Topos

00015

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
I MACIEJA KRZYŻANA


Warning: Declaration of KonkursyController::display() should be compatible with JControllerLegacy::display($cachable = false, $urlparams = Array) in /components/com_konkursy/controller.php on line 21
Ogólnopolski Konkurs Poetycki Środek Wyrazu 2019

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Środek Wyrazu” jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów w Warszawie.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy od 18 roku życia, debiutujący lub mający na koncie jedną książkę autorską. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie trzech utworów poetyckich w 4 kopiach maszynopisu. Kopie należy ułożyć w 4 komplety (zszyte), tak aby zawierały każdy ze zgłoszonych utworów. Każdy komplet powinien być podpisany godłem (godło: rodzaj hasła w formie słownej, nie graficznej). Dane zawierające imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu autora należy umieścić w małej kopercie. Jeśli autor posługuje się pseudonimem, prosimy o dopisanie takiej informacji. Kopertę (jedną) należy podpisać swoim godłem, zakleić i dołączyć do przesyłki z kompletem utworów. Utwory nie mogą być wcześniej nagradzane i publikowane, w tym także w internecie. Każdy autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy.

Powołane przez organizatorów jury w składzie: Andrzej Sosnowski, Natalia Malek i Adam Wiedemann dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Pula nagród – 3300 netto.

Utwory należy przesłać na adres: Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12в, 02-838 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Środek Wyrazu”. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów. Tematyka i forma prac jest dowolna. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Termin nadsyłania prac mija z dniem 24 października 2019 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 7 grudnia 2019 r. w trakcie uroczystej gali rozdania nagród. Obecność podczas gali jest warunkiem otrzymania nagrody. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani drogą e-mailową i/lub telefonicznie.

Organizator zapewnia nocleg dla laureatów. Organizator nie zwraca kosztów podróży. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmie organizator. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Środek Wyrazu 2019” oraz wyrażeniem zgody na dalsze prezentacje prac. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne zapoznaniem się

z klauzulą informacyjną „RODO” (załącznik do regulaminu).

Data zakończenia: czwartek, 24 październik 2019
Pozostało dni: 5
Adres:

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12в, 02–838 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Środek Wyrazu”. 

Dodatkowe informacje:

Tel. 668 00 82 83

 

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV