Topos

Topos 159 cover 1

nowy numer wraz z tomikami
BOGDANA JAREMINA
LESZKA A. MOCZULSKIEGO
I ALEKSANDRY ZIŃCZUK

V Ogólnopolski Konkurs na Reportaż im. Zbyszka Nosala pod hasłem A to Polska właśnie...

Organizatorzy: Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.

Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału zapraszamy profesjonalistów i amatorów gatunku. Uczestnicy konkursu przedstawią teksty spełniające wymogi reportażu jako gatunku. Do konkursu przyjmujemy wyłącznie reportaże wcześniej niepublikowane. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę. Praca nie może przekraczać 10 stron tekstu znormalizowanego (1800 znaków na jednej stronie). Reportaż powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego w trzech egzemplarzach i równolegle na nośniku CD/DVD. Do reportażu podpisanego godłem należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną tym samym godłem kopertę, zawierającą dane Autora, jego dokładny adres, nr telefonu lub adres e-mail. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania w prasie i wydaniu książkowym nagrodzonych i wyróżnionych reportaży.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do utworu nie są niczym ograniczone. Każdy z Autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych dla celów konkursowych i marketingowych, stanowiące integralną część Regulaminu. Przystępując do konkursu każdy z Autorów oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.palac.chroberz.info Uroczyste zakończenie Konkursu, wręczenie nagród oraz promocja wydania książkowego nagrodzonych i wyróżnionych reportaży nastąpi w październiku 2017 r. O dokładnym terminie Laureaci zostaną powiadomieni pocztą.

Prace oceniać będzie profesjonalne jury, którego skład podamy w późniejszym terminie. Nagrody: I – 3 000 zł; II – 2 000 zł; III – 1 000 zł oraz trzy wyróżnienia po 500 zł. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, który może być spowodowany poziomem nadesłanych prac.

Patronat medialny. E – tygodnik literacki pisarze.pl

Data zakończenia: środa, 31, maj 2017
Pozostało dni: -355
Adres:

Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, ul. Parkowa 14, 28–425 Chroberz

Dodatkowe informacje:

tel. 660 271 154; Mail: palac@chroberz.info

 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV