Topos

Topos 158 240px

nowy numer wraz z tomikami
WOJCIECHA GAWŁOWSKIEGO
i JANA POLKOWSKIEGO

38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

…ogłasza Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: „po debiucie” – dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej) „debiut” – dla autorów, których wiersze nie byty dotąd publikowane. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, nie zrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci.

Warunkiem udziału jest ukończenie 16 roku życia. Uczestnicy nadsyłają zestaw wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN) ani na stronach internetowych i nie nagradzanych w innych konkursach. Nadesłany zestaw wierszy, oznaczony słownym godłem, może zawierać do pięciu utworów. Prace konkursowe należy przesyłać zapisane w wersji elektronicznej na płycie CD jako dokument programu Word 97-2003 oraz w wersji papierowej wydruk komputerowy formatu A-4 w czterech egzemplarzach (każdy wiersz). Autorzy dopisują na kopercie: „konkurs poetycki” oraz kategoria – „debiut” lub „po debiucie”. Prace bez oznaczenia kategorii nie będą rozpatrywane. W nadesłanej korespondencji (w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak zestaw wierszy) należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres elektroniczny i podpisaną klauzulę. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.

Prace konkursowe w dwóch kategoriach: „debiut” i „po debiucie” ocenia Jury powołane przez organizatorów. Jurorzy zobowiązani są do wyłonienia laureatów I, II, III nagród oraz ewentualnie wyróżnień w obu kategoriach konkursowych. W szczególnych przypadkach jurorzy mogą nie przyznać nagród bądź przyznać nagrody ex aequo. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień podczas uroczystości finałowej, planowanej w dniach 17–18 listopada 2017 r. Nie przewiduje się zwrotu kosztów podróży.

Zawiadomienia o wynikach konkursu oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień zostaną wysłane tylko do laureatów konkursu. Godła uczestników konkursu poetyckiego, którzy nie są laureatami, pozostaną utajnione, a prace nadesłane na konkurs po upływie roku będą zlikwidowane przez powołaną komisję. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wierszy laureatów konkursu (wyłącznie w celach promocyjnych) w wydawnictwach pokonkursowych oraz do cytowania tych utworów w mediach – bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Przesyłając wiersze do konkursu autorzy wyrażają tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z konkursem.

W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jurorami.

Data zakończenia: czwartek, 31, sierpień 2017
Pozostało dni: -201
Adres:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie ul. Ogińskiego 13a, 42 - 200 Częstochowa

Dodatkowe informacje:

tel. (34)366-59-65, (34)324 46 51, tel./fax (34)324-94-81 e-mail: teatr@rok.czestochowa.pl, rok@rok.czestochowa.pl strona internetowa: www.rok.czestochowa.pl

 

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka wtorek, 20, marzec 2018 0 -
14. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego” wtorek, 10, kwiecień 2018 21 -
XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem poniedziałek, 23, kwiecień 2018 34 -
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego poniedziałek, 30, kwiecień 2018 41 -
XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona środa, 01, sierpień 2018 134 -

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV