Topos

Topos 159 cover 1

nowy numer wraz z tomikami
BOGDANA JAREMINA
LESZKA A. MOCZULSKIEGO
I ALEKSANDRY ZIŃCZUK

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Danuty „Inki” Siedzikówny

Temat konkursu: Żołnierze Wyklęci
Organizatorem konkursu są Lasy Państwowe i Fundacja im. Jana Kochanowskiego. Patronami Konkursu są: Instytut Książki, dwumiesięcznik „Topos”, portal „Teologia Polityczna” i „Gazeta Polska”. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych i historii najnowszej Polski, uczczenie pamięci bohaterów, a także rozbudzanie i rozwijanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim. Konkurs odbywa się w wersji tradycyjnej (papierowej) i multimedialnej. Na konkurs należy przesyłać zestaw 3 wierszy (w pięciu egzemplarzach) nawiązujących do tematyki Żołnierzy Wyklętych, które dotąd ani nie były publikowane, ani nagradzane. Do zestawu można dołączyć ich wersję multimedialną. Każdy wiersz należy oznaczyć godłem słownym, które powinno się również znaleźć na kopercie zawierającej dane autora (imię i nazwisko, adres, adres mail i numer telefonu). Wiersze w wersji multimedialnej (teledysk, animacja) należy przesłać na płycie CD lub DVD opatrzonej tym samym godłem. Dopuszczalne są popularne formaty (mp4, avi lub podobne), jednak długość każdego utworu nie może przekraczać 180 sekund.

Jury Konkursu w składzie – Krzysztof Kuczkowski, Przemysław Dakowicz, Krzysztof Koehler, Wojciech Kass i Sławomir Matusz - przyzna następujące nagrody: I nagroda – 1500 zł, II nagroda – 1000 zł, III nagroda – 500 zł i trzy wyróżnienia po 300. Przewidziano ponadto pięć wyróżnień po 500 zł. Nagrody w kategorii multimediów wyniosą odpowiednio do zajętego miejsca: I – 1000 zł, II – 500 zł, III – 300 zł. Ponadto przewidziano trzy wyróżnienia po 100 złotych. Jury może dokonać innego podziału nagród w razie pojawienia się propozycji wybitnych, lub niezadowalającego poziomu konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród. Niewykorzystane środki z puli nagród pozostają do dyspozycji Organizatorów.

Wiersze w formie wydruku komputerowego formatu A4 razem z płytami CD i DVD należy przesyłać na adres Organizatora do dnia 31 maja 2017 roku. Adres do wysyłki: Nadleśnictwo Augustów, ul. Turystyczna 19, 16–300 Augustów, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki im. Danuty „Inki” Siedzikówny”. Nagrodzone i wyróżnione wiersze i nagrania zostaną nieodpłatnie udostępnione patronom konkursu w celu ich publikacji. Zgłoszenie wierszy do konkursu oznacza zgodę na ich nieodpłatną publikację przez Patronów konkursu i organizatorów.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w 11 czerwca br. w Puszczy Białowieskiej na terenie Nadleśnictwa Browsk, w miejscowości Guszczewina, miejscu urodzenia „Inki”, w ramach imprez towarzyszących odsłonięciu pomnika patronki konkursu. Laureaci zostaną wcześniej powiadomieni o wynikach konkursu zaproszeni do udziału w uroczystościach. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zobowiązani są odebrać nagrody finansowe osobiście, w przeciwnym razie zostaną one przeznaczone na inne cele związane z promocją poezji polskiej.

Data zakończenia: środa, 31, maj 2017
Pozostało dni: -355
Adres:

Nadleśnictwo Augustów, ul. Turystyczna 19, 16–300 Augustów, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki im. Danuty „Inki” Siedzikówny”

 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV