Topos

Topos 164 cover 1 kopia

nowy numer wraz z tomikami
MIROSŁAWA DZIENIA
I KS. JANA SOCHONIA


Warning: Declaration of KonkursyController::display() should be compatible with JControllerLegacy::display($cachable = false, $urlparams = Array) in /components/com_konkursy/controller.php on line 21
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Miecz Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej…

… ogłaszają Burmistrz Miasta Działdowa oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie.

 1. Celem konkursu jest promowanie polskiej poezji, odkrywanie utalentowanych twórców oraz pozyskiwanie i upowszechnianie wartościowych utworów literackich.
 2. „IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Miecz Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej” ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych. Mogą w nim wziąć udział osoby, mieszkające tak w Polsce, jak i poza jej granicami.
 3. W konkursie mogą wziąć udział osoby zrzeszone lub nie zrzeszone w związkach twórczych. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie trzech tekstów literackich, w tym dwóch o dowolnej tematyce i jednego o tematyce związanej z Działdowem, każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego. Można nadesłać płytę CD lub DVD.
 4. Ponadto należy dołączyć trzy oświadczenia:

- o własnym autorstwie nadesłanego utworu;

- o tym, że utwór nie był wcześniej nigdzie publikowany ani nagradzany;

- o wyrażeniu zgody na jego ewentualną publikację w tomiku pokonkursowym.

 1. Obowiązuje zasada: jeden autor – jeden zestaw wierszy. Nie dopuszcza się składania prac zbiorowych, ani nadsyłania przez jednego autora kilku zestawów prac na konkurs. Wiersze muszą być opatrzone godłem – pseudonimem, nie znakiem graficznym.
 2. Utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godłem, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie. To samo godło powinno występować na dołączonej małej i zaklejonej kopercie, zawierającej dane autora takie jak: imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. Można dołączyć również kilka słów o sobie.
 3. Prace należy przesyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie ul. Wolności 64A 13-200 Działdowo. Termin nadsyłania prac rozpoczyna się z dniem 1 czerwca 2018 roku
  i upływa z dniem 30 września 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego), Gala przyznania nagród – listopad. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie Gali minimum 2 tyg. przed uroczystością.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.
 5. Prace konkursowe oceni Jury w składzie: przewodniczący Wojciech Kass (poeta i eseista, redaktor „Toposu”), członkowie: Anna Barbara Czuraj-Struzik (poetka) i Krzysztof Tabaczka (poeta). Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe: I miejsce w wysokości 1 000 zł, II miejsce w wysokości 700,00 zł i III miejsce w wysokości 500,00 zł. Jury decyduje o podziale nagród.
 6. Utwory nagrodzone zostaną opublikowane w pokonkursowym zbiorze poezji.
 7. Organizatorzy przewidują druk prac nagrodzonych i szczególnie interesujących
  w oddzielnej publikacji oraz tradycyjnych mediach i on line, bez oddzielnej zgody autorów
  i bez honorarium.
 8. Organizatorzy nie wysyłają nagród pieniężnych. Nagrody należy odbierać osobiście tylko w dniu finału konkursu, w przeciwnym wypadku przechodzą do puli nagród przyszłorocznej edycji konkursu.
 9. Laureaci konkursu oraz autorzy szczególnie interesujących wierszy zostaną poinformowani e-mailem lub listownie o znalezieniu się w grupie osób wyróżnionych Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu.
 10. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r. Przed wydaniem nagród finansowych obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 10%.
 11. Dodatkowo po konkursie wyniki zostaną opublikowane na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie – www.mbpdzialdowo.pl oraz na stronie www.dzialdowo.pl.
Data zakończenia: niedziela, 30 wrzesień 2018
Pozostało dni: -204
Adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie, ul. Wolności 64A, 13–200 Działdowo         

Dodatkowe informacje:
 

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV