Topos

Topos 159 cover 1

nowy numer wraz z tomikami
BOGDANA JAREMINA
LESZKA A. MOCZULSKIEGO
I ALEKSANDRY ZIŃCZUK

I Ogólnopolski Konkurs na Wiersz im. Ryśka Miernika pod hasłem A to Polska właśnie...

Organizatorzy: Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza dotychczas nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach.

Wiersz należy nadesłać w czterech egzemplarzach wydruku lub maszynopisu podpisanego godłem (hasłem). Imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu autora lub adres mailowy należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej takim samym godłem (hasłem) jak wiersz konkursowy. Godłem (hasłem) należy także podpisać całą przesyłkę. Autor może nadesłać tylko jeden wiersz. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do druku nagrodzonych wierszy bez wypłacania honorariów.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz promocja wydania książkowego nagrodzonych, wyróżnionych i wybranych przez jury utworów nastąpi w październiku 2017 r. O terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują laureatów i uczestników konkursu drogą pocztową bądź mailową.

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny wierszy przyznając następujące nagrody: I – 1000 zł; II – 700 zł; III – 500 zł oraz trzy wyróżnienia po 250 zł. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.

Patronat medialny: E – tygodnik literacki – pisarze.pl

Data zakończenia: środa, 31, maj 2017
Pozostało dni: -327
Adres:

Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK, Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, ul. Parkowa 14, 28–425 Chroberz

Dodatkowe informacje:

tel. 660 271 154; mail: palac@chroberz.info

 

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV