃ, Powrót z Wsyp Podwietrznych pod wieczór do domu, Sklepik pod izdebką, Przyglądając się kucharzowi z epoki Han, Ruch kołowy, Święto /96

JAN BIELA, Przed tryptykiem ołtarzowym Cypriana Kamila Norwida, Biesiada, Widok ze wzgórza / 104

JOANNA OSEWSKA, Przebudzenie, Miłość po zmierzchu / 106

TOMASZ HRYNACZ, Raz, Zachodnia pierzeja, Dobre sny na potęgę, Majówka, Supeł / 121

ANDRZEJ SZUBA, Postscriptum DCCXV, Postscriptum DCCXVI, Postscriptum DCCXVII, Postscriptum DCCXVIII, Postscriptum DCCXIX, Postscriptum DCCXX, Postscriptum DCCXXI / 129

ESEJE / ANEKSY KRYTYCZNE / WSPOMIENIA

WOJCIECH GAWŁOWSKI, Żyć poezją, być poetą / 15

WOJCIECH KASS, Pomiędzy strofą a katastrofą / 21

JAROSŁAW JAKUBOWSKI, Utwierdzić się w istnieniu / 31

KRZYSZTOF BILICA, Teatr nasz widzę ogromny! / 38

SŁAWOMIR MATUSZ, Śniła mi się Polska. Od Katynia do Smoleńska. Feliks Netz o postawie wyprostowanej i bezwzględnej rzezi słowików nad Wisłą / 57

WOJCIECH KUDYBA, Mejl do Artura Grabowskiego o Ameryce / 67

IRENEUSZ STAROŃ, Pługiem przez skiby pamięci. Afazja i głębia w poezji Krzysztofa Koehlera / 73

  1. JAN SOCHOŃ, Poetycki odcień pontyfikatu Jana Pawła II / 89

TOMASZ PYZIK, Słowa pierwsze ostatnie. Przesłanie poezji / 108

MAŁGORZATA JUDA-MIELOCH, List do Ks. Jerzego Szymika. Zamiast recenzji nowego tomu poezji Dobre wino. Wiersze z lat 2014 – 2017 / 115

KRZYSZTOF KRASUSKI, Jan Polkowski – polski i uniwersalny / 123

JADWIGA CLEA MORENO-SZYPOWSKA, Kafka – wieloraki / 131

KAROL TOEPLITZ, Niepowtarzalność / 159

JERZY GRUPIŃSKI, Józef Ratajczak i grupa literacka „Wierzbak” / 163

WIARA ARTYSTÓW XXI WIEKU

Życie duchowe to odkrywanie w sobie obrazu Boga. Malarz, profesor TADEUSZ BORUTA, odpowiada na pytania JOANNY BIELSKIEJ-KRAWCZYK / 99

ROZMOWY „TOPOSU”

„Chcę, abyśmy grali na sześciu oktawach”. Z WOJCIECHEM KUDYBĄ, prozaikiem, poetą, krytykiem literackim i profesorem Filologii Polskiej rozmawia WACŁAW HOLEWIŃSKI / 139

PROZA / DZIENNIKI

MILENA ORŁOWSKA, Wielkanoc / 147

WALDEMAR ŻYSZKIEWICZ, Na tańce do Jaszczurów / 155

LISTY

DOROTA KOSTEK, Dla Marcina Świetlickiego. List / 169

RECENZJE

MARIUSZ SOLECKI, Pierwsza połowa (Sz. Babuchowski, Jak daleko) / 171

RYSZARD KOŁODZIEJ, Gospodarz słów (K. Hoffman, Dziennik 2000–2008) / 172

BARBARA SOKOŁOWSKA, Nie śpiesz się mój wierszu / Ten świat nie jest ciebie wart. Wokół poezji Edwarda Zymana (E. Zyman, Bez prawa azylu; Z dziecięcej fabryki złudzeń) / 174

JADWIGA CLEA MORENO-SZYPOWSKA, Bliżej Kafki (Franz Kafka. Encyklopedia) / 175

MICHAŁ PIĘTNIEWICZ, Gry poetyckie i teatralne Jerzego Jarzębskiego jako summa krytyczna? (J, Jarzębski, Gry poetyckie i teatralne) / 176

JADWIGA CLEA MORENO-SZYPOWSKA, Polityczna melancholia (U. Rachowski, Targ łakoci) / 178

MIROSŁAW R. KANIECKI, Śmierć jest dla ludzi (L. Knabit OSB, Ł. Wojtusik, Dusza z ciała wyleciała. Rozmowy o śmierci i nie tylko) / 180

MUZYKA

WOJCIECH FULEK, Od „Hair” do „Kolędy nocki”. Cz. I / 181

 

KRÓTKO

MICHAŁ FAŁTYNOWICZ, Poezja przemówiła / 192

OLGA KRZYŻYŃSKA, Mistrz ilustracji w Gdyni / 194

OLGA KRZYŻYŃSKA, Krajobrazy spod powiek / 195

KONKURSY

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki. Wiersze laureatów: JERZEGO FRYCKOWSKIEGO, JOLANTY NAWROT, PAULINY CEDLERSKIEJ (196 – 200)

 

BIBLIOTEKA „TOPOSU” / 16, 20, 37, 56, 114

WYDAWNICTWA NADESŁANE / 162, 168

OKŁADKA  

Dziewczyna idąca wzdłuż muru / www.pexels.com

B

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV